Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
16.6.2006 1:26

Multireakce na poslední tři články

Můj příspěvek bude nejspíše reakcí na předchozí články Legalismus, Rudí nesmrdí a Tady a teď.

Domnívám se totiž, že všechny tři příspěvky spojuje určitý jmenovatel.

Dnešní uspěchaná doba, kdy rodič se často snaží pracovat co nejdříve od doby narození svého potomka, je evidentně neblahým důsledkem kapitalizmu a myslím, že není potřeba toto dokazovat. Dítěti tedy není věnována dostatečná péče, často strádá emočně, ale také mu chybí vzor správného chování a ukotvení základních morálních pravidel, což je vidět dnes na základních školách. Rodiče svalují zodpovědnost za správnou výchovu dítěte na školské zařízení, ovšem škola se brání tím, že nemůže suplovat tradiční a nezastupitelnou výchovnou funkci slušné rodiny. Výsledkem je nejmladší generace s přívlastky rozmazlená, nezodpovědná, sobecká a nadmíru sebevědomá. Tito lidé pak v budoucnu převezmou kormidlo dnešního světa a budou pokračovat pravděpodobně v proudu svým „idejí“.

Nejsem příznivcem ani levice, ani pravice. Nemám rád fašizmus, nacizmus, komunizmus ani socializmus nebo kapitalizmus. Ovšem že nemám výše popsané -izmy rád neznamená, že si naše společnost (a já v ní) nezaslouží jakýsi ideologický koktejl namíchaný z jednotlivých politických idejí tak, aby lidé byli svobodní, ovšem byli motivováni chovat se morálně, dodržovat zákony, chovat se jednoduše řečeno dobře.

Socialistický pokus let 1948-1989 v ČSSR měl mnoho nedostatků a také spoustu pozitiv. Kapitalistický fenomén let 1990-2006 v ČR má mnoho pozitiv i nedostatků.

Dle mého názoru není vůbec důležité, zda u moci je levice nebo pravice, protože podstatu řešení dnešní patové situace politické scény vůbec vidím v dlouhodobém složitém procesu, ve kterém by měl zřejmě podstatnou roli vychovatelský systém rodiny a školství. Tím postupně začně zalidňovat zemi generace morálně kvalitnější, které půjde ve větší míře o vyšší cíle a principy (a ne jen o uspokojení svých nízkých potřeb penězi). Zlepší se vztahy mezi lidmi, zkvalitní se politika, lidé pochopí důležitost a význam pravidel (zákonů, nařízení), policie bude nejen represivní, ale také morální autoritou atd. atd.

Samozřejmě, že to vše vypadá hrozně naivně. Jsem si toho vědom, ale nemyslím si, že by to nemohlo za jisté příznivé konstelace hvězd fungovat. :o)

Domnívám se, že konkrétně pro Čechy by byl nejlepší systém vládnutí mírný totalitarizmus (naprosto důsledné dodržování zákonů a pravidel, kteréžto by byly srozumitelné a kvalitní) s moderně pojatým kapitalizmem (tedy takovým, který sleduje „metacíl“, tedy v důsledku blaho společnosti (do produktu je 100% zahrnuta nutnost jeho dopadu na prostředí životní, lidské, společenské atd.).

Rád bych tímto otevřel diskusi na téma: Jaký systém nebo jakou formu vládnutí považujete za obecně nejlepší nebo konkrétně pro Česko nejvhodnější?Nahoru