Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!
20.11.2006 10:33

Volby a moc z nich jsou podvodem

Velký mystifikující akt takzvaných voleb máme za sebou a komunální, jakož i senátní samozvanci, budou zase čtyři roky diletantsky (protože jsou to převážně lidé bez slušné kvalifikace k závažným řídícím rozhodnutím, bez inteligenční úrovně, důmyslu a morálky) spravovat věci veřejné, hodovat na našem a tahat proviant ze společného špejcharu do svých spižíren. Proč je nazývám samozvanci? Protože strany u moci prostřednictvím svých koryfejů budou opět vládnout bez respektu k názorům občanů a bez jejich podpory.

Nedíval jsem se na přesná čísla, ale jisté je, že svůj odmítavý vztah k volbám, kde se vlastně nevolí, ale do mocenských pozic obratným manévrováním dosazují různí nepoctivci a dokonce zlotřilci, vyjádřila svou neúčastí většina oprávněných voličů. Ti, co tam šli, uvěřili falešným sloganům o občanské slušnosti jít volit. Že utratili hlas jen na základě pouhých povrchních dojmů z předvolebních obluzujících povídaček? Říkejte jim to stále dokola! Je to pozůstatek totalitního režimu, kdy nevolit bylo málem trestné. Teď už nebudou čtyři roky nikoho zajímat. Jejich názory - jejich nesouhlas, nedoletí do kuloárů, kde rozhoduje o osudech této země, jejich správních enkláv a obyvatel. Budou hudrovat někde po koutech a většina si nepřipustí, že má tím, že přistoupila na obludně podvodnou hru na demokracii, na tom svůj podíl.

Politika a správa věcí veřejných mají trvalou tendenci degenerovat k nepoctivostem. Hra na pozici a opozici má poskytovat jakouž takou záruku, že ten, kdo se k moci nedostal, bude horlivým kritikem toho, kdo moc má. (Víme, že konflikt je funkční a proto naprosto nezbytný v každém hledání alternativ.)

V Ostravě se teď daly dohromady dvě tlupy, které demonstrovaly před volbami svůj protikladný názor na způsob spravování obcí, měst, regionu i státu. Nebude tak nikoho, kdo by mohl říct hlasité a účinné ne omylům a také čachrům a piklím, kterými politika kypí. Strana ČSSD, která volby nevyhrála a byla druhá, má v nedůstojném spolku s ODS, zvaném koalice, drobnou většinu, protože hrozila spojením s komunisty. S nimiž by jinak vládla stejně. Strana, která dostala o něco víc a byla ve volbách první, bude v té takzvané koalici druhá (protože ona v záloze své bolševiky, kteří by přichvátali k pomoci, nemá) a její reprezentanti v druhořadé pozici ve správě města (a obvodů) budou hanebně přicmrndávat, aby se na ně dostalo něco ze slastí, které moc poskytuje. I tato dělba moci ve městě je frapantním důkazem, že volby byly tyátrem k ničemu dobrým a drahým.

To je hlavní charakteristika podivného aktu,nazvaného zavádějícím způsobem svobodné volby, aktu, který už dávno neplní svou funkci výběru dobrých lidí ke správě veřejných věcí.

Jak to obvykle činím od dávnověku svého života, prožil jsem ten lživý mumraj, ten gigantický podvod v izolaci, dbalý, abych tak ochránil to málo, co mi zbývá, svou lidskou čest a hrdou občanskou soudnost a nepoddajnost.Nahoru