Pro všechny přemýšlivé lidi

Zajímavé odkazy

Copyright

5.7.2011 21:36

Proč se evoluční teorie jeví jako nesmysl?

Evoluční teorie je jeden velký smotanec hypotetických tvrzení, chybně interpretovaných faktů, teorií nebo argumentů, někdy naivních, občas tvářící se jako pravdivé.

Evoluční teorie patřila a nadále patří mezi nejkontroverznější teorie vůbec. Spor o „Počátek“ s ní spojený, přináší natolik závažné a daleko vzrušující otázky, že jsem se rozhodl nahlédnout do tohoto nás týkajícího se sporu.

Kdyby evoluční teorie byla jenom teorií - jak naznačuje, pak problém můžeme přenechat zasvěceným s nadějí, že čas to vyřeší. Ač myslíme, že náleží k vědním oborům, přesto zcela znatelně ovládá naše každodenní uvažování a vnímání světa natolik, že si vskutku zaslouží větší pozornosti. Nebudu se tajit tím, že nesdílím s darwinisty a evolucionisty myšlenku, kterou si tak vychvalují, ale po zjištění, teorie evoluce vysvětlující prvopočátky Země, samotný vznik života až po rozmanitost celé rostlinné a živočišné říše, včetně člověka, mne, mnoho lidí i významných vědců, spíše přesvědčila o nedostatečnosti.

Možná někteří nebudou zřejmě souhlasit, ale ohniskem tohoto sporu o „počátek“ úplně tak nejsou důkazy, jak se má za to, nýbrž víra a z ní vyplývající axiomy nebo výchozí předpoklady. Důkazy sami za sebe nemluví, nýbrž v jakém světle (víře) se představují.

Pro většinu současných vědců není evoluční teorie jen pouhá teorie, nýbrž je jimi automaticky přijímána jako přírodovědeckých fakt. V čem se vědci rozchází, tak jsou názory na tempo, režim nebo mechanismus.
Vzdělávací systémy celého světa jsou svědectvím o naprosté převaze této jednohlasně propagující teorie za současného vyloučení všech ostatních principů. Kdo nesouhlasí, už je podezříván z náboženství, zaujatosti a daní oponenti se podvědomě staví do světla středověkého konsesu.

Především je nutno zdůraznit, že nelze vědecky tj. opakovatelnými pokusy za přesně definovaných podmínek ověřit žádný ze současných názorů na vznik vesmíru a života, pak i když si to mnozí nechtějí připustit, nacházíme se na půdě osobní víry, filozofie a všeobecného tajemství.
Že jde v každém případě o víru, vyplývá z toho, že základní otázka, kde se v naprosté prázdnotě na nekonečném počátku vesmíru vzala hmota, jak věří materialisté, nebo tvůrčí inteligence, jak věří idealisté, zůstává nezodpovězena.
Oba názory staví své přesvědčení na určitém neprokazatelném počátečním stavu, a tak si jsou v tomto ohledu rovny a nelze stavět jeden nad druhý.

„Vznikla široce rozšířená iluze, že evoluční teorie byla dokázána již před sto lety a že všechen následující biologický výzkum poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto... Jeho teorie, že všechen život na Zemi se vyvinul následkem postupného hromadění náhodných mutací, je stále - jako v době Darwinově - jen vysoce spekulativní hypotézou bez přímé faktické podpory.“

Dr. M. Denton

Ale má evoluce nějaké vědecké základy a důkazy? Ty hlavní, na které se odvolávala a spoléhala nejsou anebo jsou jako prokázané falzum.
Např.

• důkaz přechodu neživé hmoty v živou – nenalezen, nemožné.

• důkaz přeměny jednobuněčných živočichů na mnohobuněčné – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny ryb v obojživelníky – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny obojživelníků v plazy – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny plazů v ptáky – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny plazů v savce – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny nižších savců ve vyšší savce – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny vyšších savců v člověka – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách -

Falza: Haecklova embrya - jeden z největších podvodů století, Piltdownský člověk – zoufale hledající mezičlánek, člověk z Nebrasky – zkonstruován na základě zubu pravěkého prasete (Pekariho), člověk Jávanský – sestaven ze tří kusu opičí lebky a lidské holení kosti, Kauza Protsch – stáří člověka v Evropě si s vědomím celého kolektivu vymýšlel (dodnes jsou vymyšlená čísla uváděna v učebnicích), atd. atd.

Máme dvě možnosti: buď budeme navzdory tíze nespočtu důkazů vyvracející tuto smyšlenou teorii stále považovat za platnou a selektovat nevhodná data a upravovat si je dle naší víry, anebo uznáme, že celá evoluční teorie je postavena na hliněných nohou, a budeme se ptát po nejlepším vyvození výsledku.

Častokrát je možno se doslechnout, že evoluční teorie je jediná nejlepší teorie, kterou máme a která nejlépe vysvětluje celé pozorované universum. Dalo by se spíše říci, že je to jediná pohádka, která nám umožňuje se vymlouvat pozorovaným faktům. Když přijdu domu a je zcela krásně uklizeno. Mám dvě možnosti, řeknu, že se to tu udělalo samo, začnu vymýšlet zmatečné teorie, jak vítr vynesl prach oknem, voda nějakým způsobem umyla podlahu atd., ale hlavní heslo zní: “Nevíme sice jak to vzniklo, ale předpokládejme, že je naše teorie pravdivá (to, že se to tu udělalo samo, bez účasti jakékoliv inteligence). My na to časem přijdem." Anebo uznáme, že je zde někdo kdo je nám blízký, kdo nás má rád, a proto nám to tady pěkně uklidil a nikoli sama náhoda udělala pro nás.


Jaký je váš pohled na toto kontroverzní téma, považujete opravdu evoluční teorii za jasně a bezpochybně prokázaný fakt? Jaké jsou vaše důvody věřit v tuto údajně vědeckou teorii nebo nevěřit?


Diskuse byla znepřístupněna. Děkujeme za pochopení.

Nahoru