Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
15.10.2015 10:16

Vondruška, vlast a imigranti

Do Evropy v současné době pílí miliony muslimských imigrantů a nemá cenu se tvářit, že stojíme stranou, ať už svým názorem, nebo erárními penězi. Jak praví klasik, vše už bylo řečeno. Dokonce i v tomto případě. V plátku MF Dnes, patřícího do impéria naše drahého pana ministra financí, vyšel skvělý článek autora historických knih Vlastimila Vondrušky. S panem Vondruškou bezvýhradně souhlasím a těžko bych meritum věci vyjádřil lépe. Nevím, jak je tomu s autorskými a jinými právy, ale uvedení zdroje by snad mohlo stačit. Dosti prologu, nyní můžete posoudit sami:

Špatně mě vychovali aneb O vlastenectví a vlastizradě

Od mládí mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k této zemi. Učil jsem se národní dějiny a českou literaturu, navštěvoval jsem památky spjaté s českou minulostí, chodíval do divadla, kde zněla čeština, navštěvoval folklorní festivaly, kde ožívaly tradice mých předků. Jásal jsem jako dítě, když naši sportovci vítězili, na stožár stoupala česká vlajka a zněla hymna, která opěvuje naši nádhernou a požehnanou zem. Učili mne, že tohle jsou Čechy a žije tu český národ. Je to naše vlast, za kterou jsme odpovědní, a budeme se mít dobře jen tehdy, pokud o ni budeme pečovat svědomitě, s úctou a láskou. Učili mne, že si musím brát příklad z předků, kteří pro svou vlast umírali, bojovali s nepřáteli a postavili se i přesile, neboť cítili odpovědnost za svůj domov. V těžkých dobách, kdy jsme měli cizí panovníky, čeština byla pronásledovaná a česká inteligence vyháněná, mí předkové chovali pevně v srdcích lásku a úctu k téhle zemi a dokázali vybojovat zpět ztracenou svobodu. Dokázali to v roce 1918, 1945, stejně jako v roce 1989. Učili mne, že se nemám sklonit před nepřítelem a mám pohrdat vlastizrádci. Kdysi byl za vlastizradu trest smrti. Učili mě, že vlastizradou je to, pokud by chtěl někdo vydat tuto zem a její lid nepříteli. Pro celé generace mých předků byla vlastizrada tím nejhorším, čeho se mohl Čech na Čechovi dopustit. Bylo to stejné jako vrazit bratrovi dýku do zad. Bylo toho hodně, co mě učili a čemu jsem věřil. Vychovali mě divně, protože všechno to, co jsem miloval a v co jsem věřil, je prý dnes špatně. Zločinem vlastizrady je dnes vlastenectví. Dozvídám se, že tahle země nepatří nám, Čechům, ale patří všem, celému světu. Dozvídám se, že o svém osudu nesmíme rozhodovat my, ale za nás myslí OSN, NATO, Evropská Unie, lidskoprávní organizace a mezinárodní soudy. Dozvídám se, že národy, které dobře hospodařily, mají své bohatství odevzdat těm, kteří hospodařili špatně. Nejsem ekonom, jsem pouhý historik a spisovatel, ale přiznám se, neznám v lidských dějinách analogickou situaci, aby se bohatý národ dobrovolně vzdal svého bohatství, pokud nepočítám chiliastické a komunistické orgasmy. Ty ale nikdy netrvaly dlouho a vždycky skončily naprostou katastrofou. Mnohým z nás padli prarodiče a rodiče v obou světových válkách 20. století, když bojovali za svobodu. Bojovali proto, aby jejich rodiny mohly žít ve svobodných Čechách. Dnes se dozvídám, že není správné bránit vlast, je lepší se sebrat a odejít.
To samozřejmě neznamená, že nechci pomoci potřebným. Učili mě, že mám být velkorysý, laskavý a štědrý. Pokud někdo o pomoc požádá a já mohu pomoci, mám to rozhodně udělat. A dělám to. Dělají to všichni, pokud ovšem ten, kdo pomoc potřebuje, si ji nevynucuje silou a nechce víc, než mu můžeme dát. A nerozhodují o tom byrokrati, ale naše srdce. Nelze pomáhat všem a vždycky jsem si myslel, že je věcí mého svědomí, komu chci pomáhat. A pokud někomu z jakéhokoli důvodu pomáhat nechci, neudělám to. Je to mé nezadatelné právo.
Od středověku do téhle země přicházeli cizinci a usazovali se tu. Existovaly jen tři podmínky – přijmout naši víru, ctít zákony českého krále a poctivě se živit. České království bylo pohostinnou zemí a ten, kdo chtěl s námi žít v míru, byl vítán s otevřenou náručí. Nejsme národ, který se vždycky choval rozumně, a pokud možno spravedlivě. A s hrdostí. Starého psa novým kouskům nenaučíš. Mohou mi spílat, že jsem xenofobní a já nevím co ještě, ale já zůstanu Čechem a vlastencem. Budu dál milovat tuhle zem, budu psát knihy o českých dějinách a budu chválit naše předky za to, že tuhle zem chránili proti nepřátelům, že ji budovali k obrazu svému, že z neúrodné krajiny sevřené horami vybudovali zemi medem a strdím oplývající.
Odmítám vlastizradu a budu se dál chovat tak, abych se mohl v budoucnu podívat do očí svým dětem a vnukům.


K článku je 521 komentářů.
souhlasím! Vlastimil Čech
Odp: souhlasím! ivana Kozárová
Táhni k čertu, ty velkopanská Evropo! Vlastimil Čech
Odp: Táhni k čertu, ty velkopanská Evropo! ivana Kozárová
Do posledního puntíku, Pane Čechu!... ivan
Odp: Do posledního puntíku, Pane Čechu!... Vlastimil Čech
Odp2: Do posledního puntíku, Pane Čechu!... ivan
Odp: Do posledního puntíku, Pane Čechu!... ivana Kozárová
Ivano, díky za info. Dokument se... ivan
Odp: Ivano, díky za info. Dokument se... Vlastimil Čech
Odp: Ivano, díky za info. Dokument se... ivana Kozárová
Odp2: Ivano, díky za info. Dokument se... ivan
Odp3: Ivano, díky za info. Dokument se... ivana Kozárová
Odp4: Ivano, díky za info. Dokument se... quick
Odp3: Ivano, díky za info. Dokument se... Vlastimil Čech
Odp3: Ivano, díky za info. Dokument se... Vlastimil Čech
Odp4: Ivano, díky za info. Dokument se... ivana Kozárová
Odp4: Ivano, díky za info. Dokument se... ivan
Odp5: Ivano, díky za info. Dokument se... Vlastimil Čech
Odp6: Ivano, díky za info. Dokument se... ivan
Odp6: Ivano, díky za info. Dokument se... ivan
Odp7: Ivano, díky za info. Dokument se... Vlastimil Čech
Lockheed Herkules C 100 /160 L... ivan
Odp: Lockheed Herkules C 100 /160 L... ivana Kozárová
Odp2: Lockheed Herkules C 100 /160 L... ivan
Odp3: Lockheed Herkules C 100 /160 L... Vlastimil Čech
Současný problém světa je ten, že celý... Neuvedeno
Odp: Současný problém světa je ten, že celý... Kolemjdoucí
Odp2: Současný problém světa je ten, že celý... Vlastimil Čech
Odp3: Současný problém světa je ten, že celý... Kolemjdoucí
Odp4: Současný problém světa je ten, že celý... Vlastimil Čech
Odp5: Současný problém světa je ten, že celý... ivan
Balbín napsal: Vlastimil Čech
Balbín napsal, II.: Vlastimil Čech
Odp: Balbín napsal, II.: ivana Kozárová
Máme dnes. 17. listopad a tak v... Neuvedeno
Odp: Máme dnes. 17. listopad a tak v... ivan
Odp2: Máme dnes. 17. listopad a tak v... ivana Kozárová
Odp: Máme dnes. 17. listopad a tak v... Lip¤van
Vondruška reloaded Lip¤van
Odp: Vondruška reloaded ivana Kozárová
Odp: Vondruška reloaded ivan
Odp2: Vondruška reloaded Lip¤van
Odp2: Vondruška reloaded ivana Kozárová
Odp2: Vondruška reloaded Vlastimil Čech
Dříve byla z předběžné opatrnosti... ivan
Odp: Dříve byla z předběžné opatrnosti... ivana Kozárová
Odp2: Dříve byla z předběžné opatrnosti... Platfus
Odp: Dříve byla z předběžné opatrnosti... Vlastimil Čech
Odp: Dříve byla z předběžné opatrnosti... Lip¤van
Odp2: Dříve byla z předběžné opatrnosti... ivan
Odp3: Dříve byla z předběžné opatrnosti... Vlastimil Čech
Odp2: Dříve byla z předběžné opatrnosti... Vlastimil Čech
Odp2: Dříve byla z předběžné opatrnosti... ivan
Odp3: Dříve byla z předběžné opatrnosti... ivana Kozárová
Neruda kdysi napsa: "Vás kdyby učili... Neuvedeno
Odp: Neruda kdysi napsa: "Vás kdyby učili... ivana Kozárová
Zdravím po nějaké době všechny na... Platfus
Odp: Zdravím po nějaké době všechny na... Vlastimil Čech
Odp2: Zdravím po nějaké době všechny na... ivan
Odp: Zdravím po nějaké době všechny na... Lip¤van
Odp2: Zdravím po nějaké době všechny na... Platfus
Odp3: Zdravím po nějaké době všechny na... Lip¤van
Odp: Zdravím po nějaké době všechny na... ivan
Odp2: Zdravím po nějaké době všechny na... ivana Kozárová
Odp3: Zdravím po nějaké době všechny na... Platfus
Odp: Zdravím po nějaké době všechny na... Juras
Odp2: Zdravím po nějaké době všechny na... Vlastimil Čech
Odp3: Zdravím po nějaké době všechny na... Lip¤van
Odp4: Zdravím po nějaké době všechny na... Platfus
Odp: Zdravím po nějaké době všechny na... Lip¤van
Nechci tady... Vlastimil Čech
Odp: Nechci tady... ivan
Odp: Nechci tady... Lip¤van
Odp2: Nechci tady... ivana Kozárová
Odp: Nechci tady... ivana Kozárová
Chlíbek Lip¤van
Pokrytectví santiago
Odp: Pokrytectví Vlastimil Čech
Odp2: Pokrytectví ivana Kozárová
Bojovat, Ivano.? Za koho? Za ty... ivan
Odp: Bojovat, Ivano.? Za koho? Za ty... ivana Kozárová
Odp: Bojovat, Ivano.? Za koho? Za ty... ivana Kozárová
Odp2: Bojovat, Ivano.? Za koho? Za ty... ivan
Odp3: Bojovat, Ivano.? Za koho? Za ty... ivan
Pan prezident Zeman říkal agresivní... Neuvedeno
Odp: Pan prezident Zeman říkal agresivní... Juras
Odp: Pan prezident Zeman říkal agresivní... Vlastimil Čech
Odp2: Pan prezident Zeman říkal agresivní... ivan
Odp3: Pan prezident Zeman říkal agresivní... Vlastimil Čech
Do jihlavy se nastěhovala skupina... Vlastimil Čech
Křesťanství všude představuje něco... ivan
A podle toho poznají... ivana Kozárová
Odp: A podle toho poznají... Vlastimil Čech
Odp2: A podle toho poznají... Vlastimil Čech
Odp3: A podle toho poznají... iva
Odp4: A podle toho poznají... ivan
Odp4: A podle toho poznají... Vlastimil Čech
Odp3: A podle toho poznají... Lip¤van
Odp4: A podle toho poznají... Lip¤van
Odp2: A podle toho poznají... ivana Kozárová
Odp3: A podle toho poznají... iva
Odp4: A podle toho poznají... ivana Kozárová
Odp5: A podle toho poznají... Vlastimil Čech
Odp6: A podle toho poznají... ivan
Odp6: A podle toho poznají... ivana Kozárová
Odp3: A podle toho poznají... Vlastimil Čech
Odp4: A podle toho poznají... Vlastimil Čech
Odp4: A podle toho poznají... ivana Kozárová
Odp3: A podle toho poznají... Vlastimil Čech
Odp4: A podle toho poznají... ivana Kozárová
Odp5: A podle toho poznají... ivan
Odp6: A podle toho poznají... Vlastimil Čech
Zlom Alfons
Odp: Zlom Lip¤van
Je to tak, že ti tvorové, kteří se na... Neuvedeno
Odp: Je to tak, že ti tvorové, kteří se na... ivana Kozárová
Odp2: Je to tak, že ti tvorové, kteří se na... Vlastimil Čech
Odp3: Je to tak, že ti tvorové, kteří se na... ivana Kozárová
Odp4: Je to tak, že ti tvorové, kteří se na... Alfons
Největší Čech Lip¤van
Odp: Největší Čech ivan
Odp2: Největší Čech ivana Kozárová
Odp: Největší Čech ivana Kozárová
Odp2: Největší Čech ivan
Odp3: Největší Čech ivana Kozárová
Odp4: Největší Čech ivan
Odp5: Největší Čech ivana Kozárová
Odp6: Největší Čech ivana Kozárová
Odp5: Největší Čech ivan
Odp6: Největší Čech ivana Kozárová
Odp7: Největší Čech ivana Kozárová
Odp7: Největší Čech ivan
Odp8: Největší Čech ivana Kozárová
Odp9: Největší Čech ivan
Odp10: Největší Čech ivana Kozárová
Odp7: Největší Čech Vlastimil Čech
Odp8: Největší Čech ivan
Odp8: Největší Čech ivana Kozárová
Odp9: Největší Čech Vlastimil Čech
Odp10: Největší Čech ivana Kozárová
Odp10: Největší Čech ivan
Odp11: Největší Čech Vlastimil Čech
Odp12: Největší Čech Lip¤van
Odp13: Největší Čech ivan
Odp14: Největší Čech Lip¤van
Odp15: Největší Čech ivan
Odp13: Největší Čech ivana Kozárová
Odp13: Největší Čech Vlastimil Čech
Odp12: Největší Čech ivana Kozárová
Odp13: Největší Čech Lip¤van
Odp14: Největší Čech ivana Kozárová
Odp14: Největší Čech Vlastimil Čech
Odp12: Největší Čech ivan
Odp13: Největší Čech Lip¤van
Odp14: Největší Čech ivan
Odp15: Největší Čech Lip¤van
Odp15: Největší Čech Vlastimil Čech
Odp13: Největší Čech ivana Kozárová
Odp14: Největší Čech ivan
Odp15: Největší Čech ivana Kozárová
Odp16: Největší Čech Lip¤van
Odp17: Největší Čech ivana Kozárová
Odp16: Největší Čech ivan
Odp17: Největší Čech Vlastimil Čech
Odp18: Největší Čech ivan
Odp18: Největší Čech ivana Kozárová
Odp19: Největší Čech Vlastimil Čech
Odp19: Největší Čech ivan
Odp20: Největší Čech ivan
Odp20: Největší Čech ivan
Odp21: Největší Čech ivan
Odp19: Největší Čech ivan
Odp15: Největší Čech ivan
Odp16: Největší Čech Lip¤van
Odp17: Největší Čech ivan
Další Vondruškův text... Lip¤van
Odp: Další Vondruškův text... ivana Kozárová
Odp2: Další Vondruškův text... Lip¤van
Odp3: Další Vondruškův text... ivana Kozárová
Odp4: Další Vondruškův text... Lip¤van
Odp5: Další Vondruškův text... ivan
Odp6: Další Vondruškův text... Vlastimil Čech
Odp7: Další Vondruškův text... ivan
Odp7: Další Vondruškův text... ivan
Odp8: Další Vondruškův text... Vlastimil Čech
Odp6: Další Vondruškův text... ivana Kozárová
Odp7: Další Vondruškův text... Lip¤van
Odp8: Další Vondruškův text... ivana Kozárová
Pro ateistickou Evropu je, zdá se... ivan
Odp: Pro ateistickou Evropu je, zdá se... ivana Kozárová
Odp2: Pro ateistickou Evropu je, zdá se... Lip¤van
Odp3: Pro ateistickou Evropu je, zdá se... ivana Kozárová
žádost o úvěr mikepetter
Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... Lip¤van
Odp2: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp3: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... Lip¤van
Odp4: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp5: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... Lip¤van
Odp6: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivana Kozárová
Odp6: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp7: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... Vlastimil Čech
Odp8: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp9: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivana Kozárová
Odp9: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp10: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivana Kozárová
Odp10: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... Olix
Odp10: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... Vlastimil Čech
Odp10: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... Lip¤van
Odp11: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp5: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivana Kozárová
Odp6: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp6: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp7: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivana Kozárová
Odp8: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp9: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp10: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... Vlastimil Čech
Odp11: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivan
Odp9: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... ivana Kozárová
Odp7: Tak to toho vola, k naší škodě, konečně... Vlastimil Čech
"Své schopnosti je možno dokázat pouze... Neuvedeno
Bez šance Lip¤van
Odp: Bez šance ivana Kozárová
Odp2: Bez šance ivan
Odp3: Bez šance ivana Kozárová
Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivan
Odp: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivana Kozárová
Odp2: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivan
Odp3: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivan
Odp4: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivana Kozárová
Odp3: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... Lip¤van
Odp4: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivana Kozárová
Odp5: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... Lip¤van
Odp6: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivana Kozárová
Odp7: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivan
Odp8: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivana Kozárová
Odp5: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... Vlastimil Čech
Odp6: Už vícekrát se mě zhatil příspěvek nebo... ivana Kozárová
Další Vondruška... Lip¤van
Odp: Další Vondruška... ivan
Odp2: Další Vondruška... Vlastimil Čech
Odp3: Další Vondruška... ivan
Odp4: Další Vondruška... ivana Kozárová
Odp5: Další Vondruška... Vlastimil Čech
Odp4: Další Vondruška... Vlastimil Čech
Odp5: Další Vondruška... Lip¤van
Odp6: Další Vondruška... ivana Kozárová
27000euros caroline
Tak nám vznikl problém. Dokonce už i... Neuvedeno
Setkání na Václaváku a na Staroměstském... Neuvedeno
Pardon máme výročí 98 vzniku... Neuvedeno
Odp: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp: Pardon máme výročí 98 vzniku... Vlastimil Čech
Odp2: Pardon máme výročí 98 vzniku... Vlastimil Čech
Odp3: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivana Kozárová
Odp4: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp5: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivana Kozárová
Odp6: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp7: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivana Kozárová
Odp8: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp9: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivana Kozárová
Madam ( nevím jak Vás oslovit ), píšete... prozaik
Vy jste snad jasnovidec,já fakt louskám... anavi
Odp4: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp5: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp6: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivana Kozárová
Odp2: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivan
Odp3: Pardon máme výročí 98 vzniku... ivana Kozárová
Nějak to tady vadne... naše besedy... Vlastimil Čech
Odp: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivan
Odp2: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivan
Odp3: Nějak to tady vadne... naše besedy... Vlastimil Čech
Odp4: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivan
Odp3: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivana Kozárová
Odp4: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivan
Odp5: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivana Kozárová
Odp6: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivan
Odp7: Nějak to tady vadne... naše besedy... ivana Kozárová
Tak konečně už budu mít trochu času na... Neuvedeno
Opravuji předchozí článek, kde je... Neuvedeno
Souhlasím-nemám rád PLS Vlastimil Čech
Odp: Opravuji předchozí článek, kde je... ivana Kozárová
Odp2: Opravuji předchozí článek, kde je... Vlastimil Čech
Odp3: Opravuji předchozí článek, kde je... ivana Kozárová
Odp4: Opravuji předchozí článek, kde je... prozaik
Odp5: Opravuji předchozí článek, kde je... ivana Kozárová
Odp5: Opravuji předchozí článek, kde je... Vlastimil Čech
Odp6: Opravuji předchozí článek, kde je... prozaik
Odp7: Opravuji předchozí článek, kde je... ivana Kozárová
Odp8: Opravuji předchozí článek, kde je... ivana Kozárová
Odp9: Opravuji předchozí článek, kde je... ivan
Odp7: Opravuji předchozí článek, kde je... ivan
Odp6: Opravuji předchozí článek, kde je... Vlastimil Čech
Testimony Scott
Odp: Opravuji předchozí článek, kde je... Žorž
Nějak se objevilo ještě pár pěkných dnů... Neuvedeno
Počasí se udělalo horší, než jsem si... Neuvedeno
Odp: Počasí se udělalo horší, než jsem si... Vlastimil Čech
Odp2: Počasí se udělalo horší, než jsem si... ivan
U polystyrénu je to dle mého názoru... Neuvedeno
Odp: U polystyrénu je to dle mého názoru... ivan
Odp2: U polystyrénu je to dle mého názoru... ivana Kozárová
Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp2: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... Olix
Odp3: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivana Kozárová
Odp4: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... Olix
Odp5: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp6: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... Olix
Odp7: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivana Kozárová
Odp2: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... Vlastimil Čech
Odp3: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp4: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivana Kozárová
Odp2: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivana Kozárová
Odp3: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp4: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivana Kozárová
Odp5: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp5: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp6: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivana Kozárová
Odp7: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp8: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivana Kozárová
Odp9: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp10: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivana Kozárová
Odp9: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Odp10: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivana Kozárová
Odp11: Zase jsem měl vypracovanou dpověď... ivan
Vážení Svícaři mám problém. Moje žena... Neuvedeno
Odp: Vážení Svícaři mám problém. Moje žena... ivana Kozárová
Odp2: Vážení Svícaři mám problém. Moje žena... ivan
Pane Neuvedeno, popíšu pouze svoji... ivan
Děkuji Svícařům za zprávu o očních... Neuvedeno
Odp: Děkuji Svícařům za zprávu o očních... ivana Kozárová
Základní genetický smysl života je ten... Neuvedeno
Odp: Základní genetický smysl života je ten... Vlastimil Čech
Odp2: Základní genetický smysl života je ten... Žorž
Odp3: Základní genetický smysl života je ten... ivan
Technika je dobrá věc, ale musí být... Neuvedeno
Odp: Technika je dobrá věc, ale musí být... ivan
Odp2: Technika je dobrá věc, ale musí být... ivan
Odp3: Technika je dobrá věc, ale musí být... Vlastimil Čech
Odp4: Technika je dobrá věc, ale musí být... ivan
To je hrůza to číst. Jako v pohádce Jdi... ivana Kozárová
Při tom topení peletami se dá dát do... Neuvedeno
Odp: Při tom topení peletami se dá dát do... Olix
Odp: Při tom topení peletami se dá dát do... ivan
Odp2: Při tom topení peletami se dá dát do... Vlastimil Čech
Odp2: Při tom topení peletami se dá dát do... ivan
Odp: Při tom topení peletami se dá dát do... Vlastimil Čech
Odp2: Při tom topení peletami se dá dát do... ivan
Odp3: Při tom topení peletami se dá dát do... Vlastimil Čech
Odp4: Při tom topení peletami se dá dát do... ivan
re: Vlastimil Čech
Tak EU chce odzbrojit zbytek... Neuvedeno
Odp: Tak EU chce odzbrojit zbytek... Vlastimil Čech
Zajisté, že bych se o baterii auta... Neuvedeno
nabídka pujcky Juana delgado
Musím říci, že žena má už operaci... Neuvedeno
Pane Neuvedeno,přeju Vaší paní,ať jí to... anavi
opravy Vlastimil Čech
Odp: opravy Vlastimil Čech
Odp2: opravy ivan
..... ivan
Odp: ..... ivan
Přeji Vaší paní hodně zdraví, ať se vše... Olix
Ivaně. Balíček v pořádku došel. Ráno... ivan
Já měla nedávno propadlou občanku a... anavi
Už jsem všechno ochutnal, provoněl... ivan
Hlavně ať to je k užitku,ten tymián... anavi
Já to dělám taky. Tak jednou za dva... ivan
Kamna jsou kamna. Tady je vidět,že... anavi
Vzhledem k místu kde bydlím musím držet... ivan
Bývalý kolega z práce, autokrosař... ivan
Tady se to nějak zvrhlo.:-) iva
Ahoj,Ivo,ono je dneska těžké najít... anavi
Já chtěla odpovědět na ty drogy na ten... iva
Ivo,něco na tom bude. Asi jsem... anavi
;-) Mi se tak někdy zdá, že ten nějaký... iva
Jo,a třeba nám to roste před nosem a... anavi
Ten restart si představuju na koni... anavi
Parostroj! Vlastimil Čech
Odp: Parostroj! Vlastimil Čech
Odp: Parostroj! anavi
Odp2: Parostroj! Vlastimil Čech
Odp3: Parostroj! anavi
Odp4: Parostroj! ivan
Odp5: Parostroj! ivan
Odp6: Parostroj! Vlastimil Čech
Odp7: Parostroj! anavi
Odp7: Parostroj! ivan
Odp8: Parostroj! ivan
Odp9: Parostroj! anavi
Odp10: Parostroj! ivan
Odp6: Parostroj! anavi
Odp7: Parostroj! ivan
Odp8: Parostroj! anavi
Odp9: Parostroj! ivan
Odp10: Parostroj! anavi
Odp11: Parostroj! ivan
Odp12: Parostroj! anavi
Zaručeného úvěru Nabídka ...... Apply Now Ocean Finance a hypotéky Limited
Tady je vidět jedna možnost,proč jsme... anavi
Co jsme si všml, tak došlo k odstranění... ivan
To mám radost. Síla pupenců nejvíc... anavi
Nemoc,označená slovem se stává... anavi
Z týhle smyčky se ještě nikdo... ivan
Trvám na možném zázraku. Podle popsané... anavi
Ale klídek, Ivano, vždyť já s tím už... ivan
Tak to je další zázrak,že se najde... anavi
Mně to tak nepřipadá, asi to bude tím... ivan
Napsala jsem dlouhosáhlou odpověď a je... anavi
Napadl mě erytropoetin,hormon,tuším... anavi
U perniciozní anemie není problém přímo... ivan
Já vím,těch anemií je....U mojí maminky... anavi
Jsou problémy mezi lidmi velké. Jeden... Neuvedeno
Moje žena má už po druhé operaci oka... Neuvedeno
Nějak se mě nedaří odeslat zprávu... ivan
Vaší paní, pane Neuvedeno, přejeme... ivan
Milý pane Neuvedečno,ať se oči Vaší... anavi
Všem Anavi a mrkvím celého světa přeju... ivan
Jejdanáčku,to jsem ráda,že mám něco... anavi
Ženě už předepsali na blízko tři... Neuvedeno
Pane neuvedeno,je to tak,jak píšete. K... anavi
Do you need a fast, urgent and secure loan? Arnold Wills
půjčka Mrs Isa Anita
Občas získávám inspiraci z televize... Neuvedeno
T. G. M. Uvedeno
Omlouvám se za moje krkolomné věty... Neuvedeno
Myslíte si, že vám půjčíte? franca woller
Jmenuji se Whitney. Žiji na Novém... dr.midnight
No to je maglajs :-) Tebe se... ivan
Ten článek o nabídce umělého oplodnění... Neuvedeno
Tak jsem si poslechl ten projev co... Neuvedeno
Dnešním dnem mě končí všechny závazky u... ivan
Ahoj všichni Jsem Fredrick jménem a... Fredrick Padoin Manson
Je pro vás obtížné najít správná řešení... Sean
Pane Ivane, dějí se takové věci, druzí... Neuvedeno
Potřebujete rychlou půjčku? Brian Cain
Odp: Potřebujete rychlou půjčku? Miloš Procházka
3% úvěrová nabídka Ana
Opravdu si připadám jako mimozemšťan... Neuvedeno
Tak jsem se koukal na Zoomu na pořad... Neuvedeno
Odp: Tak jsem se koukal na Zoomu na pořad... Olix
Požádejte o nízký zájem Business / Personal loans Nagan Jefferson
Inu, co bych zase napsal o současné... Neuvedeno
Dnes jsem poslouchal pana Judr... Neuvedeno
No a už to tu máme s tou nestabilitou... Neuvedeno
Tak se nám opět začala plnit náměstí... Neuvedeno
Církev má platit daně za vydaný... Neuvedeno
Co říci k vyhoštění členů ruské... Neuvedeno
Nedávno jsem chtěl nechat přestěhovat... Neuvedeno
Odp: Nedávno jsem chtěl nechat přestěhovat... Vlastimil Čech
Český stát by si měl konečně říci co... Neuvedeno
Jestli tomu předchozímu článku někdo... Neuvedeno
Jestliže se v našem státě stále mluví o... Neuvedeno
Situace je ještě složitější. Občan... Neuvedeno
Vzhledem k tomu, že zatím není asi... Neuvedeno
Opravuji tento chybný text z minulého... Neuvedeno
Dnes proběhla v televizi zpráva, že... Neuvedeno
V poslední době se jedná o tom, jestli... Neuvedeno
Války o ropu. Toť současné dění na naši... Neuvedeno
Zaujala mě zpráva M. Zemana, našeho... Neuvedeno
Odp: Zaujala mě zpráva M. Zemana, našeho... Agónie
PŮJČKA Ivana Pavlina
Tak jsme byli svědky rozhovorů mezi... Neuvedeno
Nedávno bylo mluveno o novičoku, jenže... Neuvedeno
Pardon klíšťovou encefalitidu né... Neuvedeno
Né klíšťovou meningitidu. Neuvedeno
Testimony Scott
Už jsme dlouho nebyl na Svíci. Tak... Neuvedeno
Také schází v celé Evropě cenově... Neuvedeno
Ovlivňování voleb je bohužel ve světě... Neuvedeno
Nejsem žádný odborník na vojenskou... Neuvedeno
Když se podíváme na to, co je dnes... Neuvedeno
Nedostatek pitné vody jsem již na Svíci... Neuvedeno
Tak jsem se zase dnes díval na... Neuvedeno
Každým rokem vydává prezident i ten náš... Neuvedeno
Tak si říkám, že stále ty dějiny jsou... Neuvedeno
V poslední době se mluví o oteplování... Neuvedeno
Musím se trochu opravit. Ty nádrže na... Neuvedeno
Bohužel, nádoby na tekutý, tedy... Neuvedeno
Tak Turecko má obavy o svoji bezpečnost... Neuvedeno
Možná, že bychom se měli zeptat... Neuvedeno
Je současná demokracie reformovatelná?... Neuvedeno
Nějak toho mám, těch vjemů nějak moc... Neuvedeno
V předchozím textu bylo:"Jinak to... Neuvedeno
Důležité je, když se lidstvo snaží se... Neuvedeno
Ahoj všichni one.I viděl komentáře od... Lisa
Jak to bylo 17 listopadu? S pohledem... Neuvedeno
Začíná to být s naší veřejnoprávní... Neuvedeno
To oblbování lidí polopravdami je už na... Neuvedeno
Tak nám v ČT 24 rád diskutuje divák... Neuvedeno
Bezpečnost na silnicích už asi lepší... Neuvedeno
Co jsou to polopravdy? To se prostě... Neuvedeno
Tak tu máme zase změnu v životě České... Neuvedeno
V poslední době se jasně ukazuje, že... Neuvedeno
Jenže ta varianta výroby energie z... Neuvedeno
Už zase se probírá rok šedesátý osmý a... Neuvedeno
Tak jsem dnes zase slyšel, že ve třech... Neuvedeno
K současné situaci, kdy vládní... Neuvedeno
Dnes byl v televizi příběh o jednom 4... Neuvedeno
Teď k teorii menšího jídla, ale častěji... Neuvedeno
V současné době se stále mluví o... Neuvedeno
Kapitalismus má pár nevýhod, díky... Neuvedeno
Dobré ráno Hledáte velmi originální... Barry
DO YOU THINK OF GETTING A LOAN??APPLY... Dr. Bradley Louis
Osteoporoza je řídnutí kostí. K léčbě... Neuvedeno
Problémy s koronavirem však stále zatím... Neuvedeno
Na dráhách se v Česku staly tři... Neuvedeno
Dualismus. To je trefný název soustátí... Neuvedeno
Lidé se začínají bouřit, když se... Neuvedeno
Koronavirus začíná v České republice... Neuvedeno
Finanční pomoc jednotlivcům. Langolf
Tak dnes zase při žádosti vlády o... Neuvedeno
Dodatek k předchozímu mému článku z... Neuvedeno
Tak, jsem viděl, v posledních dnech v... Neuvedeno
No ten předchozí článek jsem trochu... Neuvedeno
No a máme tady další polopravdy z... Neuvedeno
Dnes se konala diskuze na televizi NOE... Neuvedeno
Tak co máme nového. Skoro nic, protože... Neuvedeno
Včera do půl druhé v noci šel film o... Neuvedeno
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru