Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
5.7.2011 21:36

Proč se evoluční teorie jeví jako nesmysl?

Evoluční teorie je jeden velký smotanec hypotetických tvrzení, chybně interpretovaných faktů, teorií nebo argumentů, někdy naivních, občas tvářící se jako pravdivé.

Evoluční teorie patřila a nadále patří mezi nejkontroverznější teorie vůbec. Spor o „Počátek“ s ní spojený, přináší natolik závažné a daleko vzrušující otázky, že jsem se rozhodl nahlédnout do tohoto nás týkajícího se sporu.

Kdyby evoluční teorie byla jenom teorií - jak naznačuje, pak problém můžeme přenechat zasvěceným s nadějí, že čas to vyřeší. Ač myslíme, že náleží k vědním oborům, přesto zcela znatelně ovládá naše každodenní uvažování a vnímání světa natolik, že si vskutku zaslouží větší pozornosti. Nebudu se tajit tím, že nesdílím s darwinisty a evolucionisty myšlenku, kterou si tak vychvalují, ale po zjištění, teorie evoluce vysvětlující prvopočátky Země, samotný vznik života až po rozmanitost celé rostlinné a živočišné říše, včetně člověka, mne, mnoho lidí i významných vědců, spíše přesvědčila o nedostatečnosti.

Možná někteří nebudou zřejmě souhlasit, ale ohniskem tohoto sporu o „počátek“ úplně tak nejsou důkazy, jak se má za to, nýbrž víra a z ní vyplývající axiomy nebo výchozí předpoklady. Důkazy sami za sebe nemluví, nýbrž v jakém světle (víře) se představují.

Pro většinu současných vědců není evoluční teorie jen pouhá teorie, nýbrž je jimi automaticky přijímána jako přírodovědeckých fakt. V čem se vědci rozchází, tak jsou názory na tempo, režim nebo mechanismus.
Vzdělávací systémy celého světa jsou svědectvím o naprosté převaze této jednohlasně propagující teorie za současného vyloučení všech ostatních principů. Kdo nesouhlasí, už je podezříván z náboženství, zaujatosti a daní oponenti se podvědomě staví do světla středověkého konsesu.

Především je nutno zdůraznit, že nelze vědecky tj. opakovatelnými pokusy za přesně definovaných podmínek ověřit žádný ze současných názorů na vznik vesmíru a života, pak i když si to mnozí nechtějí připustit, nacházíme se na půdě osobní víry, filozofie a všeobecného tajemství.
Že jde v každém případě o víru, vyplývá z toho, že základní otázka, kde se v naprosté prázdnotě na nekonečném počátku vesmíru vzala hmota, jak věří materialisté, nebo tvůrčí inteligence, jak věří idealisté, zůstává nezodpovězena.
Oba názory staví své přesvědčení na určitém neprokazatelném počátečním stavu, a tak si jsou v tomto ohledu rovny a nelze stavět jeden nad druhý.

„Vznikla široce rozšířená iluze, že evoluční teorie byla dokázána již před sto lety a že všechen následující biologický výzkum poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto... Jeho teorie, že všechen život na Zemi se vyvinul následkem postupného hromadění náhodných mutací, je stále - jako v době Darwinově - jen vysoce spekulativní hypotézou bez přímé faktické podpory.“

Dr. M. Denton

Ale má evoluce nějaké vědecké základy a důkazy? Ty hlavní, na které se odvolávala a spoléhala nejsou anebo jsou jako prokázané falzum.
Např.

• důkaz přechodu neživé hmoty v živou – nenalezen, nemožné.

• důkaz přeměny jednobuněčných živočichů na mnohobuněčné – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny ryb v obojživelníky – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny obojživelníků v plazy – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny plazů v ptáky – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny plazů v savce – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny nižších savců ve vyšší savce – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách,

• důkaz přeměny vyšších savců v člověka – nenalezen žádný doklad ve zkamenělinách -

Falza: Haecklova embrya - jeden z největších podvodů století, Piltdownský člověk – zoufale hledající mezičlánek, člověk z Nebrasky – zkonstruován na základě zubu pravěkého prasete (Pekariho), člověk Jávanský – sestaven ze tří kusu opičí lebky a lidské holení kosti, Kauza Protsch – stáří člověka v Evropě si s vědomím celého kolektivu vymýšlel (dodnes jsou vymyšlená čísla uváděna v učebnicích), atd. atd.

Máme dvě možnosti: buď budeme navzdory tíze nespočtu důkazů vyvracející tuto smyšlenou teorii stále považovat za platnou a selektovat nevhodná data a upravovat si je dle naší víry, anebo uznáme, že celá evoluční teorie je postavena na hliněných nohou, a budeme se ptát po nejlepším vyvození výsledku.

Častokrát je možno se doslechnout, že evoluční teorie je jediná nejlepší teorie, kterou máme a která nejlépe vysvětluje celé pozorované universum. Dalo by se spíše říci, že je to jediná pohádka, která nám umožňuje se vymlouvat pozorovaným faktům. Když přijdu domu a je zcela krásně uklizeno. Mám dvě možnosti, řeknu, že se to tu udělalo samo, začnu vymýšlet zmatečné teorie, jak vítr vynesl prach oknem, voda nějakým způsobem umyla podlahu atd., ale hlavní heslo zní: “Nevíme sice jak to vzniklo, ale předpokládejme, že je naše teorie pravdivá (to, že se to tu udělalo samo, bez účasti jakékoliv inteligence). My na to časem přijdem." Anebo uznáme, že je zde někdo kdo je nám blízký, kdo nás má rád, a proto nám to tady pěkně uklidil a nikoli sama náhoda udělala pro nás.


Jaký je váš pohled na toto kontroverzní téma, považujete opravdu evoluční teorii za jasně a bezpochybně prokázaný fakt? Jaké jsou vaše důvody věřit v tuto údajně vědeckou teorii nebo nevěřit?


K článku je 1320 komentářů.
Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... giorgio
Odp: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Sidrach
Odp2: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Juras
Odp3: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Sidrach
Odp4: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Juras
Odp5: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... tlapka
Odp6: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Jardas321
Odp7: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Vlastimil Čech
Odp8: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... ivan
Odp9: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Zákys
Odp7: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Zákys
Odp4: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... ivan
Odp5: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Sidrach
Odp6: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Juras
Odp7: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Sidrach
Odp8: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Juras
Odp9: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... merlinn
Odp10: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Sidrach
Odp11: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... merlinn
Odp9: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Sidrach
Odp10: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Juras
Odp11: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Sidrach
Odp2: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... robo
Odp3: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Tlapka
Odp4: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... ivana Kozárová
Odp3: Uplne s tebou suhlasim Sidrach. Teoria... Sidrach
Pro mě evoluční teorie není vůbec... Platfus
Odp: Pro mě evoluční teorie není vůbec... Platfus
Odp2: Pro mě evoluční teorie není vůbec... Juras
Odp3: Pro mě evoluční teorie není vůbec... Platfus
Odp3: Pro mě evoluční teorie není vůbec... Tlapka
Odp2: Pro mě evoluční teorie není vůbec... QEntity
Odp: Pro mě evoluční teorie není vůbec... Juras
Odp2: Pro mě evoluční teorie není vůbec... Platfus
Odp3: Pro mě evoluční teorie není vůbec... Juras
Odp4: Pro mě evoluční teorie není vůbec... Platfus
Jistě Pane Platfusy, otázka vnímání... Sidrach
Odp: Jistě Pane Platfusy, otázka vnímání... Platfus
Odp2: Jistě Pane Platfusy, otázka vnímání... Juras
Svou analogií jsem narážel na DNA a... Sidrach
Odp: Svou analogií jsem narážel na DNA a... Platfus
Odp2: Svou analogií jsem narážel na DNA a... Sidrach
Odp3: Svou analogií jsem narážel na DNA a... Platfus
Odp4: Svou analogií jsem narážel na DNA a... Sidrach
Proč se evoluční teorie nejeví jako nesmysl? RedC22
Odp: Proč se evoluční teorie nejeví jako nesmysl? Juras
Odp2: Proč se evoluční teorie nejeví jako nesmysl? RedC22
Odp3: Proč se evoluční teorie nejeví jako nesmysl? tlapka
Inteligentní předpoklad = bádání zdaleka nekončí. Sidrach
Odp: Inteligentní předpoklad = bádání zdaleka nekončí. RedC22
Miliarda roků jako ex-machina Sidrach
Odp: Miliarda roků jako ex-machina ivan
Odp: Miliarda roků jako ex-machina ja111
Odp2: Miliarda roků jako ex-machina Sidrach
Pane Sidrachu, vy nepřicházíte s... ivan
Odp: Pane Sidrachu, vy nepřicházíte s... Sidrach
Odp2: Pane Sidrachu, vy nepřicházíte s... ivan
Odp3: Pane Sidrachu, vy nepřicházíte s... Sidrach
Garú? Vlastimil Čech
populace Sidrach
Odp: populace Vlastimil Čech
Odp: populace Vlastimil Čech
Odp2: populace Sidrach
Sidrachovi *
Odp: Sidrachovi Sidrach
Odp2: Sidrachovi Juras
Mozaika Sidrach
Odp: Mozaika Juras
nepřímý důkaz Sidrach
Odp: nepřímý důkaz Juras
Odp2: nepřímý důkaz Sidrach
Odp3: nepřímý důkaz Juras
rouhání Vlastimil Čech
Odp: rouhání tlapka
Odp2: Sidrachovi ivan
... Sidrach
Odp: ... tlapka
Odp2: ... Sidrach
Odp3: ... tlapka
Odp4: ... Sidrach
Odp5: ... Vlastimil Čech
Odp6: ... Sidrach
Odp7: ... Vlastimil Čech
Odp8: ... Sidrach
Odp9: ... tlapka
Odp10: ... Juras
Odp9: ... zákys
Odp10: ... tlapka
Odp10: ... Platfus
Odp10: ... Juras
Odp11: ... zákys
Odp12: ... Platfus
Odp12: ... tlapka
Odp13: ... zákys
Odp14: ... ivan
Odp15: ... zákys
Odp14: ... tlapka
Odp10: ... Sidrach
Pro pana kolegu Vlastimila Čecha Sidrach
Odp: Pro pana kolegu Vlastimila Čecha Vlastimil Čech
Odp2: Pro Pana Vlastimila Čecha Sidrach
Odp3: Pro Pana Vlastimila Čecha Juras
Odp3: Pro Pana Vlastimila Čecha Vlastimil Čech
Odp4: Pro Pana Vlastimila Čecha Sidrach
Odp6: ... petros
Odp7: ... ja111
Odp8: ... petros
Odp9: ... Juras
Odp9: ... ja111
Odp10: ... petros
Odp11: ... petros
Odp12: ... ja111
Odp7: ... Žorž
Odp8: ... petros
Odp5: ... Juras
Odp6: ... Sidrach
Odp7: ... Juras
Odp7: ... ivan
Odp4: ... ivana Kozárová
Mně je to nějak jedno Jana
Odp: Mně je to nějak jedno zákys
Odp2: Mně je to nějak jedno Jana
Odp3: Mně je to nějak jedno zákys
Odp: Mně je to nějak jedno Juras
Odp2: Mně je to nějak jedno zákys
Odp3: Mně je to nějak jedno Juras
Odp4: Mně je to nějak jedno tlapka
Odp5: Mně je to nějak jedno Juras
Odp: Mně je to nějak jedno ivana Kozárová
evoluční víra petros
Odp: evoluční víra zákys
Odp2: evoluční víra Juras
Odp3: evoluční víra tlapka
Odp3: evoluční víra iva
Odp3: evoluční víra zákys
Odp4: evoluční víra Juras
Odp5: evoluční víra zákys
Odp6: evoluční víra Juras
Odp3: evoluční víra ja111
Odp4: evoluční víra Juras
Odp5: evoluční víra ivan
Odp5: evoluční víra ja111
Odp6: evoluční víra Juras
Odp7: evoluční víra zákys
Odp8: evoluční víra Juras
Odp9: evoluční víra zákys
Odp10: evoluční víra Juras
Odp11: evoluční víra iva
Odp12: evoluční víra Juras
Odp13: evoluční víra ivan
Odp14: evoluční víra iva
Odp13: evoluční víra iva
Odp14: evoluční víra Tlapka
Odp14: evoluční víra Juras
Odp11: evoluční víra Platfus
Odp12: evoluční víra iva
Odp13: evoluční víra Platfus
Odp13: evoluční víra Juras
Odp14: evoluční víra iva
Odp15: evoluční víra Tlapka
Odp16: evoluční víra Juras
Odp12: evoluční víra ivan
Odp13: evoluční víra iva
Odp12: evoluční víra zákys
Odp13: evoluční víra Juras
Odp14: evoluční víra zákys
Odp15: evoluční víra Tlapka
Odp15: evoluční víra Juras
Odp13: evoluční víra Platfus
Odp14: evoluční víra zákys
Odp15: evoluční víra Juras
Odp16: evoluční víra zákys
Odp17: evoluční víra Juras
Odp18: evoluční víra zákys
Odp19: evoluční víra Juras
Odp20: evoluční víra Tlapka
Odp20: evoluční víra Tlapka
Odp21: evoluční víra zákys
Odp21: evoluční víra zákys
Odp7: evoluční víra ja111
Odp6: evoluční víra Juras
Odp7: evoluční víra zákys
Odp7: evoluční víra Tlapka
Odp: evoluční víra tlapka
Odp2: evoluční víra petros
Odp3: evoluční víra Platfus
Odp3: evoluční víra ja111
Odp4: evoluční víra petros
Odp5: evoluční víra petros
Odp6: evoluční víra ja111
Odp7: evoluční víra petros
Odp8: evoluční víra ja111
Odp7: evoluční víra Sidrach
Odp8: evoluční víra ja111
Odp6: evoluční víra Tlapka
Odp7: evoluční víra petros
Odp8: evoluční víra zákys
Odp9: evoluční víra Sidrach
Odp9: evoluční víra Tlapka
omlouvám se všem spoludiskutérům hlavně... ja111
Odp: omlouvám se všem spoludiskutérům hlavně... Juras
Odp: omlouvám se všem spoludiskutérům hlavně... Tlapka
Zajímavý dokument z dílny National... merlinn
Odp: Zajímavý dokument z dílny National... merlinn
Odp: Zajímavý dokument z dílny National... Tlapka
Odp2: Zajímavý dokument z dílny National... merlinn
Odp3: Zajímavý dokument z dílny National... Juras
Odp4: Zajímavý dokument z dílny National... merlinn
Odp5: Zajímavý dokument z dílny National... Tlapka
Odp6: Zajímavý dokument z dílny National... merlinn
Odp7: Zajímavý dokument z dílny National... zákys
Odp8: Zajímavý dokument z dílny National... merlinn
Odp9: Zajímavý dokument z dílny National... zákys
Odp10: Zajímavý dokument z dílny National... merlinn
Odp11: Zajímavý dokument z dílny National... zákys
Odp12: Zajímavý dokument z dílny National... merlinn
Odp13: Zajímavý dokument z dílny National... zákys
Odp14: Zajímavý dokument z dílny National... merlinn
Odp15: Zajímavý dokument z dílny National... Platfus
Odp16: Zajímavý dokument z dílny National... Juras
Odp17: Zajímavý dokument z dílny National... iva
Odp18: Zajímavý dokument z dílny National... iva
Odp19: Zajímavý dokument z dílny National... iva
Odp20: Zajímavý dokument z dílny National... zákys
Odp17: Zajímavý dokument z dílny National... Tlapka
Odp16: Zajímavý dokument z dílny National... iva
Odp17: Zajímavý dokument z dílny National... Tlapka
Odp17: Zajímavý dokument z dílny National... zákys
Odp15: Zajímavý dokument z dílny National... iva
Odp16: Zajímavý dokument z dílny National... merlinn
Odp14: Zajímavý dokument z dílny National... Tlapka
Odp15: Zajímavý dokument z dílny National... zákys
Odp16: Zajímavý dokument z dílny National... Tlapka
Pro Pana Merlina Sidrach
Odp: Pro Pana Merlina merlinn
Odp2: Pro Pana Merlina Platfus
Odp3: Pro Pana Merlina merlinn
Odp4: Pro Pana Merlina zákys
Odp5: Pro Pana Merlina merlinn
Odp6: Pro Pana Merlina ivan
Odp7: Pro Pana Merlina merlinn
Odp8: Pro Pana Merlina Platfus
Odp9: Pro Pana Merlina zákys
Odp9: Pro Pana Merlina merlinn
Odp10: Pro Pana Merlina Platfus
Odp2: Pro Pana Merlina Sidrach
Odp3: Pro Pana Merlina ivan
Odp3: Pro Pana Merlina merlinn
Odp4: Pro Pana Merlina ivan
Odp5: Pro Pana Merlina Vlastimil Čech
Odp6: Pro Pana Merlina ivan
Odp7: Pro Pana Merlina Vlastimil Čech
Odp5: Pro Pana Merlina Sidrach
Odp6: Pro Pana Merlina ivan
Odp7: Pro Pana Merlina Sidrach
Odp8: Pro Pana Merlina ivan
Odp9: Pro Pana Merlina Juras
Odp10: Pro Pana Merlina ivan
Odp11: Pro Pana Merlina Tlapka
Odp11: Pro Pana Merlina Sidrach
Odp9: Pro Pana Merlina Sidrach
Odp6: Pro Pana Merlina Vlastimil Čech
Odp7: Pro Pana Merlina Sidrach
Odp8: Pro Pana Merlina Vlastimil Čech
Odp4: Pro Pana Merlina Sidrach
Odp5: Pro Pana Merlina Vlastimil Čech
Odp5: Pro Pana Merlina merlinn
Odp6: Pro Pana Merlina iva
Odp7: Pro Pana Merlina merlinn
Odp7: Pro Pana Merlina Sidrach
Odp6: Pro Pana Merlina zákys
Odp6: Pro Pana Merlina Juras
Odp7: Pro Pana Merlina merlinn
Odp8: Pro Pana Merlina ivan
Odp8: Pro Pana Merlina Tlapka
Odp9: Pro Pana Merlina merlinn
Odp10: Pro Pana Merlina Juras
Odp11: Pro Pana Merlina Tlapka
Odp10: Pro Pana Merlina zákys
Odp11: Pro Pana Merlina merlinn
Odp12: Pro Pana Merlina zákys
Odp13: Pro Pana Merlina merlinn
Odp14: Pro Pana Merlina zákys
Odp15: Pro Pana Merlina merlinn
Odp16: Pro Pana Merlina zákys
Odp15: Pro Pana Merlina ivan
Odp12: Pro Pana Merlina Juras
Odp10: Pro Pana Merlina ivan
Odp8: Pro Pana Merlina Juras
Odp6: Pro Pana Merlina Platfus
Odp7: Pro Pana Merlina merlinn
Odp8: Pro Pana Merlina zákys
Odp9: Pro Pana Merlina merlinn
Odp10: Pro Pana Merlina zákys
Odp11: Pro Pana Merlina merlinn
Odp12: Pro Pana Merlina Tlapka
Odp12: Pro Pana Merlina Tlapka
Odp9: Pro Pana Merlina Žorž
Odp6: Pro Pana Merlina Sidrach
Mohl by někdo normálně vysvětlit, co to... iva
Odp: Mohl by někdo normálně vysvětlit, co to... Žorž
V krátkosti, je to rozvaha o tom , že... ivan
Odp: V krátkosti, je to rozvaha o tom , že... iva
Odp2: V krátkosti, je to rozvaha o tom , že... iva
Odp: V krátkosti, je to rozvaha o tom , že... iva
Odp: V krátkosti, je to rozvaha o tom , že... Tlapka
• důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ja111
Odp: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ivan
Odp2: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... Vlastimil Čech
Odp3: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... Tlapka
Odp4: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ivan
Odp5: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... Tlapka
Odp4: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ja111
Odp5: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... Tlapka
Odp6: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ja111
Odp3: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ivan
Odp4: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... Vlastimil Čech
Odp5: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... merlinn
Odp6: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ivan
Odp7: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... merlinn
Odp8: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ivan
Odp9: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... merlinn
Odp5: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ivan
Odp6: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... Juras
Odp3: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ja111
Odp4: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ja111
Odp: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... Sidrach
Odp2: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ivan
Odp2: • důkaz přeměny ryb v obojživelníky –... ja111
proč na evoluční teorii něco je ja111
Odp: proč na evoluční teorii něco je Juras
Odp2: proč na evoluční teorii něco je ja111
Odp3: proč na evoluční teorii něco je ivan
Odp3: proč na evoluční teorii něco je Juras
Odp4: proč na evoluční teorii něco je Tlapka
Odp3: proč na evoluční teorii něco je Juras
Odp4: proč na evoluční teorii něco je Tlapka
Odp4: proč na evoluční teorii něco je Platfus
Odp5: proč na evoluční teorii něco je Tlapka
Odp5: proč na evoluční teorii něco je Juras
Odp5: proč na evoluční teorii něco je merlinn
Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... Sidrach
Odp: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... Platfus
Odp2: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... Sidrach
Odp: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... ja111
Odp2: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... Sidrach
Odp3: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... ja111
Odp4: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... Sidrach
Odp5: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... Platfus
Odp6: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... Vlastimil Čech
Odp6: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... Sidrach
Odp7: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... Platfus
Odp5: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... zákys
Odp6: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... Sidrach
Odp7: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... zákys
Odp5: Aby úplně nedošlo k nedorozumění;... ja111
Kreacionismus ale vede k otázce, jak... Tlapka
Odp: Kreacionismus ale vede k otázce, jak... Sidrach
Odp2: Kreacionismus ale vede k otázce, jak... ivan
Odp3. Sidrach
Odp: Odp3. ivan
Odp2: Odp3. Vlastimil Čech
Odp2: Odp3. Tlapka
Odp: Odp3. zákys
Odp2: Odp3. Tlapka
Odp: Odp3. Tlapka
Odp2: Odp3. Sidrach
Odp3: Odp3. Tlapka
Odp4: Odp3. Sidrach
Odp5: Odp3. Tlapka
Odp3: Odp3. Platfus
Odp4: Odp3. Sidrach
Odp5: Odp3. Platfus
Odp5: Odp3. zákys
Odp6: Odp3. Platfus
Odp7: Odp3. zákys
Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? zákys
Odp2: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp3: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? merlinn
Odp3: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? zákys
Odp: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? merlinn
Odp2: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp3: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? merlinn
Odp4: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp5: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? merlinn
Odp6: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp3: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? ivan
Odp4: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? ivan
Odp5: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp6: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? ivan
Odp7: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp7: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Platfus
Odp3: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? zákys
Odp4: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp5: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? zákys
Odp6: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Platfus
Odp7: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? zákys
Odp8: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Platfus
Odp6: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? ja111
Odp2: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp3: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? ja111
Odp4: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? Sidrach
Odp5: Evoluční teorie: fakt nebo jen teorie? ja111
Diskuse Vlastimil Čech
Odp: Diskuse Tlapka
Odp: Diskuse Vlastimil Čech
Odp2: Diskuse Tlapka
Odp3: Diskuse Juras
Odp4: Diskuse Tlapka
Další podvod sloužící k podepření... Sidrach
Odp: Další podvod sloužící k podepření... zákys
Odp: Další podvod sloužící k podepření... ivan
Odp2: Další podvod sloužící k podepření... Sidrach
Odp3: Další podvod sloužící k podepření... ivan
Odp4: Další podvod sloužící k podepření... Sidrach
Odp5: Další podvod sloužící k podepření... Juras
Odp6: Další podvod sloužící k podepření... Tlapka
Odp5: Další podvod sloužící k podepření... zákys
Odp6: Další podvod sloužící k podepření... Sidrach
Odp7: Další podvod sloužící k podepření... zákys
Odp8: Další podvod sloužící k podepření... ivan
Odp7: Další podvod sloužící k podepření... Tlapka
Odp8: Další podvod sloužící k podepření... Platfus
Odp5: Další podvod sloužící k podepření... ivan
Odp6: Další podvod sloužící k podepření... zákys
Odp7: Další podvod sloužící k podepření... ivan
Odp8: Další podvod sloužící k podepření... zákys
Odp9: Další podvod sloužící k podepření... Tlapka
Odp10: Další podvod sloužící k podepření... zákys
Odp11: Další podvod sloužící k podepření... Tlapka
Odp9: Další podvod sloužící k podepření... ivan
Odp4: Další podvod sloužící k podepření... Tlapka
Odp5: Další podvod sloužící k podepření... ivan
Odp6: Další podvod sloužící k podepření... Tlapka
Podrazit celou evoluční teorii jako... Eva Bullová
evoluční teorie se podrazila sama Sidrach
Odp: Podrazit celou evoluční teorii jako... ivan
Odp2: Podrazit celou evoluční teorii jako... Juras
Odp: Podrazit celou evoluční teorii jako... Juras
Odp2: Podrazit celou evoluční teorii jako... Platfus
Odp3: Podrazit celou evoluční teorii jako... Juras
Odp3: Podrazit celou evoluční teorii jako... Juras
Odp4: Podrazit celou evoluční teorii jako... zákys
Odp5: Podrazit celou evoluční teorii jako... Juras
Odp6: Podrazit celou evoluční teorii jako... zákys
Odp7: Podrazit celou evoluční teorii jako... Juras
Odp8: Podrazit celou evoluční teorii jako... zákys
Odp9: Podrazit celou evoluční teorii jako... Tlapka
Odp10: Podrazit celou evoluční teorii jako... zákys
Odp11: Podrazit celou evoluční teorii jako... Tlapka
Odp9: Podrazit celou evoluční teorii jako... Tlapka
je však v tom, že mnozí vědci tuto... ja111
Odp: je však v tom, že mnozí vědci tuto... zákys
Odp2: je však v tom, že mnozí vědci tuto... Platfus
Odp2: je však v tom, že mnozí vědci tuto... ja111
Odp: je však v tom, že mnozí vědci tuto... Sidrach
Odp2: je však v tom, že mnozí vědci tuto... ja111
Odp2: je však v tom, že mnozí vědci tuto... ja111
Odp3: je však v tom, že mnozí vědci tuto... ja111
Odp3: je však v tom, že mnozí vědci tuto... Platfus
Odp4: je však v tom, že mnozí vědci tuto... ja111
mimochodem sice do diskůzí pod články... ja111
Odp: mimochodem sice do diskůzí pod články... Sidrach
Odp2: mimochodem sice do diskůzí pod články... ivan
Odp3: mimochodem sice do diskůzí pod články... ivan
Odp: mimochodem sice do diskůzí pod články... zákys
Pro Pana Ja111 Sidrach
Odp: Pro Pana Ja111 Platfus
Odp2 Sidrach
Odp: Odp2 zákys
Odp2: Odp2 Sidrach
Odp2: Odp2 Sidrach
Odp3: Odp2 zákys
Odp4: Odp2 Juras
Odp5: Odp2 zákys
Odp6: Odp2 Juras
Odp7: Odp2 zákys
Odp8: Odp2 Juras
Odp8: Odp2 Platfus
Odp9: Odp2 Platfus
Odp9: Odp2 zákys
Odp9: Odp2 Juras
Odp: Odp2 Platfus
Odp2: Odp2 Sidrach
Odp3: Odp2 Platfus
Odp: Odp2 Platfus
Odp2: Odp2 Juras
Odp3: Odp2 Platfus
Odp4: Odp2 Juras
Odp5: Odp2 Platfus
Pro Pana Zákyse Sidrach
Odp: Pro Pana Zákyse Juras
Odp2: Pro Pana Zákyse Tlapka
Odp2: Pro Pana Zákyse Sidrach
Odp: Pro Pana Zákyse zákys
Odp2: Pro Pana Zákyse Sidrach
Odp3: Pro Pana Zákyse zákys
Odp4: Pro Pana Zákyse Sidrach
Odp5: Pro Pana Zákyse zákys
Odp6: Pro Pana Zákyse Sidrach
Odp7: Pro Pana Zákyse zákys
Odp8: Pro Pana Zákyse Sidrach
Kdybychom se měli rozhodnout pro hodiny... ivan
Odp: Kdybychom se měli rozhodnout pro hodiny... Sidrach
Odp2: Kdybychom se měli rozhodnout pro hodiny... Tlapka
Odp3: Kdybychom se měli rozhodnout pro hodiny... Sidrach
Smysl článku Sidrach
Odp: Smysl článku QEntity
Odp2: Smysl článku Tlapka
Neschopnost kreacionismů pochopit i jen... QEntity
Odp: Neschopnost kreacionismů pochopit i jen... Juras
Odp2: Neschopnost kreacionismů pochopit i jen... Tlapka
Odp3: Neschopnost kreacionismů pochopit i jen... Juras
Odp4: Neschopnost kreacionismů pochopit i jen... Tlapka
Odp5: Neschopnost kreacionismů pochopit i jen... Tlapka
Odp6: Neschopnost kreacionismů pochopit i jen... Juras
Odp2: Neschopnost kreacionismů pochopit i jen... zákys
Odp3: Neschopnost kreacionismů pochopit i jen... Juras
Odp4: Neschopnost kreacionismů pochopit i jen... zákys
• důkaz přechodu neživé hmoty v živou... QEntity
Odp: • důkaz přechodu neživé hmoty v živou... Tlapka
Odp: • důkaz přechodu neživé hmoty v živou... Sidrach
Odp2: • důkaz přechodu neživé hmoty v živou... Telesto
Odp2: • důkaz přechodu neživé hmoty v živou... Neuvedeno
Odp3: • důkaz přechodu neživé hmoty v živou... Sidrach
Snažím se pochopit, co chcete říct... Juras
Odp: Snažím se pochopit, co chcete říct... Juras
Odp: Snažím se pochopit, co chcete říct... Telesto
Odp2: Snažím se pochopit, co chcete říct... Juras
Odp3: Snažím se pochopit, co chcete říct... Telesto
Odp4: Snažím se pochopit, co chcete říct... Juras
Odp5: Snažím se pochopit, co chcete říct... Telesto
Odp6: Snažím se pochopit, co chcete říct... Juras
Odp7: Snažím se pochopit, co chcete říct... Telesto
Odp8: Snažím se pochopit, co chcete říct... Juras
Pro Pana Telesta Sidrach
Odp: Pro Pana Telesta Telesto
Odp2: Pro Pana Telesta Sidrach
Odp3: Pro Pana Telesta Telesto
Odp4: Pro Pana Telesta Sidrach
Odp5: Pro Pana Telesta Telesto
Odp6: Pro Pana Telesta Sidrach
Odp7: Pro Pana Telesta Telesto
Odp8: Pro Pana Telesta Platfus
Odp9: Pro Pana Telesta Telesto
Odp8: Pro Pana Telesta Sidrach
Odp9: Pro Pana Telesta Telesto
Odp10: Pro Pana Telesta Sidrach
Odp11: Pro Pana Telesta Telesto
Odp6: Pro Pana Telesta Neuvedeno
Odp7: Pro Pana Telesta Juras
Odp8: Pro Pana Telesta Neuvedeno
Odp9: Pro Pana Telesta merlinn
Odp10: Pro Pana Telesta Neuvedeno
Odp11: Pro Pana Telesta ivan
Odp11: Pro Pana Telesta zákys
Odp11: Pro Pana Telesta Platfus
Odp12: Pro Pana Telesta Juras
Odp12: Pro Pana Telesta zákys
Odp12: Pro Pana Telesta Neuvedeno
Odp11: Pro Pana Telesta merlinn
Odp12: Pro Pana Telesta Neuvedeno
Odp13: Pro Pana Telesta merlinn
Odp14: Pro Pana Telesta Tlapka
Odp15: Pro Pana Telesta merlinn
Odp5: Pro Pana Telesta ivan
Odp6: Pro Pana Telesta iva
Odp6: Pro Pana Telesta iva
Odp7: Pro Pana Telesta Vlastimil Čech
Odp6: Pro Pana Telesta Sidrach
Odp7: Pro Pana Telesta Platfus
Odp7: Pro Pana Telesta ivan
Odp8: Pro Pana Telesta Juras
Odp9: Pro Pana Telesta ivan
Odp8: Pro Pana Telesta Sidrach
Odp9: Pro Pana Telesta ivan
Odp10: Pro Pana Telesta Sidrach
Odp11: Pro Pana Telesta ivan
Odp12: Pro Pana Telesta Sidrach
Odp11: Pro Pana Telesta ivan
Řekl bych, že hlavní článek byl napsán... Neuvedeno
Odp: Řekl bych, že hlavní článek byl napsán... Sidrach
Odp: Řekl bych, že hlavní článek byl napsán... ivan
Zdravím Side, "Přírodní výběr... Telesto
Odp: Zdravím Telesta Sidrach
Odp2: Zdravím Telesta Telesto
Odp3: Zdravím Telesta Sidrach
Odp4: Zdravím Telesta Telesto
Odp5: Zdravím Telesta Sidrach
Odp6: Zdravím Telesta Telesto
Odp7: Zdravím Telesta Sidrach
Odp8: Zdravím Telesta iva
Odp9: Zdravím Telesta Juras
Odp10: Zdravím Telesta Platfus
Odp11: Zdravím Telesta Juras
Odp12: Zdravím Telesta iva
Odp12: Zdravím Telesta ivan
Odp8: Zdravím Telesta Telesto
Odp9: Zdravím Telesta Sidrach
Odp10: Zdravím Telesta Telesto
Odp11: Zdravím Telesta Sidrach
Odp12: Zdravím Telesta Telesto
Odp13: Zdravím Telesta Sidrach
Odp14: Zdravím Telesta Telesto
Odp15: Zdravím Telesta zákys
„Programátorovi“: *
Odp: „Programátorovi“: Platfus
Odp2: „Programátorovi“: Platfus
Odp9: Zdravím Telesta Sidrach
Odp10: Zdravím Telesta Telesto
Odp11: Zdravím Telesta Sidrach
Četl jsem takovou českou detektivku o... Neuvedeno
Odp: Četl jsem takovou českou detektivku o... ivan
Odp2: Četl jsem takovou českou detektivku o... Neuvedeno
Odp3: Četl jsem takovou českou detektivku o... ivan
Odp4: Četl jsem takovou českou detektivku o... zákys
Odp5: Četl jsem takovou českou detektivku o... Tlapka
Řekl bych, že teorie se vyvíjejí, ovšem... Neuvedeno
Odp: Řekl bych, že teorie se vyvíjejí, ovšem... Tlapka
Odp: Řekl bych, že teorie se vyvíjejí, ovšem... Sidrach
Proroctví Telesto
Odp: Proroctví Tlapka
Odp2: Proroctví Telesto
Odp: Proroctví Sidrach
Odp2: Proroctví Telesto
Odp3: Proroctví Sidrach
Odp4: Proroctví Telesto
Odp5: Proroctví ivan
Odp6: Proroctví ivan
Odp7: Proroctví Sidrach
Odp5: Proroctví Sidrach
Odp: Proroctví ivan
tak koukam že to tady po pul roce furt... ja111
Pro Pana Petra alias Telesta... Sidrach
Odp: Pro Pana Petra alias Telesta... Telesto
Odp2: Pro Pana Petra alias Telesta... Sidrach
Odp2: Pro Pana Petra alias Telesta... Sidrach
Odp3: Pro Pana Petra alias Telesta... Telesto
Odp4: Pro Pana Petra alias Telesta... Sidrach
Odp2: Pro Pana Petra alias Telesta... Platfus
Odp3: Pro Pana Petra alias Telesta... Vlastimil Čech
Odp3: Pro Pana Petra alias Telesta... Telesto
Odp4: Pro Pana Petra alias Telesta... Platfus
Odp5: Pro Pana Petra alias Telesta... Telesto
Odp3: Pro Pana Petra alias Telesta... iva
Odp3: Pro Pana Petra alias Telesta... Sidrach
Kdykoliv hovořím s lidmi, právě toho co... Sidrach
Až stát předá peníze církvím včetně... Neuvedeno
Jaké důkazy ráčí Sidrach požadovat ? skalder
Odp: Jaké důkazy ráčí Sidrach požadovat ? Tlapka
Po přečtení některých příspěvků skalder
Těší mě... Sidrach
U Pana Sidracha je vidět, že jde o... Neuvedeno
Odp: U Pana Sidracha je vidět, že jde o... Sidrach
Odp: U Pana Sidracha je vidět, že jde o... zákys
Pane Sidrach. Klidně si říkejte, že... Neuvedeno
Odp: Pane Sidrach.Klidně si říkejte, že... Sidrach
Odp2: Pane Sidrach.Klidně si říkejte, že... Tlapka
Odp2: Pane Sidrach.Klidně si říkejte, že... zákys
Odp2: Pane Sidrach.Klidně si říkejte, že... Tlapka
Pane Sidrach bohužel s věřícím... Neuvedeno
Odp: Pane Sidrach bohužel s věřícím... Sidrach
Odp2: Pane Sidrach bohužel s věřícím... maiki
"Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Alodka
Odp: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp2: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Novotna
Odp3: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp4: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Zákys
Odp5: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp4: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... ivan
Odp5: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp6: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... ivan
Odp7: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp8: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... ivan
Odp9: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp8: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Vlastimil Čech
Odp9: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp10: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Platfus
Odp11: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp12: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Platfus
Odp13: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp14: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Platfus
Odp12: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Platfus
Odp13: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Tlapka
Odp13: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp9: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp10: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Neuvedeno
Odp10: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Zákys
Odp4: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Tlapka
Odp5: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp6: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Tlapka
Odp7: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp8: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Platfus
Odp9: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Odp8: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Tlapka
Odp9: "Stavíme se na stranu vědy, ačkoliv... Sidrach
Trohu jina teorie .. Nikolai Levašov Martin
Odp: Trohu jina teorie .. Nikolai Levašov Sidrach
Pěkný dokument BBC o vzniku života:... merlinn
evoluce tretra
Odp: evoluce Sidrach
Odp2: evoluce tretra
Odp3: evoluce Tlapka
Odp4: evoluce Vlastimil Čech
Odp5: evoluce Tlapka
Odp4: evoluce Zákys
Odp5: evoluce Tlapka
Odp6: evoluce Zákys
Odp3: evoluce Sidrach
Pane Sidrah, píšete, že "Dokud tu jsem... Neuvedeno
Odp: Pane Sidrah, píšete, že "Dokud tu jsem... Sidrach
Odp2: Pane Sidrah, píšete, že "Dokud tu jsem... Platfus
Odp3: Pane Sidrah, píšete, že "Dokud tu jsem... ivan
Odp: Pane Sidrah, píšete, že "Dokud tu jsem... Vlastimil Čech
Jde o to, jestli člověk může vůbec... Neuvedeno
Odp: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Vlastimil Čech
Odp2: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Zákys
Odp3: Jde o to, jestli člověk může vůbec... iva
Odp4: Jde o to, jestli člověk může vůbec... iva
Odp5: Jde o to, jestli člověk může vůbec... iva
Odp2: Jde o to, jestli člověk může vůbec... iva
Odp3: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Zákys
Odp4: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Vlastimil Čech
Odp5: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Zákys
Odp6: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Tlapka
Odp6: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Vlastimil Čech
Odp7: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Zákys
Odp8: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Zákys
Odp8: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Vlastimil Čech
Odp9: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Zákys
Odp6: Jde o to, jestli člověk může vůbec... ivana Kozárová
Odp5: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Platfus
Odp5: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Neuvedeno
Odp6: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Tlapka
Odp3: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Vlastimil Čech
Odp4: Jde o to, jestli člověk může vůbec... Tlapka
Odp4: Jde o to, jestli člověk může vůbec... zákys
a také on
Odp: a také ivan
Kreativní, komunikativní, pravicově zaměření Dovysvětlení
Odp: Kreativní, komunikativní, pravicově zaměření ivan
Odp: Kreativní, komunikativní, pravicově zaměření Vlastimil Čech
Základ biológie EscapeVelocity
Jako by Darwin vymyslel internet… Sidrach
Odp: Jako by Darwin vymyslel internet… EscapeVelocity
Odp2: Jako by Darwin vymyslel internet… EscapeVelocity
Odp: Jako by Darwin vymyslel internet… EscapeVelocity
Odp2: Jako by Darwin vymyslel internet… petros
Odp3: Jako by Darwin vymyslel internet… Tlapka
Odp4: Jako by Darwin vymyslel internet… Juras
Odp3: Jako by Darwin vymyslel internet… EscapeVelocity
Odp: Jako by Darwin vymyslel internet… petros
Odp2: Jako by Darwin vymyslel internet… EscapeVelocity
Odp3: Jako by Darwin vymyslel internet… petros
Odp4: Jako by Darwin vymyslel internet… EscapeVelocity
Odp5: Jako by Darwin vymyslel internet… petros
Odp6: Jako by Darwin vymyslel internet… EscapeVelocity
Odp7: Jako by Darwin vymyslel internet… petros
Odp8: Jako by Darwin vymyslel internet… Zákys
Odp8: Jako by Darwin vymyslel internet… EscapeVelocity
Odp9: Jako by Darwin vymyslel internet… Zákys
Odp8: Jako by Darwin vymyslel internet… EscapeVelocity
Odp2: Jako by Darwin vymyslel internet… Tlapka
Tak nás tento grafoman seznámil jako... Zákys
Ešte by ma zaujímalo, prečo Boh nemohol... EscapeVelocity
Sidrach Telesto
Odp: Sidrach Sidrach
Odp2: Sidrach Telesto
Odp3: Sidrach EscapeVelocity
Odp3: Sidrach EscapeVelocity
Odp4: Sidrach Démon temnoty
Odp4: Sidrach Neuvedeno
Odp5: Sidrach Sidrach
Odp4: Sidrach EscapeVelocity
Odp3: Sidrach Sidrach
Odp4: Sidrach Telesto
Odp5: Sidrach Tlapka
Odp4: Sidrach Platfus
Odp5: Sidrach Sidrach
Odp6: Sidrach Platfus
Pro EscapeVelocity Sidrach
Odp: Pro EscapeVelocity Tlapka
Odp2: Pro EscapeVelocity Sidrach
Odp3: Pro EscapeVelocity Tlapka
Odp4: Pro EscapeVelocity Tlapka
Odp: Pro EscapeVelocity EscapeVelocity
Odp: Pro EscapeVelocity EscapeVelocity
Evoluční teorie má značné trhliny... ufonek
Odp: Evoluční teorie má značné trhliny... EscapeVelocity
Kde se tu vzal člověk s ocasem ?(homo... ufonek
Pane Escape Velocity s panem Sidrahem... Neuvedeno
Odp: Pane Escape Velocity s panem Sidrahem... EscapeVelocity
Odp2: Pane Escape Velocity s panem Sidrahem... Neuvedeno
Odp3: Pane Escape Velocity s panem Sidrahem... TheDinokino
Odp4: Pane Escape Velocity s panem Sidrahem... EscapeVelocity
Podobně jsou oblbováni nezaměstnaní:
Pane DheDinokino jak známo tak... Neuvedeno
Odp: Pane DheDinokino jak známo tak... Tlapka
Odp2: Pane DheDinokino jak známo tak... EscapeVelocity
Inu a jaká tak mohla být víra v boha na... Justin
Odp: Inu a jaká tak mohla být víra v boha na... TheDinokino
"navzdory nespočet důkazů vyvracející... Sio
Odp: "navzdory nespočet důkazů vyvracející... TheDinokino
Odp2: "navzdory nespočet důkazů vyvracející... EscapeVelocity
Odp3: "navzdory nespočet důkazů vyvracející... TheDinokino
Odp4: "navzdory nespočet důkazů vyvracející... EscapeVelocity
Odp5: "navzdory nespočet důkazů vyvracející... TheDinokino
Odp6: "navzdory nespočet důkazů vyvracející... EscapeVelocity
Odp6: "navzdory nespočet důkazů vyvracející... EscapeVelocity
Odp7: "navzdory nespočet důkazů vyvracející... EscapeVelocity
S tou potopou už jsem to tady psal... Neuvedeno
Odp: S tou potopou už jsem to tady psal... EscapeVelocity
Pro Telesta - učení Darwina nelze popřít Sidrach
Pro Eskalíka - kontra evoluce Sidrach
Odp: Pro Eskalíka - kontra evoluce Zákys
Odp2: Pro Eskalíka - kontra evoluce Tlapka
Odp3: Pro Eskalíka - kontra evoluce Zákys
Odp4: Pro Eskalíka - kontra evoluce Tlapka
Odp: Pro Eskalíka - kontra evoluce EscapeVelocity
Odp: Pro Eskalíka - kontra evoluce EscapeVelocity
Je docela možné, že Darvin někdy... Neuvedeno
Odp: Je docela možné, že Darvin někdy... Sidrach
Odp2: Je docela možné, že Darvin někdy... Neuvedeno
Při davové psychoze pak takto mohou... Neuvedeno
Odp: Při davové psychoze pak takto mohou... Neuvedeno
Jistě je ještě vše složitější, protože... Neuvedeno
Pán Sidrach? Odkiaľ pochádza... EscapeVelocity
Odp: Pán Sidrach?Odkiaľ pochádza... Zákys
Odp: Pán Sidrach?Odkiaľ pochádza... Tlapka
Odp2: Pán Sidrach?Odkiaľ pochádza... Sidrach
Odp3: Pán Sidrach?Odkiaľ pochádza... Tlapka
EscapeVelocity petros
Odp: EscapeVelocity Zákys
Odp: EscapeVelocity Zákys
Odp: EscapeVelocity Vlastimil Čech
Zdravím místo, abych se tu nějak... Tom K
Odp: Zdravím místo, abych se tu nějak... petros
Odp2: Zdravím místo, abych se tu nějak... Zákys
Odp2: Zdravím místo, abych se tu nějak... Tlapka
Odp3: Zdravím místo, abych se tu nějak... Zákys
Odp2: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp3: Zdravím místo, abych se tu nějak... Tlapka
Odp4: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp5: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivan
Odp6: Zdravím místo, abych se tu nějak... petros
Odp7: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivan
Odp8: Zdravím místo, abych se tu nějak... petros
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivan
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... Vlastimil Čech
Odp11: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivan
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... Zákys
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... Tlapka
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... petros
Odp11: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivan
Odp11: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp12: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp7: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp8: Zdravím místo, abych se tu nějak... petros
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp6: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp7: Zdravím místo, abych se tu nějak... Vlastimil Čech
Odp8: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp11: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp12: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp13: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp14: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp12: Zdravím místo, abych se tu nějak... petros
Odp13: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... Vlastimil Čech
Odp11: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp12: Zdravím místo, abych se tu nějak... Tlapka
Odp12: Zdravím místo, abych se tu nějak... Juras
Odp13: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp6: Zdravím místo, abych se tu nějak... Vlastimil Čech
Odp7: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivan
Odp8: Zdravím místo, abych se tu nějak... Vlastimil Čech
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... Tlapka
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp11: Zdravím místo, abych se tu nějak... Tlapka
Odp12: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp13: Zdravím místo, abych se tu nějak... Tlapka
Odp14: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp8: Zdravím místo, abych se tu nějak... petros
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivan
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... Tlapka
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... petros
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp8: Zdravím místo, abych se tu nějak... Zákys
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivan
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... Tlapka
Odp9: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp10: Zdravím místo, abych se tu nějak... Vlastimil Čech
Odp11: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp12: Zdravím místo, abych se tu nějak... Tlapka
Odp13: Zdravím místo, abych se tu nějak... Vlastimil Čech
Odp14: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp3: Zdravím místo, abych se tu nějak... Zákys
Odp4: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp5: Zdravím místo, abych se tu nějak... Zákys
Odp6: Zdravím místo, abych se tu nějak... ivana Kozárová
Odp7: Zdravím místo, abych se tu nějak... Zákys
Evoluce NENÍ nesmysl. *
Odp: Evoluce NENÍ nesmysl. petros
Odp2: Evoluce NENÍ nesmysl. petros
Odp3: Evoluce NENÍ nesmysl. *
Odp4: Evoluce NENÍ nesmysl. petros
Odp: Evoluce NENÍ nesmysl. Zákys
Vývoj existuje i v názorech, i v... *
Vývoj-evoluce Vlastimil Čech
Odp: Vývoj-evoluce petros
Odp2: Vývoj-evoluce Vlastimil Čech
Odp3: Vývoj-evoluce petros
Odp4: Vývoj-evoluce Vlastimil Čech
Odp5: Vývoj-evoluce ivan
Odp6: Vývoj-evoluce Tlapka
Odp5: Vývoj-evoluce petros
Odp6: Vývoj-evoluce Vlastimil Čech
Odp7: Vývoj-evoluce petros
Odp8: Vývoj-evoluce Sidrach
Odp3: Vývoj-evoluce ivan
Odp3: Vývoj-evoluce *
Odp4: Vývoj-evoluce Juras
Odp5: Vývoj-evoluce Tlapka
Odp6: Vývoj-evoluce Juras
Odp7: Vývoj-evoluce Tlapka
Odp8: Vývoj-evoluce Juras
Odp2: Vývoj-evoluce ivan
Odp3: Vývoj-evoluce petros
Odp4: Vývoj-evoluce Zákys
Odp5: Vývoj-evoluce ivan
Odp6: Vývoj-evoluce Zákys
Odp7: Vývoj-evoluce ivan
Odp7: Vývoj-evoluce Tlapka
Odp8: Vývoj-evoluce ivan
Odp8: Vývoj-evoluce Zákys
Odp4: Vývoj-evoluce Vlastimil Čech
Odp4: Vývoj-evoluce Zákys
Odp5: Vývoj-evoluce Tlapka
Odp6: Vývoj-evoluce Zákys
Odp6: Vývoj-evoluce ivana Kozárová
Odp6: Vývoj-evoluce ivana Kozárová
Odp7: Vývoj-evoluce Tlapka
Odp3: Vývoj-evoluce Zákys
Odp4: Vývoj-evoluce ivan
Odp5: Vývoj-evoluce Zákys
Odp6: Vývoj-evoluce ivana Kozárová
Odp7: Vývoj-evoluce Zákys
Odp8: Vývoj-evoluce ivana Kozárová
Odp9: Vývoj-evoluce Zákys
Odp3: Vývoj-evoluce ivana Kozárová
Odp4: Vývoj-evoluce Zákys
Odp5: Vývoj-evoluce ivana Kozárová
Odp6: Vývoj-evoluce Zákys
Odp7: Vývoj-evoluce ivan
Odp8: Vývoj-evoluce ivana Kozárová
Odp7: Vývoj-evoluce ivana Kozárová
Mnoho inteligencí *
Odp: Mnoho inteligencí Zákys
Odp2: Mnoho inteligencí Vlastimil Čech
Odp3: Mnoho inteligencí Tlapka
Odp3: Mnoho inteligencí Zákys
Odp4: Mnoho inteligencí Tlapka
Odp5: Mnoho inteligencí Zákys
Odp5: Mnoho inteligencí Zákys
Odp4: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp5: Mnoho inteligencí Zákys
Odp6: Mnoho inteligencí Tlapka
Odp7: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp6: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp2: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp3: Mnoho inteligencí Zákys
Odp4: Mnoho inteligencí Tlapka
Odp4: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp5: Mnoho inteligencí Zákys
Odp6: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp7: Mnoho inteligencí Zákys
Odp8: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp9: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp10: Mnoho inteligencí Zákys
Odp11: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp12: Mnoho inteligencí Zákys
Odp13: Mnoho inteligencí ivan
Odp14: Mnoho inteligencí Zákys
Odp15: Mnoho inteligencí ivan
Odp16: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp16: Mnoho inteligencí Zákys
Odp17: Mnoho inteligencí ivan
Odp18: Mnoho inteligencí Zákys
Odp19: Mnoho inteligencí ivan
Odp20: Mnoho inteligencí Zákys
Odp20: Mnoho inteligencí Zákys
Odp21: Mnoho inteligencí Tlapka
Odp21: Mnoho inteligencí ivan
Odp22: Mnoho inteligencí Zákys
Odp23: Mnoho inteligencí ivan
Odp24: Mnoho inteligencí Zákys
Odp25: Mnoho inteligencí ivan
Odp25: Mnoho inteligencí Tlapka
Odp26: Mnoho inteligencí Zákys
Odp27: Mnoho inteligencí ivan
Odp28: Mnoho inteligencí Zákys
Odp29: Mnoho inteligencí ivan
Odp27: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp28: Mnoho inteligencí Zákys
Odp29: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp29: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp26: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp25: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp27: Mnoho inteligencí Zákys
Odp28: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp30: Mnoho inteligencí Tlapka
Odp13: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp7: Mnoho inteligencí *
Odp8: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp9: Mnoho inteligencí Tlapka
Odp10: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp11: Mnoho inteligencí Tlapka
Odp12: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp13: Mnoho inteligencí Tlapka
Odp14: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp14: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp15: Mnoho inteligencí ivan
Odp16: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Odp16: Mnoho inteligencí Juras
Odp17: Mnoho inteligencí ivana Kozárová
Ta naše slavná Británie Neuvedeno
Odp: Ta naše slavná Británie Tlapka
Odp2: Ta naše slavná Británie Tlapka
Odp3: Ta naše slavná Británie ivana Kozárová
Odp4: Ta naše slavná Británie Tlapka
Odp5: Ta naše slavná Británie ivana Kozárová
Odp6: Ta naše slavná Británie Tlapka
Odp5: Ta naše slavná Británie Zákys
Odp6: Ta naše slavná Británie Sidrach
Odp7: Ta naše slavná Británie Zákys
Odp8: Ta naše slavná Británie Tlapka
Odp9: Ta naše slavná Británie Zákys
Odp10: Ta naše slavná Británie Tlapka
Odp9: Ta naše slavná Británie Juras
Odp8: Ta naše slavná Británie Sidrach
Odp7: Ta naše slavná Británie Platfus
Odp8: Ta naše slavná Británie Zákys
Odp9: Ta naše slavná Británie Vlastimil Čech
Odp10: Ta naše slavná Británie Zákys
Odp10: Ta naše slavná Británie Platfus
Odp11: Ta naše slavná Británie Sidrach
Odp11: Ta naše slavná Británie Vlastimil Čech
Odp12: Ta naše slavná Británie °
Odp13: Ta naše slavná Británie Platfus
Odp14: Ta naše slavná Británie Sidrach
Odp15: Ta naše slavná Británie ivana Kozárová
Odp16: Ta naše slavná Británie Sidrach
Odp16: Ta naše slavná Británie Zákys
Odp17: Ta naše slavná Británie Juras
Odp18: Ta naše slavná Británie Sidrach
Odp17: Ta naše slavná Británie Tlapka
Odp17: Ta naše slavná Británie ivana Kozárová
Odp6: Ta naše slavná Británie Tlapka
Čím jste, přátelé? Vlastimil Čech
Odp: Čím jste, přátelé? ivana Kozárová
Odp2: Čím jste, přátelé? Vlastimil Čech
Odp3: Čím jste, přátelé? ivana Kozárová
Odp4: Čím jste, přátelé? Tlapka
Odp5: Čím jste, přátelé? ivana Kozárová
Odp: Čím jste, přátelé? ivan
Odp2: Čím jste, přátelé? Vlastimil Čech
Odp3: Čím jste, přátelé? ivan
Odp: Čím jste, přátelé? Tlapka
Odp2: Čím jste, přátelé? ivan
Odp3: Čím jste, přátelé? Tlapka
Odp4: Čím jste, přátelé? ivana Kozárová
Odp5: Čím jste, přátelé? Tlapka
Odp6: Čím jste, přátelé? ivana Kozárová
Odp3: Čím jste, přátelé? ivana Kozárová
Odp4: Čím jste, přátelé? Zákys
Odp5: Čím jste, přátelé? ivana Kozárová
Pro paní Ivanu Kozárovou. *
Odp: Pro paní Ivanu Kozárovou. Zákys
Odp2: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp2: Pro paní Ivanu Kozárovou. Tlapka
Odp: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp2: Pro paní Ivanu Kozárovou. Tlapka
Odp3: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp3: Pro paní Ivanu Kozárovou. Zákys
Odp4: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp5: Pro paní Ivanu Kozárovou. Zákys
Odp6: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp2: Pro paní Ivanu Kozárovou. *
Odp3: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp4: Pro paní Ivanu Kozárovou. *
Odp5: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp6: Pro paní Ivanu Kozárovou. Vlastimil Čech
Odp7: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp5: Pro paní Ivanu Kozárovou. Platfus
Odp6: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp7: Pro paní Ivanu Kozárovou. Platfus
Odp8: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp9: Pro paní Ivanu Kozárovou. Platfus
Odp10: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp11: Pro paní Ivanu Kozárovou. Tlapka
Nejlepší je kavka %
Odp: Nejlepší je kavka Zákys
Odp2: Nejlepší je kavka Tlapka
Odp12: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp6: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp7: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp6: Pro paní Ivanu Kozárovou. Tlapka
Odp7: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp8: Pro paní Ivanu Kozárovou. Tlapka
Odp9: Pro paní Ivanu Kozárovou. ivana Kozárová
Odp5: Čím jste, přátelé? Démon temnoty
Odp: Čím jste, přátelé? Platfus
Odp2: Čím jste, přátelé? ivana Kozárová
Odp2: Čím jste, přátelé? Tlapka
Odp3: Čím jste, přátelé? Platfus
Odp4: Čím jste, přátelé? Tlapka
Upozorňuji všechny diskutující na... Sidrach
Odp: Upozorňuji všechny diskutující na... Tlapka
Odp2: Upozorňuji všechny diskutující na... Sidrach
Odp3: Upozorňuji všechny diskutující na... Sidrach
Odp4: Upozorňuji všechny diskutující na... Tlapka
Odp3: Upozorňuji všechny diskutující na... ivan
Odp4: Upozorňuji všechny diskutující na... Sidrach
Odp5: Upozorňuji všechny diskutující na... ivan
Odp4: Upozorňuji všechny diskutující na... Tlapka
Odp5: Upozorňuji všechny diskutující na... Vlastimil Čech
Odp6: Upozorňuji všechny diskutující na... %
Odp6: Upozorňuji všechny diskutující na... ivana Kozárová
Odp7: Upozorňuji všechny diskutující na... Vlastimil Čech
Odp8: Upozorňuji všechny diskutující na... ivana Kozárová
Odp8: Upozorňuji všechny diskutující na... Sidrach
Odp9: Upozorňuji všechny diskutující na... Tlapka
Odp10: Upozorňuji všechny diskutující na... ivana Kozárová
Odp9: Upozorňuji všechny diskutující na... Vlastimil Čech
Odp10: Upozorňuji všechny diskutující na... Tlapka
Odp10: Upozorňuji všechny diskutující na... ivana Kozárová
Odp9: Upozorňuji všechny diskutující na... ivana Kozárová
Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... Livrak
Odp: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... Vlastimil Čech
Odp2: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... Livrak
Odp3: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... Zákys
Odp4: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... Livrak
Odp5: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... ivan
Odp6: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... Livrak
Odp4: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... Tlapka
Odp2: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... ivana Kozárová
Odp3: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... Vlastimil Čech
Odp4: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... Vlastimil Čech
Odp5: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... ivana Kozárová
Odp5: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... Tlapka
Odp6: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... ivana Kozárová
Odp4: Dobrý den. S článkem nemohu v žádném... ivana Kozárová
Věřit v evoluci je rozumnější *
Odp: Věřit v evoluci je rozumnější Platfus
Odp2: Věřit v evoluci je rozumnější *
Odp: Věřit v evoluci je rozumnější ivana Kozárová
Odp2: Věřit v evoluci je rozumnější Livrak
Odp3: Věřit v evoluci je rozumnější ivana Kozárová
Odp4: Věřit v evoluci je rozumnější Livrak
Odp5: Věřit v evoluci je rozumnější Tlapka
Odp: Věřit v evoluci je rozumnější Tlapka
Odp2: Věřit v evoluci je rozumnější Vlastimil Čech
Odp2: Věřit v evoluci je rozumnější *
Odp2: Věřit v evoluci je rozumnější ivan
Vaše logika: %
Odp: Vaše logika: Tlapka
Odp2: Vaše logika: ivana Kozárová
Odp3: Vaše logika: Tlapka
Odp4: Vaše logika: ivana Kozárová
BŮH se určitě báječně baví ... %
Odp: BŮH se určitě báječně baví ... ivana Kozárová
Odp2: BŮH se určitě báječně baví ... Livrak
Odp3: BŮH se určitě báječně baví ... %
Odp4: BŮH se určitě báječně baví ... ivana Kozárová
Odp3: BŮH se určitě báječně baví ... Tlapka
Odp4: BŮH se určitě báječně baví ... Livrak
Odp5: BŮH se určitě báječně baví ... Zákys
Odp6: BŮH se určitě báječně baví ... Livrak
Odp7: BŮH se určitě báječně baví ... Zákys
Odp8: BŮH se určitě báječně baví ... Tlapka
Odp7: BŮH se určitě báječně baví ... Platfus
Odp8: BŮH se určitě báječně baví ... Livrak
Odp9: BŮH se určitě báječně baví ... Zákys
Odp10: BŮH se určitě báječně baví ... Livrak
Odp11: BŮH se určitě báječně baví ... Zákys
Odp12: BŮH se určitě báječně baví ... Zákys
Odp12: BŮH se určitě báječně baví ... Tlapka
Odp11: BŮH se určitě báječně baví ... %
Odp12: BŮH se určitě báječně baví ... Tlapka
Odp6: BŮH se určitě báječně baví ... Tlapka
Odp5: BŮH se určitě báječně baví ... ivana Kozárová
Odp: BŮH se určitě báječně baví ... petros
Odp2: BŮH se určitě báječně baví ... Zákys
Odp3: BŮH se určitě báječně baví ... petros
Odp4: BŮH se určitě báječně baví ... Zákys
Odp5: BŮH se určitě báječně baví ... Zákys
Chemická a fyzikální je podstata světa %
Odp: Chemická a fyzikální je podstata světa Markéta
Odp2: Chemická a fyzikální je podstata světa Juras
Odp3: Chemická a fyzikální je podstata světa Markéta
Odp4: Chemická a fyzikální je podstata světa Juras
Odp4: Chemická a fyzikální je podstata světa ivana Kozárová
Odp4: Chemická a fyzikální je podstata světa Tlapka
Odp4: Chemická a fyzikální je podstata světa Zákys
Odp2: Chemická a fyzikální je podstata světa Zákys
Odp: Chemická a fyzikální je podstata světa Zákys
Nevím, jestli to patří přímo sem k... Neuvedeno
Oprava: místo:"Vlády by měly být proto... Neuvedeno
Odp: Oprava: místo:"Vlády by měly být proto... ivana Kozárová
Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Žorž
Odp: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Odp2: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Žorž
Odp3: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Odp: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Sidrach
Odp2: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Žorž
Odp3: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Juras
Odp4: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Odp5: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Juras
Odp6: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Odp3: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Sidrach
Odp4: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Oprava Sidrach
Odp4: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Žorž
Odp5: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Vlastimil Čech
Odp6: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Odp: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Vlastimil Čech
Odp2: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Žorž
Odp3: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Juras
Odp4: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Olix
Odp5: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Žorž
Odp6: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Juras
Odp7: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Vlastimil Čech
Odp8: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Juras
Odp9: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Vlastimil Čech
Odp10: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Juras
Odp7: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Olix
Odp8: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Juras
Odp6: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Olix
Odp7: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Odp8: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Juras
Odp9: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Odp10: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Žorž
Odp11: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Odp11: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... Juras
Odp12: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Odp13: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Odp4: Úplně zbytečný příspěvek. Evoluce je... ivana Kozárová
Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Žorž
Odp: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... petros
Odp2: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Žorž
Odp3: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... petros
Odp4: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Žorž
Odp5: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... petros
Odp6: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Juras
Odp5: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Vlastimil Čech
Odp6: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Juras
Odp7: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Vlastimil Čech
Odp8: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Žorž
Odp8: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Juras
Odp7: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Vlastimil Čech
Odp8: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Žorž
Odp6: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Žorž
Odp7: Opravdu, opravdu dlouhá diskuse.Pane... Vlastimil Čech
Aktuálně ze dneška (29.10.2014):... Žorž
Odp: Aktuálně ze dneška (29.10.2014):... Juras
Odp: Aktuálně ze dneška (29.10.2014):... petros
„Ústup do předem připravených pozic“... Žorž
Odp: „Ústup do předem připravených pozic“... Žorž
Odp: „Ústup do předem připravených pozic“... Juras
Odp2: „Ústup do předem připravených pozic“... ivana Kozárová
Odp3: „Ústup do předem připravených pozic“... Juras
Odp4: „Ústup do předem připravených pozic“... ivana Kozárová
Odp2: „Ústup do předem připravených pozic“... Žorž
Odp3: „Ústup do předem připravených pozic“... Juras
Odp4: „Ústup do předem připravených pozic“... Žorž
Odp5: „Ústup do předem připravených pozic“... Juras
Odp3: „Ústup do předem připravených pozic“... ivana Kozárová
... Žorž
Odp: ... Žorž
Odp2: ... tlapka
Odp3: ... tlapka
Odp3: ... Žorž
Odp3: ... ivana Kozárová
Odp4: ... tlapka
Odp5: ... Olix
Odp6: ... ivana Kozárová
Pokud téma evoluce ještě někoho na... Žorž
Odp: Pokud téma evoluce ještě někoho na... quick
Odp2: Pokud téma evoluce ještě někoho na... tlapka
Odp3: Pokud téma evoluce ještě někoho na... tlapka
Odp4: Pokud téma evoluce ještě někoho na... Juras
Odp5: Pokud téma evoluce ještě někoho na... tlapka
Odp6: Pokud téma evoluce ještě někoho na... Juras
Odp4: Pokud téma evoluce ještě někoho na... ivana Kozárová
Odp5: Pokud téma evoluce ještě někoho na... tlapka
Odp6: Pokud téma evoluce ještě někoho na... ivana Kozárová
Odp5: Pokud téma evoluce ještě někoho na... Žorž
Odp6: Pokud téma evoluce ještě někoho na... ivana Kozárová
Odp7: Pokud téma evoluce ještě někoho na... ivana Kozárová
Odp4: Pokud téma evoluce ještě někoho na... Vlastimil Čech
Odp3: Pokud téma evoluce ještě někoho na... Juras
Odp4: Pokud téma evoluce ještě někoho na... tlapka
Odp5: Pokud téma evoluce ještě někoho na... Juras
Odp6: Pokud téma evoluce ještě někoho na... Vlastimil Čech
Odp: Pokud téma evoluce ještě někoho na... petros
ONA by odvedla rozhodně lepší práci... quick
Odp: ONA by odvedla rozhodně lepší práci... Vlastimil Čech
Richard Dawkins v ČT. Tlumočeno do ČJ. Žorž
verše o... čupakabra
Odp: verše o... čupakabra
... Žorž
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru