Malé úvahy o problémech kolem nás

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
28.5.2006 22:32

Jak lze chápat morální odsouzení mladých lidí starými?

Do svých asi 18ti let jsem si říkal, že nikdy nebudu takový, jako jsou „ti dospělí“. Tedy nebudu odsuzovat názory mladých, jejich nápady, myšlenky, jejich chápání světa ani pohled na řešení problémů.
Odmaturoval jsem a postupem doby začal toto „naivní“ vidění mezigeneračního rozporu pomalinku opouštět. Najednou jsem viděl, jak studenti z mladších ročníků se v menze neurvale předbíhají mnohem agrasivněji, nežli jsme to dělali my, tedy moje generace. Jejich vyjadřování (nejen slovně, ale často i gesty) mi připadalo stále více vulgární. Ale nejsem svatý.
Říkal jsem si, že je to jistě tím, že škola, na které studuji, prostě přijímá v rámci své politiky stále více studentů, což se odráží v jejich počtu a nikoliv už v kvalitě.

Čas plynul a já začal pracovat. Sice jen „brigádně“ na pidiúvazek, ale začal jsem učit na střední škole. Říkal jsem si, že nikdy nebudu takový nudný a ztrouchnivělý, jako spousta učitelů v mém životě. Snažil jsem se být mírný přívětivý a chápavý pohodář.
A výsledek? Začli toho studenti zneužívat, já musel přitvrzovat atd. Mluvil jsem s kolegy „středoškolskými profesory“, čím to je, že ta úroveň studentů mi připadá rok od roku horší? Je to celospolečenskými změnami způsobenými materiálním vnímáním konzumního života? Je to opouštěním od klasického modelu rodiny, která vychovává děti? Je to způsobeno kapitalizmem nebo neblahým socializmem minulého století? Hledal jsem odpovědi, ale zároveň jsem působil dle svého přesvědčení morálně a pozitivně na své studenty i okolí.
Kolegové zhruba stejné věkové kategorie mi dávali často za pravdu, že my jsme ti „hodní a spořádaní“, to jen ti studenti jsou „rok od roku horší“.

Takhle jsem tedy vnímal ještě docela nedávno svět: Mladí jsou čím dál rozmazlenější, drzejší, neprávem sebevedomější atd. ... Zároveň jsem si uvědomoval, že ještě před necelými 10ti lety jsem přesně tento přístup nesnášel na „dospělých“!

Přemýšlel jsem nad tím trochu a možná konečně více pootevřel oči. - Není to náhodou tak, že čím jsou „mladí“ ofrklejší, tím více to vadí těm „starým“, ovšem kdyby tu byli ti „nejstarší“, potvrdili by třeba, jak je kdysi dávno zlobili ti stále nevychovanější „staří“? Protože to, co si dovolí moje generace, by si generace třeba jen o pět let starší asi nedovolila ...

Co myslíte, horší se celková morálka společnosti (tedy mladí jsou „horší“ než starší a ti byli a jsou morálně slabší než ti historicky před nimi)? Pokud ano či ne, je to tak dobře nebo není a mělo by se s tím začít něco pozvolna dělat nebo to nechat svému osudu, protože tak to prostě běh dějin chce? ...Nahoru