Neptejte se co, ale proč

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
20.2.2010 21:07

Kde se nachází já?

Tento článek je zajímavým pokusem o skloubení západní vědy a východního myšlení v jedné z nejzákjladnějších otázek o člověku – kdo jsem a kde jsem? Jedná se o malou ukázku celosvětového trendu sbližování západu s východem, který není za oponou starého paradigmatu vidět a mnozí s tím jistě nemusí souhlasit. Informace nacházející se v článku jsou od různých autorů, např. D. Goleman, S. Blacmoreová, D. Dennett, H. S. Sullivan, G. Claxton, které můžeme považovat za vědecké autority, tudíž ručím za to, že spekulace jsou omezeny na minimum. Jedniná spekulace je ta moje, když jsem všechny informace sloučil a vytvořil z toho smysluplný celek. Nakonec bych měl ještě dodat, že se jedná jen o letmou extrapolaci, protože na nějaký podrobnější výklad tu není místo a asi by to ani nikdo nečetl ...

Pravděpodobně cítíte, že vaše „já“ sídlí někde za očima a odtamtud vyhlíží do světa. Taková totiž je nejčastěji uváděná představa, ačkoli jiní lidé hovoří o temeni hlavy, srdci, nebo dokonce krku, přičemž imaginární umístění „já“ se liší mezi kulturami. Představa o umístění vašeho „já“ se navíc může měnit podle toho, co zrovna děláte, a dokonce ji můžete manipulovat vůlí. Slepci tvrdí, že své já cítí v konečcích prstů při čtení Braillova písma a na konci bílé hole při chůzi. Řidiči někdy vnímají okraje svého vozu jako součást své osoby a mohou zamrkat úlekem, když se k jejich autu něco nebezpečně přiblíží. Kde bychom naše já tedy měli hledat? Prvé místo, které nás napadne, je mozek. Pokud vás napadne tělo, zkuste si jednoduchý myšlenkový experiment: představte si, že je lékařsky možné vyjmout z těla mozek a vložit ho do jiného, aniž by tělo nebo mozek došlo nějaké újmy. A představte si, že právě vy budete součástí takového experimentu. S nějakým člověkem si prohodíte mozky. Až se po operaci probudíte, kde bude vaše já? Asi tam, kde se právě nachází váš mozek, nezávisle na těle, že? Ale my půjdeme ještě dál. Představte si, že by vám mozek vyoperovali z hlavy, napojili ho na přístroje a uložili do mísy v nějaké laboratoři. Vaše tělo by mohlo přitom i nadále fungovat a s mozkem by udržovalo spojení nikoli přes nervy, ale přes rádiové signály. Kde by se nyní nacházelo vaše „já“? Asi byste si nepředstavovali, že leží někde v míse napojený na přístroje. Pravděpodobně byste si představovali, že máte své já pořád kdesi za očnicemi, i když by vaše lebka ve skutečnosti byla prázdná... Tohle jsem si nevymyslel, o takovém experimentu mluví evoluční biolog, kognitivní vědec a filosof Daniel Dennett. Co z toho ale vyplývá? Třeba to, že máte jen „představu“ o tom, že vaše já se nachází uvnitř vaší hlavy. Celý život žijete s „představou“, žá vaše představa o vás samých jste vy. Zkusme se na to podívat trochu podrobněji.
Pouze při ohromném zvětšení a s využitím metod moderní neurovědy lze pozorovat, že mozek sestává asi ze stovky miliard neuronů čili nervových buněk. Jsou mezi sebou neuvěřitelně složitě propojeny a díky tomuto propojení mohou skladovat a zpracovávat obrovské množství informací. Nikde však není žádné ústředí, do něhož by směřovaly všechny signály a z něhož by vycházely všechny instrukce. Výzkumy v oblasti neurofyziologie prokázaly, že než vykonáme nějaký úkon, rozhodneme se pro něj asi 200 milisekund před úkonem. Ale už 350 milisekund před samotným rozhodnutím se mozek na vykonání tohoto úkonu připravuje. Jako by už předem věděl, jak se rozhodneme. Z toho nutně vyplývá zvláštní závěr, že naše vědomé vnímání světa zaostává za událostmi. Neuvědomujeme si to jen díky mechanismu, který se označuje jako „subjektivní antedatování“. Sami sobě vyprávíme příběh o světě, ve kterém časový sled věcí uvádíme na pravou míru. Slavný psycholog Harry Stack Sullivan sledoval podstatu vytváření sebepojetí na jeho úplném začátku – u kojenců. Malé děti se učí řídit svůj způsob fungování ve světě metodou odměňování za to, že jsou hodné a trestání za to, že jsou zlobivé. Stejně jako při hře “přihořívá, hoří“ se postupně učí jednat tak, aby se blížily projevům laskavosti a vyhýbaly se projevům nelibosti svého pečovatele (nejčastěji matky). Historie chvály a kritiky spěje k představě, kterou o sobě dítě má. Klíčem k identitě jsou tři druhy představ. Dobré já, špatné já a ne-já. Souhrně to Sullivan nazývá Self-systém. Funkce self-systému podle Sullivana tkví v tom, že pokud nelze změnit něco v prostředí, měníme sami sebe, čímž se chráníme od nechtěných pocitů úzkosti a stresu. Jestliže se s těžištěm úzkosti v okolním prostředí hnout nedá, pak je ponechán prostor pro změnu pouze v tom, jak člověk prostředí vnímá. A naše já je perfektním nástrojem, jak vnímání světa pokřivit podle potřeby. Mnohá naše trápení si vytváříme sami okolo mylné poředstavy, že máme jakési permanentní ego, které si zoufale přeje být milováno a obdivováno, stojí o úspěch, chce mít vždy pravdu a touží být šťastné. Vytváříme si iluzorní představy o nás samých, a ty jsou potom zdrojem našeho utrpení. Britský psycholog Guy Claxton napsal, že „vědomí je mechanismus, kterým si vytváříme pochybné báchorky na obranu zbytečného a nejistého vnímání sebe sama“. Chybujeme, jestliže naše já pokládáme za cosi samostatného, neměnného a autonomního.
Dennett v souhlasu s kognitivními vědci tvrdí, že si mozek neustále „skicuje“ vše, co se okolo nás děje, zatímco jeho paralelními informačními kanály prochází nespočet informací, které se dále zpracovávají. Jedna z těchto skic se stává verbalizovaným příběhem, který vyprávíme sami sobě. Jeho součástí je i představa o existenci autora tohoto příběhu neboli uživatele celého mozkového soustrojí. Dennett tento stav označuje jako „laskavý uživatelský klam“. Pouhá iluze. A iluze nelze lokalizovat – tedy, odpověď na otázku v záhlaví článku je: já ve skutečnosti neexistuje, proto nemůžeme ani určit kde se nachází. Nepřipomíná vám to všechno něco? Nemluví o tom východní filosofie už tisíce let? Několik skromných příkladů:
Buddha: „Činy jsou skutečné a skutečné jsou i jejich následky, ale osoba, která je činí, skutečná není“.
Adžnán Čá: „Není možné, aby všichni jednali tak, jak si vy přejete, nebo aby byli stejní jako vy. Takové přání vám přinese pouze utrpení. Je to obvyklá chyba kterou meditující činí, avšak sledování druhých skutečně nevede k rozvoji moudrosti. Jednoduše zkoumejte sami sebe. Touto cestou dojdete k porozumění.“
Šrí Dattatréja: „Vesmír, který je složen z pěti elementů, je ve skutečnosti jen klamným přeludem iluzorního já. Komu se mám potom klanět, když tu není nic jiného než To, co jsem a co je stále prosté všech poskvrn.“
Aštávakra Gíta: „Jsi jediný pozorovatel, a jako takový jsi skutečně navždy svobodný. Tvým jediným omezením je, že na druhé nahlížíš jako pozorovatel. Byl jsi uštknut černým smrtícím hadem egoismu, a proto se považuješ za konatele. Přijmi nektar víry, že nejsi konatel, a buď šťasten.“
Šrí Randžit Maharadž: Když dáváte něčemu nějaké vyjádření, tak to znamená, že je něco zakoušeno. Je to jen zkušenost vašeho já. Nechte svět tak jak je, neničte ho, ale pochopte, že není. Dělejte vše, co máte dělat, ale buďte od toho odděleni pochopením, protože vše, co cítíte, vnímáte a čeho dosahujete je iluze. Neexistuje to a vše mysl to musí přijmout.

Dennett i Claxton josu přesvědčeni, že naše já je ve skutečnosti pouze báchorkou o nás samých. Aktivně jednající niterné já je pouhý přelud. Soustředěný pohled do nitra vašich vlastních prožitků nám nevyjeví pevně strukturovaný svět pozorovatelný soustředěným „já“, ale stálý proud neustále se měnících vjemů, v nichž nelze oddělit pozorovatele od pozorovaného. Budeme-li se plně soustředit na přítomný okamžik, čímž ztastavíme spekulace o minulosti a budoucnosti neexistujícího „já“, zbyde jen lidská bytost z těla, mozku a zkušeností, jež jedná v souladu s prostředím, v němž žije. Kdo se potom trápí, kdo chce nebo nechce to či ono?
Jaký je váš názor na existenci či neexistenci já a popřípadě jeho lokalizaci? Jakou jste měli nebo máte představu o tom, kdo jste a kde jste?


K článku je 1122 komentářů.
V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. .
Odp: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp2: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. .
Odp3: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Lipovan
Odp4: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. iva
Odp5: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Lipovan
Odp6: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. iva
Odp7: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Lipovan
Odp8: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. iva
Odp9: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. iva
Odp9: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. iva
Odp10: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Lipovan
Odp11: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. iva
Odp12: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Juras
Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. iva
Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Juras
Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Juras
Odp15: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. iva
Odp15: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. zvoník
Odp16: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Juras
Odp17: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. zvoník
Odp18: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp18: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Juras
Odp19: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Lipovan
Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. zvoník
Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. iva
Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. iva
Odp3: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp4: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Lipovan
Odp5: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. .
Odp5: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Juras
Odp2: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. ivana Kozárová
Odp3: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp4: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. .
Odp5: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp6: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. .
Odp7: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp8: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. .
Odp9: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Juras
Odp9: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp10: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. zvoník
Odp11: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp12: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Juras
Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp12: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. zvoník
Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Juras
Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. tlapka
Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. .
Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. ivan
Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. ivan
Merlinovi .
Odp: Merlinovi merlinn
Odp8: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. zvoník
Odp9: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. merlinn
Odp7: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Juras
Odp: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. Sova
Odp2: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten. tlapka
Krev? Vlastimil Čech
Odp: Krev? TomasP
Odp2: Krev? ivana Kozárová
Odp3: Krev? tlapka
Odp3: Krev? TomasP
Odp4: Krev? ivana Kozárová
Odp5: Krev? TomasP
Odp6: Krev? .
Odp6: Krev? ivana Kozárová
Odp7: Krev? TomasP
Odp8: Krev? Juras
Odp9: Krev? TomasP
Odp10: Krev? tlapka
Odp11: Krev? TomasP
Odp12: Krev? Juras
Odp13: Krev? TomasP
Odp14: Krev? tlapka
Odp15: Krev? TomasP
Odp15: Krev? TomasP
Odp16: Krev? tlapka
Odp15: Krev? TomasP
Odp16: Krev? tlapka
Odp17: Krev? TomasP
Odp18: Krev? tlapka
Odp19: Krev? TomasP
Odp14: Krev? Juras
Odp15: Krev? TomasP
Odp15: Krev? tlapka
Odp16: Krev? ivana Kozárová
Odp17: Krev? Juras
Odp18: Krev? ivana Kozárová
Odp19: Krev? TomasP
Odp20: Krev? ivana Kozárová
Odp16: Krev? TomasP
Odp12: Krev? Sova
Odp13: Krev? tlapka
Odp13: Krev? ivana Kozárová
Odp11: Krev? zvoník
Odp9: Krev? merlinn
Odp10: Krev? TomasP
Odp8: Krev? Juras
Odp9: Krev? TomasP
Odp10: Krev? tlapka
Odp11: Krev? TomasP
Odp11: Krev? zvoník
Odp12: Krev? Juras
Odp10: Krev? Juras
Odp11: Krev? Juras
Odp12: Krev? Alfons
Odp13: Krev? tlapka
Odp12: Krev? TomasP
Odp13: Krev? Juras
Odp14: Krev? Juras
Odp15: Krev? tlapka
Odp11: Krev? zvoník
Odp12: Krev? Juras
Odp12: Krev? Alfons
Odp13: Krev? Juras
Odp13: Krev? zvoník
Odp12: Krev? TomasP
Odp9: Krev? zvoník
Odp8: Krev? ivana Kozárová
Odp9: Krev? TomasP
Odp10: Krev? ivana Kozárová
Odp11: Krev? TomasP
Odp12: Krev? ivana Kozárová
Odp13: Krev? TomasP
Odp14: Krev? ivana Kozárová
Odp15: Krev? ivan
Odp16: Krev? Juras
Odp16: Krev? ivana Kozárová
Odp17: Krev? TomasP
Paní Ivaně K. .
Odp: Paní Ivaně K. ivan
Odp2: Paní Ivaně K. Juras
Odp3: Paní Ivaně K. ivan
Odp: Paní Ivaně K. ivana Kozárová
Odp3: Krev? Sova
Odp4: Krev? tlapka
Odp5: Krev? Sova
Odp4: Krev? ivana Kozárová
Odp5: Krev? Sova
Odp6: Krev? tlapka
Odp7: Krev? Sova
Odp8: Krev? tlapka
Odp9: Krev? Sova
Odp10: Krev? iva
Odp7: Krev? ivana Kozárová
Odp8: Krev? Alfons
Odp9: Krev? tlapka
Odp10: Krev? ivana Kozárová
kde je Vaše já sysel
Odp: kde je Vaše já merlinn
kde jsou tvé poklady sysel
Odp: kde jsou tvé poklady merlinn
budu jen opakovat pro nedoslýchavé sysel
Odp: budu jen opakovat pro nedoslýchavé merlinn
Odp2: budu jen opakovat pro nedoslýchavé ivana Kozárová
Odp3: budu jen opakovat pro nedoslýchavé merlinn
Odp4: budu jen opakovat pro nedoslýchavé ivana Kozárová
Odp5: budu jen opakovat pro nedoslýchavé merlinn
Odp6: budu jen opakovat pro nedoslýchavé ivana Kozárová
Odp7: budu jen opakovat pro nedoslýchavé merlinn
Odp8: budu jen opakovat pro nedoslýchavé ivana Kozárová
Odp9: budu jen opakovat pro nedoslýchavé merlinn
Odp10: budu jen opakovat pro nedoslýchavé tlapka
Odp4: budu jen opakovat pro nedoslýchavé zvoník
Duše není, ego není, .
Odp: Duše není, ego není, merlinn
Odp2: Duše není, ego není, .
Odp3: Duše není, ego není, merlinn
Odp4: Duše není, ego není, Vlastimil Čech
Odp5: Duše není, ego není, merlinn
Odp6: Duše není, ego není, TomasP
Odp7: Duše není, ego není, merlinn
Odp8: Duše není, ego není, tlapka
Odp9: Duše není, ego není, merlinn
Odp10: Duše není, ego není, tlapka
Odp7: Duše není, ego není, .
Odp8: Duše není, ego není, TomasP
Humr .
Odp: Humr TomasP
Odp2: Humr .
Odp3: Humr TomasP
Odp4: Humr .
Odp5: Humr TomasP
Odp3: Duše není, ego není, tlapka
Odp4: Duše není, ego není, .
Odp5: Duše není, ego není, Juras
Odp5: Duše není, ego není, tlapka
Odp6: Duše není, ego není, .
Odp7: Duše není, ego není, tlapka
Odp: Duše není, ego není, werterber
Odp2: Duše není, ego není, tlapka
Kdopak to mluví...:-) TomasP
Odp: Kdopak to mluví...:-) merlinn
Odp2: Kdopak to mluví...:-) TomasP
Odp2: Kdopak to mluví...:-) Alfons
Odp3: Kdopak to mluví...:-) merlinn
Odp3: Kdopak to mluví...:-) merlinn
Odp: Kdopak to mluví...:-) .
Odp2: Kdopak to mluví...:-) TomasP
Odp3: Kdopak to mluví...:-) .
Odp4: Kdopak to mluví...:-) werterber
Odp5: Kdopak to mluví...:-) .
Odp6: Kdopak to mluví...:-) werterber
Odp7: Kdopak to mluví...:-) merlinn
Odp8: Kdopak to mluví...:-) zvoník
Odp9: Kdopak to mluví...:-) werterber
Odp4: Kdopak to mluví...:-) TomasP
Fraktály aj. pro Tomáše .
Odp: Fraktály aj. pro Tomáše TomasP
pro Tomáše .
Odp: pro Tomáše TomasP
Odp2: pro Tomáše .
Odp3: pro Tomáše TomasP
Odp: pro Tomáše Vlastimil Čech
pro pana V.Čecha .
Odp: pro pana V.Čecha TomasP
Odp2: pro pana V.Čecha .
Odp3: pro pana V.Čecha ivan
Odp3: pro pana V.Čecha TomasP
Tomášovi .
Odp: Tomášovi TomasP
Odp2: Tomášovi .
Odp3: Tomášovi TomasP
Odp4: Tomášovi .
Odp5: Tomášovi TomasP
Odp6: Tomášovi .
Odp7: Tomášovi TomasP
Odp: pro pana V.Čecha ivan
Odp2: pro pana V.Čecha zvoník
Odp3: pro pana V.Čecha TomasP
Ivanovi .
Odp: Ivanovi zvoník
Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... denver
Odp: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... merlinn
Odp2: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... werterber
Odp3: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... merlinn
Odp4: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... ivan
Odp5: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... merlinn
Odp6: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... Alfons
Odp7: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... tlapka
Odp8: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... Alfons
Odp8: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... werterber
Odp8: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... Juras
Odp9: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... Alfons
Odp10: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... ivan
Odp11: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá... zvoník
Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... zvoník
Odp: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... .
Odp: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... iva
Odp2: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... merlinn
Odp3: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... ivan
Odp3: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... zvoník
Odp4: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... merlinn
Odp5: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... Alfons
Odp6: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... merlinn
Odp7: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... zvoník
Odp8: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... merlinn
Odp9: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... .
Odp10: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... merlinn
Odp11: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... tlapka
Odp12: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... zvoník
Odp13: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... Lipovan
Odp13: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... merlinn
Odp13: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... tlapka
Odp9: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... ivana Kozárová
Odp10: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... merlinn
Odp11: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... tlapka
Odp12: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... TomasP
Odp13: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... Alfons
Odp2: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to... Juras
Merlinovi a Lipovanovi .
Odp: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp2: Merlinovi a Lipovanovi Juras
Odp3: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp2: Merlinovi a Lipovanovi .
Odp3: Merlinovi a Lipovanovi Juras
Odp4: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp5: Merlinovi a Lipovanovi Juras
Odp5: Merlinovi a Lipovanovi Juras
Odp6: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp5: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp6: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp7: Merlinovi a Lipovanovi iluze
Odp8: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp9: Merlinovi a Lipovanovi tlapka
Odp7: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp8: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp8: Merlinovi a Lipovanovi Juras
Odp5: Merlinovi a Lipovanovi ivan
Odp3: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp2: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp3: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp4: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp5: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp6: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp7: Merlinovi a Lipovanovi Alfons
Odp7: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp8: Merlinovi a Lipovanovi Juras
Odp8: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp9: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp10: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp11: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp12: Merlinovi a Lipovanovi merlinn
Odp13: Merlinovi a Lipovanovi tlapka
Odp8: Merlinovi a Lipovanovi Lipovan
Odp9: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp: Merlinovi a Lipovanovi Lipovan
Odp2: Merlinovi a Lipovanovi zvoník
Odp3: Merlinovi a Lipovanovi ivana Kozárová
Odp4: Merlinovi a Lipovanovi Lipovan
Odp4: Merlinovi a Lipovanovi ivan
Odp5: Merlinovi a Lipovanovi ivan
Odp6: Merlinovi a Lipovanovi ivana Kozárová
Odp7: Merlinovi a Lipovanovi ivan
Odp8: Merlinovi a Lipovanovi ivana Kozárová
Odp5: Merlinovi a Lipovanovi tlapka
Odp5: Merlinovi a Lipovanovi ivana Kozárová
Odp6: Merlinovi a Lipovanovi ivan
Odp7: Merlinovi a Lipovanovi ivana Kozárová
Odp8: Merlinovi a Lipovanovi ivan
Odp9: Merlinovi a Lipovanovi ivana Kozárová
Odp10: Merlinovi a Lipovanovi ivan
Odp11: Merlinovi a Lipovanovi ivana Kozárová
Odp10: Merlinovi a Lipovanovi Alfons
Odp10: Merlinovi a Lipovanovi tlapka
Odp11: Merlinovi a Lipovanovi ivana Kozárová
Jak se vyvíjíme? Alfons
Odp: Jak se vyvíjíme? zvoník
Odp: Jak se vyvíjíme? ivana Kozárová
Odp: Jak se vyvíjíme? tlapka
Velmi inspirativní tlapka
Odp: Velmi inspirativní tlapka
Odp: Velmi inspirativní Juras
Odp2: Velmi inspirativní zvoník
Odp2: Velmi inspirativní tlapka
Odp3: Velmi inspirativní tlapka
Odp2: Velmi inspirativní Neuvedeno
Odp3: Velmi inspirativní zvoník
Odp3: Velmi inspirativní Alfons
Odp4: Velmi inspirativní Lipovan
Odp5: Velmi inspirativní zvoník
Odp5: Velmi inspirativní tlapka
Odp6: Velmi inspirativní Alfons
Odp7: Velmi inspirativní tlapka
Odp8: Velmi inspirativní ivana Kozárová
Odp3: Velmi inspirativní TomasP
Dnešní hyenizmus? Alfons
Odp: Dnešní hyenizmus? ivan
Odp2: Dnešní hyenizmus? Alfons
Odp: Dnešní hyenizmus? tlapka
Odp2: Dnešní hyenizmus? Alfons
Odp: Dnešní hyenizmus? ivana Kozárová
Odp2: Dnešní hyenizmus? Alfons
Odp3: Dnešní hyenizmus? ivana Kozárová
Já je všude. Stále slyším dokola: já... werterber
Odp: Já je všude. Stále slyším dokola: já... tlapka
Nesouhlas Juras
Odp: Nesouhlas tlapka
Odp2: Nesouhlas Juras
Odp3: Nesouhlas tlapka
Odp2: Nesouhlas Juras
Odp3: Nesouhlas Lipovan
Odp4: Nesouhlas Juras
Odp4: Nesouhlas tlapka
Odp5: Nesouhlas Lipovan
Odp6: Nesouhlas tlapka
Odp6: Nesouhlas Juras
Odp7: Nesouhlas Lipovan
Odp8: Nesouhlas Juras
Odp9: Nesouhlas Lipovan
Odp10: Nesouhlas tlapka
Odp3: Nesouhlas zvoník
Odp4: Nesouhlas Lipovan
Odp5: Nesouhlas zvoník
Odp6: Nesouhlas tlapka
Odp: Nesouhlas merlinn
Odp2: Nesouhlas Juras
Transplantace Lipovan
Odp: Transplantace tlapka
Odp: Transplantace .
Odp2: Transplantace Lipovan
Odp3: Transplantace .
Odp3: Transplantace zvoník
Odp4: Transplantace merlinn
Odp5: Transplantace TomasP
Odp5: Transplantace .
Odp6: Transplantace merlinn
Odp7: Transplantace zvoník
Odp8: Transplantace merlinn
Odp4: Transplantace Lipovan
Odp5: Transplantace TomasP
Odp6: Transplantace Lipovan
Odp7: Transplantace TomasP
Odp: Transplantace iva
Odp2: Transplantace Lipovan
Odp3: Transplantace iva
Odp4: Transplantace Lipovan
Odp5: Transplantace tlapka
Odp6: Transplantace iva
Odp7: Transplantace Alfons
Odp8: Transplantace iva
Odp9: Transplantace Alfons
Odp10: Transplantace tlapka
Odp11: Transplantace Alfons
Odp5: Transplantace iva
Odp6: Transplantace Lipovan
Odp6: Transplantace Alfons
Odp3: Transplantace merlinn
Odp4: Transplantace ivan
Posedlost mocí Alfons
Odp: Posedlost mocí ivan
Odp2: Posedlost mocí Alfons
Odp3: Posedlost mocí tlapka
Odp4: Posedlost mocí Alfons
Odp5: Posedlost mocí ivan
Odp5: Posedlost mocí zvoník
Odp6: Posedlost mocí tlapka
Odp7: Posedlost mocí ivan
Odp8: Posedlost mocí zvoník
Odp8: Posedlost mocí zvoník
Odp9: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp10: Posedlost mocí zvoník
Odp11: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp11: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp12: Posedlost mocí zvoník
Odp13: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp14: Posedlost mocí zvoník
Odp15: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp16: Posedlost mocí Vlastimil Čech
Odp17: Posedlost mocí zvoník
Zvoníkovi .
Odp: Zvoníkovi zvoník
Odp18: Posedlost mocí tlapka
Odp18: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp18: Posedlost mocí TomasP
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí Juras
Odp21: Posedlost mocí Juras
Odp20: Posedlost mocí TomasP
Odp11: Posedlost mocí .
Odp12: Posedlost mocí tlapka
Odp13: Posedlost mocí TomasP
Odp14: Posedlost mocí tlapka
Odp14: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp15: Posedlost mocí tlapka
Odp16: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp15: Posedlost mocí TomasP
Odp16: Posedlost mocí tlapka
Odp17: Posedlost mocí ivana Kozárová
Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... ivan
Odp: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... ivan
Odp: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... tlapka
Odp2: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... Alfons
Odp: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... ivana Kozárová
Odp2: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... Alfons
Odp3: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... tlapka
Odp4: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... Alfons
Odp5: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... tlapka
Odp4: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... zvoník
Odp4: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... zvoník
Odp5: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... Alfons
Odp6: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... merlinn
Odp7: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... zvoník
Odp8: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... tlapka
Odp7: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... Alfons
Odp8: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... merlinn
Odp8: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... tlapka
Odp9: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... Alfons
Odp10: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... tlapka
Odp10: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... ivan
Odp11: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... Alfons
Odp12: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... ivan
Odp13: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... Alfons
Odp14: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... ivan
Odp8: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... TomasP
Odp9: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... tlapka
Odp10: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... Alfons
Odp11: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... TomasP
Odp12: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... tlapka
Odp: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... Alfons
Odp2: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... tlapka
Odp3: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... santiago
Odp4: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to... tlapka
... tlapka
Odp: ... santiago
Kde je? TomasP
Odp: Kde je? merlinn
Odp2: Kde je? TomasP
Odp2: Kde je? Lipovan
Pomoc pro Romantika Lipovan
Odp: Pomoc pro Romantika iva
Odp: Pomoc pro Romantika Juras
Odp2: Pomoc pro Romantika Juras
Odp3: Pomoc pro Romantika Lipovan
Odp: Pomoc pro Romantika tlapka
Odp2: Pomoc pro Romantika Juras
Odp3: Pomoc pro Romantika TomasP
Odp4: Pomoc pro Romantika Juras
Odp5: Pomoc pro Romantika Lipovan
Odp5: Pomoc pro Romantika TomasP
Odp5: Pomoc pro Romantika tlapka
Odp6: Pomoc pro Romantika TomasP
Odp7: Pomoc pro Romantika tlapka
Odp8: Pomoc pro Romantika TomasP
Odp3: Pomoc pro Romantika tlapka
Odp3: Pomoc pro Romantika .
Odp4: Pomoc pro Romantika Juras
Odp: Pomoc pro Romantika TomasP
Odp2: Pomoc pro Romantika Lipovan
Odp3: Pomoc pro Romantika TomasP
Odp3: Pomoc pro Romantika TomasP
Odp4: Pomoc pro Romantika zvoník
Odp5: Pomoc pro Romantika TomasP
Odp6: Pomoc pro Romantika .
Odp6: Pomoc pro Romantika zvoník
Odp7: Pomoc pro Romantika tlapka
Odp8: Pomoc pro Romantika .
Odp9: Pomoc pro Romantika tlapka
Odp7: Pomoc pro Romantika TomasP
Za sebe říkám, že by mě tady Romantik... ivan
Odp: Za sebe říkám, že by mě tady Romantik... TomasP
Prošlá lhůta Alfons
Odp: Prošlá lhůta TomasP
Odp2: Prošlá lhůta Alfons
Odp3: Prošlá lhůta TomasP
Odp4: Prošlá lhůta Alfons
Odp5: Prošlá lhůta TomasP
Odp4: Prošlá lhůta tlapka
Odp5: Prošlá lhůta TomasP
Odp6: Prošlá lhůta tlapka
Odp7: Prošlá lhůta TomasP
Odp8: Prošlá lhůta .
Další kriteria selekce: .
Odp: Další kriteria selekce: Alfons
Odp7: Prošlá lhůta Juras
Odp7: Prošlá lhůta Alfons
Odp2: Prošlá lhůta ivana Kozárová
Odp3: Prošlá lhůta TomasP
Odp3: Prošlá lhůta Alfons
Odp4: Prošlá lhůta tlapka
Odp5: Prošlá lhůta TomasP
Tomášovi: .
Odp: Tomášovi: TomasP
Odp2: Tomášovi: tlapka
Odp: Tomášovi: merlinn
Odp2: Tomášovi: Juras
Odp2: Tomášovi: Pat a Mat
Odp3: Tomášovi: merlinn
Odp4: Tomášovi: Juras
Odp5: Tomášovi: tlapka
Odp3: Tomášovi: Juras
Odp4: Tomášovi: ivan
Odp4: Tomášovi: merlinn
Odp2: Tomášovi: tlapka
Odp3: Tomášovi: TomasP
Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta Neuvedeno
Odp: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta TomasP
Odp2: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta Vlastimil Čech
Odp3: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta merlinn
Odp3: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta TomasP
Odp4: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta ivana Kozárová
Odp5: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta TomasP
Odp5: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta merlinn
Odp: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta iva
Odp2: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta TomasP
Topašovi P Neuvedeno
Odp: Topašovi P iva
Odp2: Topašovi P TomasP
Odp: Topašovi P TomasP
Odp2: Topašovi P Tony
Odp3: Topašovi P TomasP
Odp4: Topašovi P ivan
Odp5: Topašovi P TomasP
Odp6: Topašovi P ivan
Ivanovi dotaz z letectví .
Odp: Ivanovi dotaz z letectví ivan
Odp2: Ivanovi dotaz z letectví .
Odp3: Ivanovi dotaz z letectví Vlastimil Čech
Odp3: Ivanovi dotaz z letectví ivana Kozárová
Odp4: Ivanovi dotaz z letectví tlapka
Odp5: Ivanovi dotaz z letectví ivana Kozárová
Odp6: Ivanovi dotaz z letectví Alfons
Odp7: Ivanovi dotaz z letectví tlapka
Odp2: Ivanovi dotaz z letectví TomasP
Odp: Ivanovi dotaz z letectví TomasP
Odp2: Ivanovi dotaz z letectví TomasP
Odp7: Topašovi P TomasP
Fascinující dokument k úvodnímu článku TomasP
Červený křížek = ( : - ( .
Západ a východ se sbližují. Alfons
Odp: Západ a východ se sbližují. tlapka
Odp2: Západ a východ se sbližují. Juras
Odp3: Západ a východ se sbližují. Alfons
Odp4: Západ a východ se sbližují. TomasP
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí TomasP
Odp21: Posedlost mocí Alfons
Odp22: Posedlost mocí TomasP
Odp22: Posedlost mocí TomasP
Odp22: Posedlost mocí tlapka
Amon versus Amen TomasP
Odp: Amon versus Amen tlapka
Odp2: Amon versus Amen TomasP
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí tlapka
Odp21: Posedlost mocí Alfons
Odp22: Posedlost mocí tlapka
Odp21: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp21: Posedlost mocí TomasP
Odp2: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp3: Amon versus Amen TomasP
Odp3: Amon versus Amen ivan
Odp4: Amon versus Amen ivan
Odp5: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp3: Amon versus Amen Alfons
Odp2: Amon versus Amen .
Odp3: Amon versus Amen ivan
Odp4: Amon versus Amen tlapka
Odp5: Amon versus Amen ivan
Odp6: Amon versus Amen tlapka
Odp7: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp8: Amon versus Amen TomasP
Odp9: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp10: Amon versus Amen tlapka
Odp11: Amon versus Amen Juras
Odp12: Amon versus Amen tlapka
Odp13: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp14: Amon versus Amen TomasP
Odp15: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp16: Amon versus Amen iva
Odp17: Amon versus Amen iva
Odp18: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp19: Amon versus Amen iva
Odp18: Amon versus Amen TomasP
Odp18: Amon versus Amen Juras
Odp19: Amon versus Amen iva
Odp19: Amon versus Amen iva
Odp20: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp21: Amon versus Amen iva
Odp22: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp16: Amon versus Amen TomasP
Odp17: Amon versus Amen tlapka
Odp18: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp17: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp18: Amon versus Amen TomasP
Odp19: Amon versus Amen ivana Kozárová
Děkuji za sympatizující slova .
Odp: Děkuji za sympatizující slova ivana Kozárová
Odp2: Děkuji za sympatizující slova TomasP
Odp3: Děkuji za sympatizující slova ivana Kozárová
Odp4: Děkuji za sympatizující slova TomasP
Odp4: Děkuji za sympatizující slova tlapka
Odp5: Děkuji za sympatizující slova ivana Kozárová
Odp6: Děkuji za sympatizující slova TomasP
Odp7: Děkuji za sympatizující slova ivana Kozárová
Odp4: Amon versus Amen .
Odp5: Amon versus Amen TomasP
Hypotézy a přemýšlivost .
Odp: Hypotézy a přemýšlivost tlapka
Odp2: Hypotézy a přemýšlivost .
Odp3: Hypotézy a přemýšlivost TomasP
Odp4: Hypotézy a přemýšlivost .
Odp5: Hypotézy a přemýšlivost TomasP
Odp6: Hypotézy a přemýšlivost .
Odp5: Amon versus Amen tlapka
Odp: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp2: Amon versus Amen Alfons
Odp3: Amon versus Amen ivan
Odp4: Amon versus Amen tlapka
Odp5: Amon versus Amen Alfons
Odp6: Amon versus Amen tlapka
Odp3: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp4: Amon versus Amen Alfons
Odp5: Amon versus Amen ivan
Odp6: Amon versus Amen Alfons
Odp6: Amon versus Amen tlapka
Odp4: Amon versus Amen .
Odp5: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp6: Amon versus Amen tlapka
Odp7: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp6: Amon versus Amen .
Odp7: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp8: Amon versus Amen tlapka
Odp9: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp10: Amon versus Amen tlapka
Odp11: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp5: Amon versus Amen TomasP
Práce .
Odp: Práce TomasP
Odp2: Práce .
Odp3: Práce ivan
Odp4: Práce .
Odp3: Práce Juras
Odp4: Práce .
Odp3: Práce TomasP
Odp4: Práce .
Odp5: Práce TomasP
Odp6: Práce .
Odp7: Práce tlapka
Odp8: Práce TomasP
Odp9: Práce tlapka
Odp4: Amon versus Amen TomasP
Odp5: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp6: Amon versus Amen tlapka
Odp6: Amon versus Amen TomasP
Odp7: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp8: Amon versus Amen TomasP
Odp8: Amon versus Amen Alfons
Odp9: Amon versus Amen santiago
Odp10: Amon versus Amen Alfons
Odp9: Amon versus Amen TomasP
Odp10: Amon versus Amen tlapka
Odp11: Amon versus Amen TomasP
Odp9: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp10: Amon versus Amen TomasP
Odp11: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp12: Amon versus Amen TomasP
Odp13: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp14: Amon versus Amen TomasP
Odp15: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp16: Amon versus Amen TomasP
Odp17: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp12: Amon versus Amen tlapka
Odp13: Amon versus Amen ivana Kozárová
Odp13: Amon versus Amen zvoník
Odp2. Odp.1.: Amon versus Amen Neuvedeno
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí .
Odp21: Posedlost mocí Juras
Odp20: Posedlost mocí tlapka
Odp21: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp21: Posedlost mocí Juras
Odp22: Posedlost mocí Alfons
Odp23: Posedlost mocí ivan
Odp22: Posedlost mocí tlapka
Odp23: Posedlost mocí Juras
Vetchá stařenka = J. ? .
Odp24: Posedlost mocí tlapka
Odp: Odp2. Odp.1.: Amon versus Amen ivana Kozárová
Podívejte se jak jste zdegenerovali Alfons
Odp: Podívejte se jak jste zdegenerovali TomasP
Tomášovi .
Odp: Tomášovi TomasP
Odp2: Tomášovi .
Odp3: Tomášovi TomasP
Odp4: Tomášovi .
Odp5: Tomášovi TomasP
Odp6: Tomášovi tlapka
Odp7: Tomášovi TomasP
Odp6: Tomášovi ivana Kozárová
Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali Neuvedeno
Odp: Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali .
Odp: Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali Alfons
Odp2: Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali ivan
Odp3: Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali Alfons
Odp2: Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali tlapka
Odp3: Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali Alfons
Odp4: Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali tlapka
Odp2: Odp.1.Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali Neuvedeno
Odp3: Odp.1.Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali Alfons
Odp4: Odp.1.Odp.1.Podívejte se jak jste zdegenerovali tlapka
Programované oblbování. Alfons
Odp: Programované oblbování. santiago
Odp2: Programované oblbování. tlapka
Odp3: Programované oblbování. santiago
Odp4: Programované oblbování. iva
Odp4: Programované oblbování. tlapka
Odp5: Programované oblbování. iva
Odp2: Programované oblbování. iva
Odp: Programované oblbování. ivan
Odp2: Programované oblbování. Alfons
Odp2: Programované oblbování. tlapka
Odp3: Programované oblbování. Alfons
Odp4: Programované oblbování. tlapka
Odp: Programované oblbování. TomasP
Odp2: Programované oblbování. Alfons
Odp. Odp.1.: Programované oblbování. Neuvedeno
Odp: Odp. Odp.1.: Programované oblbování. santiago
Odp2: Odp. Odp.1.: Programované oblbování. tlapka
Odp3: Odp. Odp.1.: Programované oblbování. santiago
Odp4: Odp. Odp.1.: Programované oblbování. tlapka
Odp2: Odp. Odp.1.: Programované oblbování. Alfons
Odp3: Odp. Odp.1.: Programované oblbování. ivan
Odp3: Odp. Odp.1.: Programované oblbování. tlapka
Paní Ivaně K. .
Odp: Paní Ivaně K. Alfons
Odp2: Paní Ivaně K. tlapka
Odp3: Paní Ivaně K. Alfons
Odp2: Paní Ivaně K. .
Odp3: Paní Ivaně K. Juras
Odp4: Paní Ivaně K. ivan
Odp5: Paní Ivaně K. tlapka
Odp5: Paní Ivaně K. Juras
Odp6: Paní Ivaně K. Juras
Odp7: Paní Ivaně K. TomasP
Odp8: Paní Ivaně K. tlapka
Odp2: Paní Ivaně K. ivana Kozárová
Odp3: Paní Ivaně K. Alfons
Odp4: Paní Ivaně K. .
Odp5: Paní Ivaně K. ivana Kozárová
Odp6: Paní Ivaně K. iva
Odp7: Paní Ivaně K. ivana Kozárová
Odp8: Paní Ivaně K. iva
Odp9: Paní Ivaně K. ivana Kozárová
Odp10: Paní Ivaně K. ivan
Odp11: Paní Ivaně K. Alfons
Odp12: Paní Ivaně K. tlapka
Odp11: Paní Ivaně K. iva
Odp12: Paní Ivaně K. ivan
Odp13: Paní Ivaně K. Juras
Odp14: Paní Ivaně K. tlapka
Odp14: Paní Ivaně K. .
Odp15: Paní Ivaně K. Juras
Odp12: Paní Ivaně K. .
Odp13: Paní Ivaně K. iva
Odp14: Paní Ivaně K. ivan
Odp13: Paní Ivaně K. ivan
Odp14: Paní Ivaně K. ivan
Neříkej ( : -) Beroun
Odp11: Paní Ivaně K. ivana Kozárová
Odp12: Paní Ivaně K. Alfons
Odp11: Paní Ivaně K. TomasP
Odp12: Paní Ivaně K. ivan
Odp13: Paní Ivaně K. TomasP
Odp14: Paní Ivaně K. ivan
Odp15: Paní Ivaně K. TomasP
Odp16: Paní Ivaně K. TomasP
Odp16: Paní Ivaně K. ivan
Odp17: Paní Ivaně K. TomasP
Odp18: Paní Ivaně K. TomasP
Odp12: Paní Ivaně K. Alfons
Odp13: Paní Ivaně K. ivan
Odp14: Paní Ivaně K. Alfons
Odp4: Paní Ivaně K. ivan
Odp5: Paní Ivaně K. ivana Kozárová
Odp6: Paní Ivaně K. ivan
Odp5: Paní Ivaně K. Alfons
Odp6: Paní Ivaně K. ivan
Odp7: Paní Ivaně K. Alfons
Odp8: Paní Ivaně K. .
Odp9: Paní Ivaně K. tlapka
Odp9: Paní Ivaně K. ivan
Když vidím Jourase .
Odp: Když vidím Jourase Juras
Odp2: Když vidím Jourase tlapka
Odp3: Když vidím Jourase TomasP
Odp4: Když vidím Jourase tlapka
Odp5: Když vidím Jourase TomasP
Odp2: Když vidím Jourase TomasP
Odp3: Když vidím Jourase tlapka
Odp4: Když vidím Jourase TomasP
Odp5: Když vidím Jourase tlapka
Odp6: Když vidím Jourase TomasP
Odp7: Když vidím Jourase tlapka
Odp8: Když vidím Jourase TomasP
pan Tečka-čárka Vlastimil Čech
Odp: pan Tečka-čárka Pat a Mat souhlasí
Odp: pan Tečka-čárka Juras
Odp: pan Tečka-čárka Juras
Odp: pan Tečka-čárka Juras
Odp2: pan Tečka-čárka tlapka
Odp3: pan Tečka-čárka TomasP
Odp2: pan Tečka-čárka iva
Odp3: pan Tečka-čárka Juras
Odp4: pan Tečka-čárka iva
Odp5: pan Tečka-čárka Juras
Odp6: pan Tečka-čárka iva
Odp7: pan Tečka-čárka TomasP
Odp8: pan Tečka-čárka iva
Odp9: pan Tečka-čárka TomasP
Odp5: pan Tečka-čárka Pat a Mat byli na školení u Švejka:
Odp6: pan Tečka-čárka TomasP
Odp5: pan Tečka-čárka TomasP
Odp5: pan Tečka-čárka TomasP
Odp4: pan Tečka-čárka tlapka
Odp2: pan Tečka-čárka ivan
Odp3: pan Tečka-čárka Vlastimil Čech
Odp4: pan Tečka-čárka tlapka
Odp5: pan Tečka-čárka Vlastimil Čech
Odp6: pan Tečka-čárka ivan
Ivanovi "Koukám, a co nevidím"
Odp: Ivanovi ivan
Odp2: Ivanovi "Koukám, a co nevidím"
Odp3: Ivanovi ivan
Odp4: Ivanovi "Koukám, a co nevidím"
Odp5: Ivanovi tlapka
Odp6: Ivanovi TomasP
Odp6: Ivanovi ivan
Odp7: Ivanovi TomasP
Odp7: Ivanovi tlapka
Odp6: Ivanovi Alfons
Odp7: Ivanovi tlapka
Odp7: pan Tečka-čárka tlapka
Odp8: pan Tečka-čárka "Koukám, a co nevidím"
Odp6: pan Tečka-čárka tlapka
Odp7: pan Tečka-čárka Alfons
jen tak sluníčkově ☼ "Koukám, a co nevidím"
Odp8: pan Tečka-čárka tlapka
A já na závěr dodávám, že si pan Jur... Pat a Mat byli na školení u Švejka:
Odp: A já na závěr dodávám, že si pan Jur... tlapka
Odp: A já na závěr dodávám, že si pan Jur... ivan
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí .
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí Nic
Odp21: Posedlost mocí Juras
Odp20: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp21: Posedlost mocí tlapka
Odp: A já na závěr dodávám, že si pan Jur... TomasP
Odp2: A já na závěr dodávám, že si pan Jur... .
Odp3: A já na závěr dodávám, že si pan Jur... TomasP
Odp4: A já na závěr dodávám, že si pan Jur... .
Odp5: A já na závěr dodávám, že si pan Jur... TomasP
Odp6: A já na závěr dodávám, že si pan Jur... .
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí TomasP
Odp21: Posedlost mocí Nic
Odp20: Posedlost mocí TomasP
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Zvoníkovi dávám jedničku s hvězdičkou. .
Odp: Zvoníkovi dávám jedničku s hvězdičkou. TomasP
Odp20: Posedlost mocí TomasP
Odp21: Posedlost mocí Juras
Odp21: Posedlost mocí ivan
Odp22: Posedlost mocí TomasP
Odp23: Posedlost mocí Juras
Odp21: Posedlost mocí Alfons
Odp22: Posedlost mocí TomasP
Odp23: Posedlost mocí iva
Odp24: Posedlost mocí TomasP
Odp24: Posedlost mocí ivan
Odp25: Posedlost mocí iva
Odp25: Posedlost mocí TomasP
Odp26: Posedlost mocí .
Odp27: Posedlost mocí TomasP
Odp28: Posedlost mocí ivan
Odp27: Posedlost mocí ivan
Odp28: Posedlost mocí TomasP
Odp29: Posedlost mocí ivan
Odp30: Posedlost mocí ivan
Odp30: Posedlost mocí TomasP
Odp31: Posedlost mocí Juras
Odp32: Posedlost mocí TomasP
Odp33: Posedlost mocí Juras
Citace ze zákona č. 361/2003 Sb. TomasP
Odp: Citace ze zákona č. 361/2003 Sb. Juras
Odp2: Citace ze zákona č. 361/2003 Sb. TomasP
Odp3: Citace ze zákona č. 361/2003 Sb. Juras
Odp4: Citace ze zákona č. 361/2003 Sb. TomasP
Odp4: Citace ze zákona č. 361/2003 Sb. ivan
Odp5: Citace ze zákona č. 361/2003 Sb. TomasP
Odp6: Citace ze zákona č. 361/2003 Sb. TomasP
Odp29: Posedlost mocí ivan
Odp30: Posedlost mocí ivan
Odp30: Posedlost mocí TomasP
Odp31: Posedlost mocí iva
Odp31: Posedlost mocí ivan
Odp32: Posedlost mocí TomasP
Odp33: Posedlost mocí ivan
Odp34: Posedlost mocí TomasP
Odp35: Posedlost mocí ivan
Odp36: Posedlost mocí ivan
Odp36: Posedlost mocí TomasP
Odp37: Posedlost mocí ivan
Odp38: Posedlost mocí TomasP
Odp39: Posedlost mocí ivan
Odp37: Posedlost mocí ivan
Odp38: Posedlost mocí iva
Odp39: Posedlost mocí TomasP
Odp25: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp26: Posedlost mocí ivan
Odp27: Posedlost mocí ivan
Odp27: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp28: Posedlost mocí ivan
Odp29: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp30: Posedlost mocí ivan
Odp31: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp32: Posedlost mocí ivan
Odp33: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp34: Posedlost mocí ivan
Odp35: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp32: Posedlost mocí ivan
Odp33: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp23: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp24: Posedlost mocí TomasP
Odp25: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp26: Posedlost mocí merlinn
Odp27: Posedlost mocí TomasP
Odp27: Posedlost mocí tlapka
Odp28: Posedlost mocí merlinn
Odp29: Posedlost mocí tlapka
Odp30: Posedlost mocí merlinn
Odp31: Posedlost mocí tlapka
Odp31: Posedlost mocí .
Odp32: Posedlost mocí tlapka
Odp32: Posedlost mocí merlinn
Odp32: Posedlost mocí ivan
Odp33: Posedlost mocí iva
Odp34: Posedlost mocí .
Odp35: Posedlost mocí ivan
Odp36: Posedlost mocí Juras
Odp35: Posedlost mocí iva
Odp34: Posedlost mocí ivan
Odp35: Posedlost mocí iva
Odp27: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp20: A já na závěr dodávám, že si pan Jur... Neuvedeno
Odp21: A já na závěr dodávám, že si pan Jur... TomasP
Tomášovi .
Odp: Tomášovi TomasP
O čem to vlastně je? nikdo
Panu Nikomu ( : - ) Nic
Odp: Panu Nikomu ( : - ) TomasP
Odp2: Panu Nikomu ( : - ) tlapka
Odp3: Panu Nikomu ( : - ) ivana Kozárová
Odp: O čem to vlastně je? TomasP
Odp2: O čem to vlastně je? tlapka
Odp3: O čem to vlastně je? ivana Kozárová
Odp4: O čem to vlastně je? ivan
Odp5: O čem to vlastně je? tlapka
Odp5: O čem to vlastně je? ivana Kozárová
Odp4: O čem to vlastně je? TomasP
Odp5: O čem to vlastně je? ivana Kozárová
Duši má podle nastíněné teorie či... nikdo
Odp: Duši má podle nastíněné teorie či... TomasP
Odp2: Duši má podle nastíněné teorie či... tlapka
Odp: Duši má podle nastíněné teorie či... Juras
Odp2: Duši má podle nastíněné teorie či... TomasP
Odp3: Duši má podle nastíněné teorie či... Juras
Odp4: Duši má podle nastíněné teorie či... TomasP
Odp5: Duši má podle nastíněné teorie či... Juras
Odp6: Duši má podle nastíněné teorie či... tlapka
Odp7: Duši má podle nastíněné teorie či... TomasP
Odp3: Duši má podle nastíněné teorie či... ivana Kozárová
Odp4: Duši má podle nastíněné teorie či... Alfons
Odp5: Duši má podle nastíněné teorie či... ivana Kozárová
Odp5: Duši má podle nastíněné teorie či... TomasP
Odp6: Duši má podle nastíněné teorie či... tlapka
Odp7: Duši má podle nastíněné teorie či... TomasP
Odp6: Duši má podle nastíněné teorie či... ivana Kozárová
Odp4: Duši má podle nastíněné teorie či... TomasP
Odp: Duši má podle nastíněné teorie či... ivana Kozárová
Odp2: Duši má podle nastíněné teorie či... tlapka
Odp3: Duši má podle nastíněné teorie či... ivana Kozárová
Odp: Duši má podle nastíněné teorie či... ivana Kozárová
Odp.1. Duši má podle nastíněné teorie či... Neuvedeno
Odp: Odp.1. Duši má podle nastíněné teorie či... TomasP
Odp2: Odp.1. Duši má podle nastíněné teorie či... tlapka
Odp: Odp.1. Odp.1. Duši má podle nastíněné teorie či... Neuvedeno
Odp2: Odp.1. Odp.1. Duši má podle nastíněné teorie či... tlapka
Ještě jednou se vrátíme nikdo
Odp: Ještě jednou se vrátíme TomasP
Odp2: Ještě jednou se vrátíme nikdo
Odp3: Ještě jednou se vrátíme TomasP
Odp3: Ještě jednou se vrátíme tlapka
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí tlapka
Odp21: Posedlost mocí Alfons
Odp22: Posedlost mocí Alfons
Odp23: Posedlost mocí Alfons
Odp24: Posedlost mocí TomasP
Odp25: Posedlost mocí Alfons
Odp26: Posedlost mocí ivan
Odp20: Posedlost mocí TomasP
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp21: Posedlost mocí TomasP
Odp22: Posedlost mocí ivana Kozárová
Odp20: Posedlost mocí TomasP
Odp21: Posedlost mocí Juras
Vyberte si... tlapka
Odp: Vyberte si... TomasP
Odp2: Vyberte si... tlapka
Tomášovi .
Odp: Tomášovi tlapka
Odp: Tomášovi TomasP
Odp2: Tomášovi .
Odp3: Tomášovi TomasP
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí TomasP
Odp: Tomášovi Alfons
Odp. Odp.1: Tomášovi Neuvedeno
Odp: Odp. Odp.1: Tomášovi TomasP
Odp: Odp. Odp.1: Tomášovi Alfons
Odp2: Odp. Odp.1: Tomášovi Alfons
Odp3: Odp. Odp.1: Tomášovi tlapka
Odp: Odp. Odp.1: Tomášovi .
Odp2: Odp. Odp.1: Tomášovi Alfons
Odp3: Odp. Odp.1: Tomášovi tlapka
Odp3: Odp. Odp.1: Tomášovi .
Odp4: Odp. Odp.1: Tomášovi ivan
Odp5: Odp. Odp.1: Tomášovi tlapka
Odp2: Odp. Odp.1: Tomášovi Alfons
Odp3: Odp. Odp.1: Tomášovi tlapka
Odp4: Odp. Odp.1: Tomášovi Alfons
Odp5: Odp. Odp.1: Tomášovi ivan
Odp5: Odp. Odp.1: Tomášovi .
Odp6: Odp. Odp.1: Tomášovi ivan
Odp7: Odp. Odp.1: Tomášovi .
Odp8: Odp. Odp.1: Tomášovi ivan
Odp6: Odp. Odp.1: Tomášovi tlapka
Odp5: Odp. Odp.1.Odp.1.: Tomášovi Neuvedeno
Odp6: Odp. Odp.1.Odp.1.: Tomášovi tlapka
Odp7: Odp. Odp.1.Odp.1.: Tomášovi Alfons
Odp8: Odp. Odp.1.Odp.1.: Tomášovi tlapka
Odp9: Odp. Odp.1.Odp.1.: Tomášovi Alfons
Odp10: Odp. Odp.1.Odp.1.: Tomášovi tlapka
Odp11: Odp. Odp.1.Odp.1.: Tomášovi Alfons
Odp19: Posedlost mocí zvoník
Odp20: Posedlost mocí Alfons
Odp7: Odp. Odp.1.Odp.1.: Tomášovi Alfons
Odp8: Odp. Odp.1.Odp.1.: Tomášovi Alfons
Odp5: Odp. Odp.1.Odp.1.Doplněk.: Tomášovi Neuvedeno
Odp6: Odp. Odp.1.Odp.1.Doplněk.: Tomášovi ivan
Odp6: Odp. Odp.1.Odp.1.Doplněk.: Tomášovi tlapka
Nová vláda-SOUDCOKRACIE Alfons
Nechte už všeho, fialka
Odp: Nechte už všeho, tlapka
Odp2: Nechte už všeho, Alfons
choc do rici ero
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru