Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
1.7.2010 9:43

Já jako „emergentní“ vlastnost mozku

Před časem jsem si s chutí přečetl Merlinův článek „Kde se nachází já“, protože mě podobné otázky vždycky zajímaly. Překvapilo mě ale, kam se ubírala následná diskuze, protože s původním tématem souvisí pramálo (neměl jsem sílu číst vše). Ano, úvahy tohoto typu se jeví jako poměrně nepraktické zvlášť v situaci, kdy člověk čelí nějaké životní krizi, nadto nějaké významné rozuzlení filozofických otázek tohoto typu asi nelze hned očekávat, to by ale nemělo být důvodem se jimy nezabývat. Některé otázky jsou fascinující samy o sobě.

V samotné otázce „kde se nachází já“ dochází k směšování dvou perspektiv, té vnitřní (jako vědomí sebe samého) a vnější (já jako něco v mém těle). To první každý známe ze své zkušenosti, druhé potom jsme nuceni předpokládat podle toho, co nám o světě říká objektivizující věda na materialním základě. Tyto perspektivy nejde slučovat - já není věcí mezi jinými.

Termín „já“ je obtížně uchopitelný. Počet neuronů v mozku je číslo o mnoha cifrách. Když mi pár neuronů odumře (což se děje běžně, např. stačí vykouřit cigaretu, apod.), jsem to určitě pořád ten samý já. Když bych ale např. následkem úrazu přišel o polovinu mozku (jsou případy kdy to někdo přežil), těžko popsat, co to bude mít za následek, ale už to asi nebudu stejný já jako dřív, i když je možné, že bych i tak měl kontinuální prožitek, že se pořád jedná o mě samého. V myšlenkovém experimentu nemá smysl pokračovat dál, takové počínání při naší úrovni znalostí připomíná experimentátora v profláknutém vtipu (http://www.bestik.cz/ben/detail.php?id=10507) a dává nám tolik poznání asi jako závěr „Po utržení všech nohou je blecha hluchá“. Lze jen konstatovat, že vědomí a „já“ přichází a odchází pozvolna a nepozorovaně.

Jestliže neurověda klade centrum myšlení do mozku, tak „já“ je třeba brát jako určitou emergentní funkční vlastnost mozku. Domnívám se, i když to může znít zvláštně, že je to vlastnost v podobném duchu jako je schopnost přijímat světelné podněty vlastností oka – přesto ale zásadně jiná. Emergence je termín používaný v kognitivních vědách, nejbližší je mi, jak o něm mluví D. Hofstadter nebo u nás I. M. Havel. Emergentní vlastností se rozumí vlastnost, kterou lze popsat termíny vyšší úrovně - např. psychologie vědomí, už méně ale procesy nižší úrovně - chování jednotlivých neuronů, byť je jimi plně determinována. Termín emergence vystihuje prastaré heslo „celek je víc než souhrn jeho částí“. Pro reálný příklad není třeba chodit daleko. Když se podíváme třeba na sněhovou vločku pod mikroskopem, udiví nás množství různých komplikovaných ornamentů a symetrií. (http://glenwoodfree.net/People/NQR/Archives/V1.1/snowflake.jpg). Vločka přitom není nic víc než shluk zmrzlých molekul vody. H2O je poměrně jednoduchá sloučenina, ale současně ze samotné molekuly lze těžko vyvodit jak se bude chovat ve velkém množství. Emergentní vlastnosti mají často z principu neurčité hranice - podobně jako kdybychom se ptali, seskupením kolika kamenů vzniká hromada? Mnohdy se postata emergentní vlastnosti se ztrácí v mnohosti součástí, které není v našich schopnostech najednou pojmout.

Paralela k mozku a neuronům je nasnadě. Neurony tvoří obrovský samoorganizující systém, u kterého lze pozorovat emergentni vlastnosti jako celku. Mozek je decentralizovaný, jen některé jeho části jsou specializované. To je fakt, který asi nepřekvapí. To co je aspoň pro mě fascinující a těžko pochopitelné je ona vnitřní perspektiva, ona uzavřenost do sebe tolik příznačná právě pro vědomé já. Je to jako snaha někomu jinému nahlédnout do hlavy jakoby už předem odsouzená k nezdaru. Jak tyto dvě věci, mozek a „já“, skloubit dohromady?

Motiv 1: Radikální senzualismus je přesvědčení o tom, že naše poznání je odkázáno jen na smyslové vjemy. O věcech mimo se dovídáme pouze podle toho, jak na nás působí. Fenomenologové nabádají k tomu, očistit to, co se nám takto dává od toho, co si do věci sami klademe, což je ovšem problematické, protože toto vlastní „já“ nejde od pozorování oddělit - je vždy přítomno jako určitá zpětná vazba. Poznání je možné jen tak, že se poznávající připodobňuje poznávanému (odtud in-formace), známý hermeneutický problém. Nejlépe ho snad vystihl starý klasik, nevzpomínám si už, kdo to byl, - „Slyšet znamená hovořit k sobě samému.“. Ta očividná rozpornost se ztrácí, čím dál jdeme v reflexi do sebe. Najednou chybí jazyk, který by popsal to, kde jazyková zkušenost teprv začíná...

Motiv 2: Umělá inteligence jako počítačový obor se zaobírá činnostmi, které zatím umí člověk lépe (tak zní jedna z definic). Umělá intelligence přitom není nutně náhražkou té naší (jako např. umělá ledvina) – vychází ostatně z jiných východisek, tak jak se liší člověk a počítač. Protože zkoumá problémy ve větší obecnosti, může nepřímo přispívat poznání i o nás samých, čistě podle principu „co může být docíleno jinak, netvoří nezpochybnitelný základ našeho myšlení“. Lze se domnívat, že existuje i jiná než ta naše racionalita. Sám si myslím, že i takové věci jako vědomí a „já“ může fungovat na jiném základě. Možná pošetilé tvrzení od člověka, který nemá žádné znalosti z oblasti neurověd, ale jestliže „já“ a vědomí jsou určité emergentní vlastnosti, pak jsou lépe popsatelné v kybernetických termínech jako samoorganizace, zpětné vazby, apod., zatímco neurověda nabízí odpovědi spíše na technické otázky, jak je co v mozku zařízeno.

Počítač s klasickou (symbolickou) umělou inteligencí asi nepřekročí tu pomyslnou hranici, že by vydal víc než by do něj bylo vloženo. Umělé neuronové sítě už jsou oproti tomu emergentními systémy v pravém slova smyslu. Potřebují se učit a jejich reakce jdou hůře předvídat. Zájem o neuronové sítě se z praktických důvodů týká především toho, jakým výstupem reagují na nějaké vstupy, sítě bez výstupů asi nemají velké využití. Představme si obrovskou síť s výstupy zapojenými do vstupů s téměř žádným podnětem zvenčí. Máme před sebou síť se spoustou pospojovaných jednoduchých součástí, ale najednou do ní přestáváme vidět, i když o každé jednotlivé části víme, jak funguje. Jak ve spletité mozaice můžeme sledovat aktivitu synaptických spojů. Síť si vystačí sama…

Původně jsem neměl v úmyslu se takhle rozepsat, takže pokud jste dočetli až sem, tak gratuluju. Co říct závěrem? Dá se namítnout, že termín emergence toho mnoho nevysvětluje, že je určitou výmluvou našeho nedostatečného poznání. Podobně jako termín náhoda už od dob Descarta označuje náš termín pro jevy, které (zatím?) nedokážeme vysvětlit. Těžko také chtít věci tak složité shrnout pod jeden termín. Emergence, dá se říct, vyplňuje onen předěl mezi různými úrovněmi popisu daného jevu (zde „já“), je spíš zaměření úvah určitým směrem než řešením problému. V otázce poznání vlastního já si zatím lze jen přát, aby se tuto propast podařilo překlenout a aby se jednou psychiatr, biolog a chemik domluvili jedním jazykem.

Budu rád za každý příspěvek do diskuse, napište mi, co si o těchhle věcech myslíte.


K článku je 293 komentářů.
Vo co go? Alfons
Odp: Vo co go? Tlapka
Odp2: Vo co go? werterber
Odp: Vo co go? Juras
Odp2: Vo co go? Alfons
Odp3: Vo co go? Juras
Odp2: Vo co go? Tlapka
Odp3: Vo co go? ivan
Odp2: Vo co go? ivan
hmmm, tak na tohle je můj rozum... Vlastimil Čech
Odp: hmmm, tak na tohle je můj rozum... Alfons
Odp2: hmmm, tak na tohle je můj rozum... Tlapka
Hm. Jak tak sleduji, příspěvek budí... Platfus
Mozek a PC ˇ
Odp: Mozek a PC Platfus
Odp2: Mozek a PC ˇ
Odp3: Mozek a PC Alfons
Odp4: Mozek a PC Tlapka
Odp3: Mozek a PC Platfus
Odp4: Mozek a PC ivan
Odp4: Mozek a PC Juras
Odp5: Mozek a PC Tlapka
Na mně je to moc učené. Rozumím leda... iva
Odp4: Mozek a PC Neuvedeno
Odp5: Mozek a PC Tlapka
Odp5: pro TomasP: - okázalé poukazování na... TomasP
Odp6: pro TomasP: - okázalé poukazování na... Alfons
Odp7: pro TomasP: - okázalé poukazování na... Tlapka
Odp8: pro TomasP: - okázalé poukazování na... Alfons
Odp9: pro TomasP: - okázalé poukazování na... iva
Odp10: pro TomasP: - okázalé poukazování na... Alfons
Odp9: pro TomasP: - okázalé poukazování na... Platfus
Odp10: pro TomasP: - okázalé poukazování na... Alfons
Odp11: pro TomasP: - okázalé poukazování na... Tlapka
Odp10: pro TomasP: - okázalé poukazování na... ivan
Odp11: pro TomasP: - okázalé poukazování na... Alfons
Odp12: pro TomasP: - okázalé poukazování na... Tlapka
Nutná otázka Lipovan
Odp: Nutná otázka Platfus
Odp2: Nutná otázka Alfons
Odp3: Nutná otázka Platfus
Odp4: Nutná otázka Lipovan
Odp2: Nutná otázka Tlapka
Odp3: Nutná otázka iva
Odp4: Nutná otázka Lipovan
Odp4: Nutná otázka Tlapka
Odp5: Nutná otázka iva
Odp6: Nutná otázka iva
Odp7: Nutná otázka Platfus
Odp8: Nutná otázka iva
Odp8: Nutná otázka Alfons
Odp2: Nutná otázka ivan
Odp3: Nutná otázka Platfus
Odp4: Nutná otázka Vlastimil Čech
Odp5: Nutná otázka Platfus
Odp6: Nutná otázka Tlapka
Odp6: Nutná otázka Platfus
Odp7: Nutná otázka Aleš Janda
Odp8: Nutná otázka Juras
Odp8: Nutná otázka Tlapka
Odp7: Nutná otázka Vlastimil Čech
Platfusovi %
Odp5: Nutná otázka Juras
Odp6: Nutná otázka Vlastimil Čech
Odp7: Nutná otázka Tlapka
Odp8: Nutná otázka Alfons
Odp7: Nutná otázka Juras
Odp8: Nutná otázka iva
Odp9: Nutná otázka Juras
Odp10: Nutná otázka iva
Odp7: Nutná otázka Juras
Odp8: Nutná otázka iva
Odp3: Nutná otázka Tlapka
Odp4: Nutná otázka Lipovan
Odp5: Nutná otázka Alfons
Odp6: Nutná otázka Tlapka
Odp6: Nutná otázka Juras
Odp7: Nutná otázka Alfons
Odp8: Nutná otázka Tlapka
Odp9: Nutná otázka Alfons
Odp7: Nutná otázka Alfons
Odp3: Nutná otázka Alfons
Odp4: Nutná otázka Tlapka
Odp5: Nutná otázka Alfons
Odp6: Nutná otázka Tlapka
Odp: Nutná otázka iva
Odp2: Nutná otázka Alfons
Odp3: Nutná otázka iva
Odp3: Nutná otázka iva
Odp4: Nutná otázka Alfons
Odp5: Nutná otázka Tlapka
Tlapce. ˇ
Odp: Tlapce. Platfus
Platfusovi. ˇ
Odp: Platfusovi. iva
Odp2: Tlapce. iva
Odp3: Tlapce. iva
Ivě. ˇ
Odp: Ivě. Alfons
Odp2: Ivě. ˇ
Odp2: Ivě. Platfus
Odp2: Ivě. iva
Odp2: Ivě. Tlapka
Odp3: Ivě. Alfons
Odp: Tlapce. Tlapka
Odp2: Tlapce. ˇ
Odp3: Tlapce. Tlapka
Odp4: Tlapce. ˇ
Odp5: Tlapce. Platfus
Odp6: Tlapce. ivan
Odp7: Tlapce. Platfus
Odp8: Tlapce. Tlapka
Odp9: Tlapce. Tlapka
Odp6: Tlapce. ˇ
Odp7: Tlapce. ivan
Odp8: Tlapce. ivan
Odp9: Tlapce. Platfus
Odp10: Tlapce. Platfus
Platfusovi. ˇ
Odp: Platfusovi. ivan
Odp: Platfusovi. ivan
Odp2: Platfusovi. Tlapka
Odp3: Platfusovi. Platfus
Odp4: Platfusovi. Tlapka
Odp4: Platfusovi. ivan
Ivanovi. ˇ
Odp: Ivanovi. Platfus
Odp2: Ivanovi. ivan
Odp3: Ivanovi. Platfus
Odp4: Ivanovi. Tlapka
Odp: Ivanovi. Tlapka
Odp2: Ivanovi. Platfus
Odp3: Ivanovi. ivan
Odp4: Ivanovi. Tlapka
Odp4: Ivanovi. Platfus
Odp2: Ivanovi. ivan
Odp3: Tlapce. Alfons
Odp4: Tlapce. Tlapka
Odp5: Tlapce. Alfons
Odp6: Tlapce. Tlapka
Odp5: Tlapce. Platfus
Odp6: Tlapce. Tlapka
Odp4: Tlapce. Neuvedeno
Odp5: Tlapce. iva
Odp9: Nutná otázka Neuvedeno
Odp10: Nutná otázka Alfons
Odp11: Nutná otázka Tlapka
Odp12: Nutná otázka Alfons
Odp13: Nutná otázka Tlapka
Odp14: Nutná otázka Alfons
Odp15: Nutná otázka Platfus
Odp10: Nutná otázka iva
Platfusovi. *
Odp: Platfusovi. Platfus
Odp2: Platfusovi. Alfons
Odp2: Platfusovi. Tlapka
Odp3: Platfusovi. Platfus
Odp4: Platfusovi. Alfons
Odp4: Platfusovi. Tlapka
Odp4: Platfusovi. iva
Odp5: Platfusovi. Tlapka
Odp4: Platfusovi. *
Odp5: Platfusovi. Tlapka
Odp4: Platfusovi. *
Odp5: Platfusovi. Alfons
Odp6: Platfusovi. Tlapka
Odp5: Platfusovi. Platfus
Odp6: Platfusovi dovysvětlení. *
Odp7: Platfusovi dovysvětlení. Juras
Odp8: Platfusovi dovysvětlení. Juras
Odp9: Platfusovi dovysvětlení. Alfons
Odp10: Platfusovi dovysvětlení. Juras
Odp10: Platfusovi dovysvětlení. *
Odp11: Platfusovi dovysvětlení. Platfus
Odp11: Platfusovi dovysvětlení. Juras
Odp6: Platfusovi. Juras
Odp5a: Platfusovi. Neuvedeno
Odp: Odp5a: Platfusovi. iva
Ivě *
Odp: Ivě iva
Odp2: Ivě ivan
Odp3: Ivě Platfus
Odp3: Ivě Juras
Odp4: Ivě Platfus
Pro Plochonožku návrh nových názvů: *
Odp: Pro Plochonožku návrh nových názvů: Alfons
Odp2: Pro Plochonožku návrh nových názvů: Tlapka
Odp2: Ivě Juras
Odp3: Ivě Tlapka
Odp10: Nutná otázka Neuvedeno
Odp11: Nutná otázka Tlapka
Pořád to říkám Alfons
Odp: Pořád to říkám Alfons
Odp2: Pořád to říkám iva
Odp3: Pořád to říkám werterber
Odp4: Pořád to říkám iva
Odp4: Pořád to říkám Tlapka
Odp: Pořád to říkám iva
Odp2: Pořád to říkám Alfons
Odp3: Pořád to říkám Tlapka
Odp: Pořád to říkám *
Odp2: Pořád to říkám Tlapka
Další návrh pro Platfusovo téma... *
Odp: Další návrh pro Platfusovo téma... Platfus
Odp2: Další návrh pro Platfusovo téma... Tlapka
Odp3: Další návrh pro Platfusovo téma... Alfons
Odp2: Další návrh pro Platfusovo téma... *
Odp3: Další návrh pro Platfusovo téma... Alfons
Proč někteří svíčkaři Alfonse nechápou. *
Odp4: Další návrh pro Platfusovo téma... Tlapka
Odp5: Další návrh pro Platfusovo téma... Alfons
Odp6: Další návrh pro Platfusovo téma... Tlapka
Odp3: Další návrh pro Platfusovo téma... Platfus
Odp4: Další návrh pro Platfusovo téma... *
Odp5: Další návrh pro Platfusovo téma... Platfus
Odp6: Další návrh pro Platfusovo téma... Tlapka
Odp6: Další návrh pro Platfusovo téma... *
Odp6: Další návrh pro Platfusovo téma... Juras
Odp7: Další návrh pro Platfusovo téma... Platfus
Odp8: Další návrh pro Platfusovo téma... Juras
Odp9: Další návrh pro Platfusovo téma... Platfus
Odp8: Další návrh pro Platfusovo téma... Tlapka
Odp9: Další návrh pro Platfusovo téma... Alfons
Odp10: Další návrh pro Platfusovo téma... Tlapka
Odp11: Další návrh pro Platfusovo téma... Alfons
Řešení korupce Alfons
Odp: Řešení korupce Tlapka
Odp2: Řešení korupce Alfons
Odp3: Řešení korupce Tlapka
Odp4: Řešení korupce Juras
Odp5: Řešení korupce Tlapka
Ropný zlom a občané. Alfons
Odp: Ropný zlom a občané. Tlapka
CHYBY-MOJE HOBY Alfons
Odp: CHYBY-MOJE HOBY Tlapka
Odp2: CHYBY-MOJE HOBY Alfons
Odp3: CHYBY-MOJE HOBY Tlapka
Odp4: CHYBY-MOJE HOBY Alfons
Odp5: CHYBY-MOJE HOBY Platfus
Odp6: CHYBY-MOJE HOBY Lipovan
Odp7: CHYBY-MOJE HOBY Tlapka
Odp8: CHYBY-MOJE HOBY Lipovan
Odp9: CHYBY-MOJE HOBY Tlapka
Návrh změn fungování Svíce Platfus
Odp: Návrh změn fungování Svíce Lipovan
Odp2: Návrh změn fungování Svíce Alfons
Platfusi, °
Odp: Návrh změn fungování Svíce iva
Odp: Návrh změn fungování Svíce Juras
Odp: Návrh změn fungování Svíce ivan
Odp2: Návrh změn fungování Svíce Platfus
Jaksi dlouho Tlapka
Jo jo, už se měl vrátit, co? Juras
Odp: Jo jo, už se měl vrátit, co? Tlapka
Odp2: Jo jo, už se měl vrátit, co? Platfus
Odp3: Jo jo, už se měl vrátit, co? Lipovan
Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? Neuvedeno
Odp: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? Lipovan
Odp2: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? Tlapka
Odp3: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? Neuvedeno
Odp4: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? Tlapka
Odp5: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? Alfons
Tlapce %
Odp: Tlapce Tlapka
Odp2: Tlapce %
Odp3: Tlapce Alfons
Odp4: Tlapce %
Ty flákači! Lipovan
Odp: Ty flákači! Juras
Ty tajný odposlouchávači v pracovní době ! @
Odp: Ty tajný odposlouchávači v pracovní době ! Juras
Odp2: Ty tajný odposlouchávači v pracovní době ! Tlapka
Odp2: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? Platfus
Odp3: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? iva
Odp3: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? Juras
Odp3: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? Lipovan
Odp3: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co? Tlapka
Moje JÁ se nachází v cizím SÁDLE. Alfons
Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse. Juras
Odp: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse. Juras
Odp: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse. Tlapka
Odp2: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse. Juras
Odp3: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse. Tlapka
Odp4: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse. Juras
Odp5: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse. Tlapka
Odp6: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse. Juras
Sádlo a jeho prospěšnost 1
Odp: Sádlo a jeho prospěšnost Tlapka
Odp2: Sádlo a jeho prospěšnost Platfus
Odp3: Sádlo a jeho prospěšnost Tlapka
Odp2: Sádlo a jeho prospěšnost Juras
Odp2: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse. Alfons
Jen pravý člověk dokaže ocenit jine!jen... adam
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru