Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
15.3.2006 2:56

Proč lidé věří v Boha II - Informace

V tématu, který pojednává o tom, zda lze nad „vírou v Boha“ nějak logicky a racionálně uvažovat, který tady byl nastartován i článkem „Proč lidé věří v Boha?“, jsem se rozhodl ještě přidat určitý o něco málo rozšiřující a z maličko jiného úhlu pojatý článek, který se ovšem drží jakési linie zadané prvním článkem, který jsem sem poslal. Tedy v podstatě racionální úvaze nad myšlenkou.. že Dílo, nebo, chcete-li Objekt odkazuje na Tvůrce . A přestává být tedy pouhým Objektem, ale ukazuje se být oním Dílem. Je-li vsutku Dílem, může spoustu říci o svém Tvůrci. Není-li Dílem, ale je pouze Objektem, pak je potřeba mít velkou víru, že Tvůrce není.

Je zde řád, život, hmota.. navíc je zde prostor, čas... a také jsou zde jakési „zákony hmoty“. Kromě tohoto fyzicky popsatelného světa je ovšem naše skutečnost složena i z jevů fyzikálně nevysvětlitelných (pokud nejsme zcela slepí) , které odkazují i na „duchovní svět“. Existují i „duchovní“ zákony (o tom ale nyní ne..).

Umřeme-li, končí náš „život“. „Evoluce“ si za milony a milióny let, i když „vymyslela“ šílené a totální složitosti neporadila s tím, abychom kolem 100 ..limit zhruba 120 let (a mnozí dříve) neumírali.

„Vymyslela“ ale geniální systém rozmnožování, díky kterému jsou vyvinuti „dva lidé“ a totálně uspůsobeni ve svém fyzickém i psychickém odlišení pro početí, vývoj a výchovu „potomka“. Šíleně zakódovaná informace„ (kromě života, hmoty, řádu.. respektive počátku života, hmoty a řádu zde máme najednou i “informaci„), která opět “náhodou„ z ničeho začala fungovat. Nějaká informace, ať už složitá či jednoduchá.. prostě tato informace nějak musela “vejít„ , “vstoupit„ , “povstat„ , “uskutečnit se„ . Čili z “Ničeho„ najednou se “objevila„ nějaká informace.

V podobě genetické informace buňky, která zde funguje jako informace pro vznik nového jedince, je jistě na vysoké úrovni. Vysoké “úrovni kódování„, vysoké úrovni systematičnosti, praktičnosti. Tato informace je navíc nějak “zpracována„ a něco “spouští„ . Na základě ní se dává do pohybu neuvěřitelné množství “neuronů, protonů a elektronů„ , které tvoří atomy jednotlivého omezeného počtu prvků. Tyto atomy tvoří molekuly “látek„, z nichž se následně skládá jakákoli nejnižší součást živé struktury. (Mluvíme stále jen o té jedné informační “buňce„ , respektive dvou buňkách.)

Máme tu tedy neuvěřitelným způsobem strukturovanou “buňku„ , která nese tak hodnotné informace a je “složena„ z miliard miliard elementárních částí. Navíc je jaksi “obživlá„, dá-li se to tak říct. Co je ovšem zvláštní, má v sobě zakodovanou (tedy důmyslným způsobem na základě jednotného principu vepsanou informaci) i informaci, jak “vytvořit„ stejně fungující “systém„, který opět bude umět “kódovat„ , “ukládat„, “třídit„, “vytvářet„ a také “odkódovávat„ (dekódovat nebo prostě jen zpracovávat) nové informace..dokonce nové nositele, samostatné nositele tohoto “kódu„.

Pokud bychom se jen lehce zamysleli nad tímto kódem, aniž bych byl nějaký atropolog, biolog nebo dokonce biochemik, či kdo se o to může dokonce zajímat, troufnu si lajcky říci, že jen pro “hmotnou strukturu celého systému„ (dovolte mi tuto ilustraci a tento způsob mluvení o člověku) je potřeba z “vnějšího okolí„ získat “vstupy„ . V podstatě miliardy a miliardy a miliardy vstupů. Program, který se řídí jasnými “instrukcemi„ zadanými “v genetickém zdrojovém kódu„ je dokáže vyzískat a spousta podprogramů, celý tento vynikající “software„, který se ovšem “vyvinul zcela sám„ a Nikdo nevložil ani byť jen “počáteční„ nějakou Informaci. On prostě z ničeho povstal. No takže tento ohromující software se spoustou funkcí i výkonným “hardwarem„, který si umí sám vytvořit právě z těch “vstupů„ z “okolí„ začne na základě jasných požadavků a zadání sesbírávat potřebné komponetny. Vše je stále řízeno, kontrolovano a vyhodnocováno. Vždy je jasné, ve kterém stádiu se tvorba programu a celého objektu nachází. Jsou vytvářeny další programy a podprogramy, které musí být připraveny pro případne krizové a neočekávaná situace, ale je docela možné, že se nikdy “nespustí„. Počáteční informační zdroj a jakýsi “startovací„ program se neustále sám “zdokonaluje„, ovšem podle už zapsaných mantinelů a náčrtů a vytváří celou velkou nosnou strukturu a soustavu různé funkce plnících, souběžných a přece jen velice specificky orientovaných podsystémů.

Vše se vyznačuje :obrovskou“ informační hodnotou. Informací je „veľa“, řekl by možná někdo. A vskutku. Miliardy miliard informací, jednoduše řečeno.. kam s tím a kam s tamtím... ovšem je potřeba říct, že i to „centrum“ rozhodující „kam s tamtím a oním“ zde muselo být „zformováno“. Nu informační vesmír.

A tak tu opět stojí člověk a říká.. bylo nic, naprosto nic... a najednou se tu „objevila“ ...INFORMACE.

Mějte se pěkně, přeji Vám pokoj a také Vám přeji naleznouti svého Tvůrce.


K článku je 107 komentářů.
Proč se nesvěřit s vlastní vírou pixy
Odp: Pěkné Tom
Informace byla, je a bude Brain 1980
Odp: Informace byla, je a bude Joel
Odp2: Informace byla, je a bude Brain 1980
Odp3: Informace byla, je a bude Tom
Odp4: Informace byla, je a bude Brain 1980
Odp5: Informace byla, je a bude Saw
Odp5: Informace byla, je a bude Tom
Odp3: Informace byla, je a bude Joel
Odp4: Informace byla, je a bude Brain 1980
Odp5: Informace byla, je a bude Joel
Odp6: Informace byla, je a bude Joel
Odp: Něco tam nahoře Joel
Odp2: Něco tam nahoře Saw
na zázraky moc nevěřím, když bych... koreista
Odp: na zázraky moc nevěřím, když bych... Joel
Odp2: na zázraky moc nevěřím, když bych... Saw
Odp3: na zázraky moc nevěřím, když bych... Joel
Odp4: na zázraky moc nevěřím, když bych... Saw
Odp5: na zázraky moc nevěřím, když bych... Leondegrance
Odp6: na zázraky moc nevěřím, když bych... Saw
Odp7: na zázraky moc nevěřím, když bych... Leondegrance
Odp8: na zázraky moc nevěřím, když bych... Saw
Odp9: na zázraky moc nevěřím, když bych... Leondegrance
Odp10: na zázraky moc nevěřím, když bych... Saw
Odp11: na zázraky moc nevěřím, když bych... Tom
Odp12: na zázraky moc nevěřím, když bych... Leondegrance
Odp13: na zázraky moc nevěřím, když bych... Saw
Odp12: na zázraky moc nevěřím, když bych... Saw
Odp13: na zázraky moc nevěřím, když bych... Tom
Odp14: na zázraky moc nevěřím, když bych... Leondegrance
Odp7: na zázraky moc nevěřím, když bych... Tom
Odp8: na zázraky moc nevěřím, když bych... Saw
Odp9: na zázraky moc nevěřím, když bych... Tom
Odp10: na zázraky moc nevěřím, když bych... Saw
Odp11: na zázraky moc nevěřím, když bych... 1234
Odp7: na zázraky moc nevěřím, když bych... romantik
já na zázraky věřím Jiří
Vzkříšen z mrtvých po dvou dnech v márnici. Vladek
Odp: Vzkříšen z mrtvých po dvou dnech v márnici. Saw
Odp: Vzkříšen z mrtvých po dvou dnech v márnici. Furunkl
Evangelista Reinhard Bonnke Vladek
Odp: Evangelista Reinhard Bonnke Saw
Videozáznam je možno zakoupit:... Vladek
Odp: Videozáznam je možno zakoupit:... Saw
Vydavatelství Rosa, je veřejné. Není to... Vladek
Odp: Vydavatelství Rosa, je veřejné. Není to... Saw
Ještě mám jednu otázku na vás, pane... Vladek
Odp: Ještě mám jednu otázku na vás, pane... Saw
Příběh z bible.Vyprávěl Ježíš. L... Vladek
Odp: Příběh z bible.Vyprávěl Ježíš. L... Saw
Odp: Příběh z bible.Vyprávěl Ježíš. L... 1234
Odp2: Příběh z bible.Vyprávěl Ježíš. L... Tom
Odp2: Příběh z bible.Vyprávěl Ježíš. L... Tom
Odp3: Příběh z bible.Vyprávěl Ježíš. L... Leondegrance
Odp4: Příběh z bible.Vyprávěl Ježíš. L... Tom
Odp3: Příběh z bible.Vyprávěl Ježíš. L... Vladek
to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Vladek
Odp: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp2: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Vladek
Odp3: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp4: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Tom
Odp5: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp6: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Tom
Odp7: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp6: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Vladek
Odp7: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp8: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Tom
Odp9: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp10: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Leondegrance
Odp11: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp12: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Leondegrance
Odp13: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp14: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... 1234
Odp10: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Tom
Odp11: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp12: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Tom
Odp13: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp14: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Tom
Odp15: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp16: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Tom
Odp17: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Saw
Odp18: to.Saw,Ježíš tě má rád, ale ty... Tom
Vzkříšený a uzdravený ! Vladek
Odp: Vzkříšený a uzdravený ! Saw
Odp2: Vzkříšený a uzdravený ! Tom
Odp3: Vzkříšený a uzdravený ! Saw
Odp4: Vzkříšený a uzdravený ! Tom
Odp5: Vzkříšený a uzdravený ! Saw
Odp6: Vzkříšený a uzdravený ! Tom
Odp7: Vzkříšený a uzdravený ! Saw
Odp8: Vzkříšený a uzdravený ! Tom
Odp9: Vzkříšený a uzdravený ! Saw
Odp10: Vzkříšený a uzdravený ! Tom
Odp11: Vzkříšený a uzdravený ! Saw
Odp: Vzkříšený a uzdravený ! Brain 1980
Odp2: Vzkříšený a uzdravený ! Saw
Odp3: Vzkříšený a uzdravený ! Vladek
Odp4: Vzkříšený a uzdravený ! Saw
Odp5: Vzkříšený a uzdravený ! Vladek
Odp6: Vzkříšený a uzdravený ! Saw
Odp7: Vzkříšený a uzdravený ! Vladek
Odp8: Vzkříšený a uzdravený ! Saw
Odp4: Vzkříšený a uzdravený ! Brain 1980
Odp5: Vzkříšený a uzdravený ! Vladek
Odp5: Vzkříšený a uzdravený ! Tom
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru