Malé úvahy o problémech kolem nás

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
27.11.2011 21:43

Spiritismus - bezpečný strach?

Když v dáli odbyla třetí hodina ranní, dozvukem halasným ale tlumivým, rychle ztrácející ozvěny od blízkých domovů zanášel vánek klidný, směřující, nikdo neví kam…

Hustnocí tma, jakoby pohltila zář pouličních lamp, jejich tmavá světla prozrazují listí, se šelestem přebíhající pamětlivou cestu, po níž se tenkrát množství spřežení hnalo. Stromy zanechali slávy a důstojnosti po příchodu listopadu, už jen jejich odleskem majestátnosti korun zdobí křečovité větvě, které se odevzdaně klidně pohupují, sem a tam. Luna jako by neměla zájem, netečně se schovala za soumrak, za temnoty noční i ranní.

Zvířectvo - okraso přírody, za léta dovádějící v čerstvosti své, kde jsi nyní? Jen psanci po tobě zbyli, kteří se pídí dnem i nocí, údělem určeným. A ty člověče? Dokud nespíš, rouháš se mocnostem nebeským, jako nerozumné zvíře, tehdy až ponechán jsi na pospas silám temnosti, duchům zla, kňučíš, v úzkosti a v závrati své, ty duše sevřená. Komu duše voláš o pomoc? Ty jenž sama sebe vyvyšuješ v pýše a nadutosti, v domnění, že královnou jsi zemských sil a všeho tvorstva pod sluncem?

Snáze zajisté zvědět cesty větru, než-li cesty člověka, který snad v spánek doufá, aby klidu došel, dokud jako zloděj nepřijde ten den...

Po čtvrté odbyté, hodiny naproti v místnosti, pokračují již svým chladným tempem v tom nesnesitelném tichu, jako by lidmi zatracenému přicházela hodina.

Když v tom člověk probouzí se z bezesného spánku, rozrušen, ač neví proč. Čas plynoucí jako voda, zadržen v náruč hrázi, i když ve zvyku má - nikam nespěchá. Nyní jeho přání je, aby došel pokoje...

Zanechává přemítání a bojuje o spánek, nakonec postupně s přicházejícím klidem, přítomnost jeho vlastní mysli opouští, když zdálo by se, bloudí po cestách snů, rozeznává svůj domov, prochází se v něm, a vidí všechny věci na svém místě, když v tom najednou jakýsi zjev temný před ním stanul, těžko rozeznatelný, snad po strop vysoký, až do morku kostí hrůza z něho vychází...


Rázem se spánek rozplývá, přichází to nevýslovné ticho a opět to chladné tempo tikání hodin, které sotva ukazují málo po čtvrté. Úzkost rychle na člověka přichází stejně jako pot chladivý. Proč ale má ten pocit, že není sám?
Vzduch jako by byl stále těžší, marně se povzbuzuje přemítáním o radostných chvil, jenž náhle přerušují ty poklidné a přec těžké kroky, tam někde na chodbě. Nohy jemu rázem ztuhly a hlava se mu z vedra točí, ztěžka vydechuje a tlukot srdce jako ptáčeti o život tepe. Kroky se přibližují směrem ke dveřím, a vlasy jeho na hlavě povstávají…

Pronikavým zato k smrti duše vystrašeným pohledem, blízko okna na druhé straně pokoje zří onen strašný temný zjev, po strom vysoký, nemá sto sil odolat té ohromné síle a tlaku, jako by se dusil, jako ponechán smrti na pospas…

Když v tom se ozve volání vlastního srdce:

„Ježíši zachraň mě!...“


Jako paprsek naděje sevření těžké opadá, podivný zjev ztratil na zřetelnosti, a člověk cítí už jen nevýslovnou úlevu, jako by ze spáru ohně vytržen byl, mrákota jej přepadá, až nakonec usnul…


Podobné události by zněli jako fantastické hororové náměty, kdybych podobnou zkušenost nezažil. Jelikož o tomto fenoménu znám poměrně dost a hovořil jsem se spousty lidí, kteří zažili podobné a ještě horší zkušenosti, o kterých opravdu neradi mluví, usoudil jsem, že bych se s vámi rád zamyslel nad tímto aspektem, poněvadž, když jsem se díval do archivu serveru Svíce, žádné takové téma zde ještě nebylo.

Četl jsem různé knihy od různých lidí, mezi nimiž byli silní zastánci ateismu, kteří líčí svůj život a své zkušenosti s podobnými dech beroucími zážitky, až by člověk řekl, že si snad vymýšlí. Když dojde k fenoménu spiritismu či okultismu, někteří lidé si z toho začnou dělat legraci, dospěl jsem, že taková sranda může u některých (zvláště u mládeže) být spíše projevem strachu, což jsem celou svou bytostí přesvědčen, že se jedná o strach zcela oprávněný.

Dále velmi podivná věc je, že u všech lidí různých věkových kategorií, kteří tyto zkušenosti prožili, totožně se shodují, že tyto bytosti nebo síly velmi reagují na jméno „Ježíš Kristus“. Když jsem hovořil s jedním „čarodějem“ – silný odpůrce křesťanů, potvrdil mi, že skutečně jméno toho tesaře, který zde chodil před 2000 lety má silnou moc a je obecně ve vyšších okultistických kruzích známo jako silný a účinný agregor.

Někteří lidé se domnívají, že jeho jméno lze jednoduše používat při exorcismu jako „zaříkadlo“, jsou však případy, kdy na to silně doplatili, jeden z nich je např. líčen i v Bibli – (Sk 19:13-16). Co se týká samotného vyvolávání, nikomu bych to opravdu nedoporučoval.


Lidé si myslí, že vše na co si mohou sáhnout, očima vidět, co experimentálně ověřit, tzv. vědecky prověřit, to je pravdivé a správné, všechno, co se pak vyjímá tomuto pojetí, automaticky označují za nesmysly nebo výplody fantazie. Není cílem vehementně přesvědčovat někoho o opaku, ale nepochybně ze zkušenosti konstatuji, že je toto neochvějné nazírání mylné.


Zajímal by mne váš pohled na toto téma?


K článku je 227 komentářů.
Zní to jako k neuvěření, ale myslím si... Filip
Odp: Zní to jako k neuvěření, ale myslím si... Tlapka
Odp2: Zní to jako k neuvěření, ale myslím si... Tony
Realita děsivější než duchové dávní ,
Odp: Realita děsivější než duchové dávní Ufonek
Odp2: Realita děsivější než duchové dávní Sidrach
Odp3: Realita děsivější než duchové dávní Tlapka
Nabozenstvi zneuziva duvery vericich Ruzena
Odp: Realita děsivější než duchové dávní Ruzena
Materialisté Vlastimil Čech
Odp: Materialisté Sidrach
Odp2: Materialisté Vlastimil Čech
Odp3: Materialisté Sidrach
Odp4: Materialisté zákys
Odp5: Materialisté Sidrach
Odp5: Materialisté Vlastimil Čech
Odp6: Materialisté zákys
Odp6: Materialisté Tlapka
A vy se domníváte, že všechno co lidé... Sidrach
Odp: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Vlastimil Čech
Odp2: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Sidrach
Odp3: A vy se domníváte, že všechno co lidé... ivan
Odp4: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp3: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Vlastimil Čech
Odp4: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Sidrach
Odp2: A vy se domníváte, že všechno co lidé... zákys
Odp3: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Juras
Odp4: A vy se domníváte, že všechno co lidé... zákys
Odp5: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Juras
Odp5: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp6: A vy se domníváte, že všechno co lidé... zákys
Odp7: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp8: A vy se domníváte, že všechno co lidé... ivana Kozárová
Odp: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp2: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Sidrach
Odp3: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp4: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Sidrach
Odp5: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Vlastimil Čech
Odp6: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp5: A vy se domníváte, že všechno co lidé... ivan
Odp6: A vy se domníváte, že všechno co lidé... zákys
Odp6: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp5: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp6: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Sidrach
Odp7: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Sidrach
Odp8: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp9: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Sidrach
Odp10: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp10: A vy se domníváte, že všechno co lidé... maiki
Odp11: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Sidrach
Odp8: A vy se domníváte, že všechno co lidé... ivan
Odp9: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Sidrach
Odp10: A vy se domníváte, že všechno co lidé... ivan
Odp11: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp12: A vy se domníváte, že všechno co lidé... ivan
Odp13: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp9: A vy se domníváte, že všechno co lidé... zákys
Odp10: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Vlastimil Čech
Odp11: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp12: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp13: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Juras
Odp14: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Tlapka
Odp7: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Vlastimil Čech
Odp6: A vy se domníváte, že všechno co lidé... ivana Kozárová
Odp: A vy se domníváte, že všechno co lidé... Ruzena
Nbezpečí spirituality Kadol
Odp: Nbezpečí spirituality Tlapka
Odp2: Nbezpečí spirituality Sidrach
Odp3: Nbezpečí spirituality Tlapka
Odp4: Nbezpečí spirituality Sidrach
Odp4: Nbezpečí spirituality Ruzena
Odp: Nbezpečí spirituality Sidrach
Odp2: Nbezpečí spirituality Tlapka
Odp3: Nbezpečí spirituality Sidrach
Odp4: Nbezpečí spirituality Platfus
Odp5: Nbezpečí spirituality Sidrach
Odp4: Nbezpečí spirituality Tlapka
Odp5: Nbezpečí spirituality Sidrach
Odp6: Nbezpečí spirituality Tlapka
Odp2: Nbezpečí spirituality Vlastimil Čech
Odp3: Nbezpečí spirituality Sidrach
Odp4: Nbezpečí spirituality Vlastimil Čech
Odp5: Nbezpečí spirituality Tlapka
Odp5: Nbezpečí spirituality Ruzena
Odp5: Nbezpečí spirituality ivana Kozárová
Odp3: Nbezpečí spirituality Tlapka
Odp2: Nbezpečí spirituality Ruzena
Spiritismus je realita a duchovni sily... ddkdkd
Odp: Spiritismus je realita a duchovni sily... Sidrach
Odp: Spiritismus je realita a duchovni sily... ivan
Odp2: Spiritismus je realita a duchovni sily... Zákys
Odp3: Spiritismus je realita a duchovni sily... Tlapka
Odp4: Spiritismus je realita a duchovni sily... Zákys
Odp5: Spiritismus je realita a duchovni sily... Tlapka
Odp2: Spiritismus je realita a duchovni sily... Tlapka
Odp2: Spiritismus je realita a duchovni sily... Sidrach
Odp3: Spiritismus je realita a duchovni sily... ˇ
Odp4: Spiritismus je realita a duchovni sily... Tlapka
Odp4: Spiritismus je realita a duchovni sily... Sidrach
co se stalo? Vlastimil Čech
Odp: co se stalo? Sidrach
Odp2: co se stalo? Tlapka
Odp: co se stalo? ivana Kozárová
Odp2: co se stalo? ivana Kozárová
Odp2: co se stalo? Tlapka
Odp3: co se stalo? ivana Kozárová
Fyzické a duchovní prožívání Magik
Odp: Fyzické a duchovní prožívání Vlastimil Čech
Odp2: Fyzické a duchovní prožívání Magik
Odp3: Fyzické a duchovní prožívání Vlastimil Čech
Odp4: Fyzické a duchovní prožívání Magik
Odp5: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp6: Fyzické a duchovní prožívání Magik
Odp5: Fyzické a duchovní prožívání Vlastimil Čech
Odp5: Fyzické a duchovní prožívání Platfus
Odp6: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp7: Fyzické a duchovní prožívání Platfus
Odp8: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp9: Fyzické a duchovní prožívání Platfus
Odp8: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp7: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp6: Fyzické a duchovní prožívání Magik
Odp7: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp8: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp9: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp9: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp10: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp11: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp12: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp10: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp8: Fyzické a duchovní prožívání Platfus
Odp9: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp10: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp11: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp10: Fyzické a duchovní prožívání Platfus
Odp11: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp10: Fyzické a duchovní prožívání Zákys
Odp11: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp12: Fyzické a duchovní prožívání ivan
Odp12: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp12: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp13: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp14: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp10: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp11: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp12: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp13: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp13: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp14: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp13: Fyzické a duchovní prožívání Zákys
Odp14: Fyzické a duchovní prožívání Vlastimil Čech
Odp14: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp15: Fyzické a duchovní prožívání Zákys
Odp10: Fyzické a duchovní prožívání Vlastimil Čech
Odp11: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp12: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp13: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp14: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp13: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp14: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp15: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp15: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp15: Fyzické a duchovní prožívání Zákys
Odp15: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp16: Fyzické a duchovní prožívání Zákys
Odp17: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp16: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp17: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp18: Fyzické a duchovní prožívání Lipovan (Z.)
Odp18: Fyzické a duchovní prožívání ivan
Odp19: Fyzické a duchovní prožívání ivan
Odp19: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp20: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp21: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp22: Fyzické a duchovní prožívání ivan
Odp23: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Odp23: Fyzické a duchovní prožívání .
Odp22: Fyzické a duchovní prožívání Lipovan (Z.)
Odp22: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp23: Fyzické a duchovní prožívání ivan
Odp24: Fyzické a duchovní prožívání Zákys
Odp25: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp26: Fyzické a duchovní prožívání ivan
Odp27: Fyzické a duchovní prožívání Lipovan (Z.)
Odp27: Fyzické a duchovní prožívání Juras
Odp28: Fyzické a duchovní prožívání ivan
Odp29: Fyzické a duchovní prožívání Lipovan (Z.)
Odp7: Fyzické a duchovní prožívání Platfus
Odp8: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp9: Fyzické a duchovní prožívání Platfus
Odp10: Fyzické a duchovní prožívání ivana Kozárová
Odp5: Fyzické a duchovní prožívání Tlapka
Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! .
Odp: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Vlastimil Čech
Odp2: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! .
Odp3: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Vlastimil Čech
Odp3: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp3: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Vlastimil Čech
Odp: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Zákys
Odp2: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! .
Odp3: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Zákys
Odp4: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp5: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Zákys
Odp6: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp7: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp6: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! .
Odp7: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Zákys
Odp8: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! .
Odp9: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Zákys
Odp10: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Juras
Odp11: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Zákys
Odp10: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp7: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp4: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! .
Odp5: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp6: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Juras
Odp6: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! .
Odp7: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp5: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! ivana Kozárová
Odp6: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Zákys
Odp7: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp8: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Zákys
Odp9: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp10: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Zákys
Odp11: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! Tlapka
Odp7: Mikuláš, Anděl a hlavně Č E R T !!! ivana Kozárová
Fotografie a film .
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru