Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
4.11.2013 12:33

Liberalismus - pohled z druhé strany

Tento svůj článek jsem napsal v reakci na předešlý článek TomášeP, kterého tímto vítám zpět na Svíci. Tomášův článek ve mě vzbudil hodně reakcí a svůj původně přebujelý komentář jsem se rozhodl uveřejnit jako samostatný článek. V poslední době si kladu podobné otázky, jenom dospívám k jiným závěrům. Předem podotýkám, že se jedná o můj laický názor - v ekonomii se nevyznám - svoje stanovisko nezastávám ortodoxně a rád svoje názory srovnávám s těmi vašimi.

Jak se to má s levopravými preferencemi myslím docela pěkně rozlouskl Lipovan ve svém komentáři k předešlému článku „Obrat na pětníku“. Každý volí podle toho, co si myslí, že je pro něj nejvýhodnější. A kdekdo nemá problém účelově otáčet o 180 stupňů. I ti, kdo se zaklínají liberálním přístupem jako tím nejrovnějším, ve skutečnosti pokukují po těch procentech z příjmu, která jim někdo bere. Zrovnatak k solidaritě vyzývají ti, kdo ji sami chtějí využít. Ani já se nebudu se tvářit, že se mě to netýká. Není nijak překvapivé, že voličské preference odráží příslušnost člověka do určitých sociálních vstev. V následujících řádcích bych se pokusil popsat, proč liberalismus v podání Svobodných není volba pro mě, a to ne z důvodu, že v něm nespatřuji prospěch pro sebe.

TomášP ve svém článku popisuje, že lidé si nejsou rovni (kromě rovnosti před zákonem a co do lidské důstojnosti) - o tom se nijak nehodlám přít. Komunismus se možná snažil lidi postavit do řady a tím, ve snaze potřít nespravedlnost vlastně jinou vytvářel. Rozlišujme ale jakousi rovnost absolutní (závod nemá smysl, protože závodníci běží stejně rychle) a rovnost příležitostí (všichni na počátku startují z jedné startovní čáry). Oboje je svým způsobem neuskutečnitelná idealizace, ale zatímco první odmítám, o to druhé, myslím, má smysl se snažit. Argumenty proti socialistům toho typu, že se jedná o zasahování do volné soutěže, postrádají smysl. Protože jenom tehdy, když je zaručena rovnost příležitostí, tak je soutěž soutěží. Bez toho je trh džungle se zákony divočiny. Rovnost příležitostí, o kterou mi jde, nenarušuje ani ten princip soutěživosti, jako hrací motor pokroku, ale naopak ho podporuje, a to ze stejných důvodů. Jednoduše motivuje ty, kteří by jinak neměli šanci uspět.

Liberalismus jako ekonomický směr by mohl mít svůj protějšek v přírodní říši v principu přetiží silnějšího. Přírodní výběr je také maximálně konzistetní princip, kterému nelze nic vytknout. Každý zásah pokřivuje vztahy - pokud bych snad chtěl zachránit zvíře před sežráním, jiné zvíře bude o hladu. Až potud bez výhrad. Ale podobně, jako na lidské společenství se většinou zdráháme aplikovat stejné zákony (aspoň já ano :-)), tak i v o otázce společenského zřízení usiluju o něco trochu jiného. Kdybych měl pokračovat v předešlé analogii, byly by to třeba školky stromů v lese, popř. zoologická zahrada, která pomáhá zachránit nějaký ohrožený druh. Otázky můžou vznikat už tady: je vůbec správně se o něco takového pokoušet? Není to proti přírodě?

S Ivanem tady ze Svíce nás pojí přátelství, známe se osobně a měl jsem možnost zavítat i k němu do práce. Nemám nejmenší pochybnost o jeho podnikání a v jeho osobě se vzácně spojuje to, co říká s tím, jak jedná. Ivan tady často mluví, když bych to zjednodušil, o neustálém přerozdělování výsledků práce těmi, kdož se o ni nezasloužili, jako o kořenu zla. Pokaždé, když tu to téma probíráme, k tomu chci něco dodat, využívám tedy této příležitosti se k tomu vrátit tak nějak uceleně.

Problém přerozdělení nevnímám tak absolutně a hlavně si myslím, že tento aspekt není vlastní jenom státnímu aparátu, ale platí tak nějak obecně. A hlavně - liberalismus ho neodstraňuje. Vyšší management provádí velká strategická rozhodnutí (otevírá/uzavírá pobočky, expanduje na další trhy) bez toho, aby byl v případě neúspěchu někdo zvlášť hnán k osobní (popř. trestní) odpovědnosti. Velká rozhodnutí se řídí jinými zákonitostmi, nedají se tak analyzovat, jako každé drobné rozhodnutí. Lidé na samém vrcholku hierarchie, řekněme v dozorčí radě, se už jenom málo podílejí na výnosech společnosti. Paradoxně plat mají skoro největší. Nebo se pletu?

Obecně k přerozdělení - do podnikání se lidé dost často pouštějí s vidinou snadného živobytí do budoucna. Vybudovat firmu určitě není jednoduchá věc, obnáší to spoustu rizik. Ale tím základním motorem je mnohdy snaha dostat firmu do stavu, kdy na sebe vydělává sama, tj. kdy budu moct jako podnikatel žít z práce ostatních. A teď záleží na každém, jak se s tím vypořadá. Jsou ti, kteří jsou oddáni svému cíli a dokáží vydělané peníze zpětně využít pro rozvoj firmy - smekám. Další se třeba rozhodnou své výnosy spravedlivě rozdělit mezi všechny zúčastněné - klobouk dolů. A nebo jde jen o to maximálně využívat nabytou výhodu pro svůj prospěch. Otázka pro zvídavé, takovýto podnikatel dává práci, nebo si ji bere? Ale v zásadě ani nic proti tomuto, tak už to zkrátka je.

Model svobodného podnikání, tak jak o něm mluví Ivan se dá myslím dobře vztáhnout na živnostníky nebo na malé (střední) firmy, kde dost čast „všichni dělají všechno“ a bezprostředně se podílí na úspěchu firmy. Velké firmy ale fungují na jiných principech - zavádějí pevně stanovené role a člověk je tam jako jedno malé kolečko v soukolí. Bezprostřední zodpovědnost jednotlivce se rozplývá v celku a po člověku se chce, aby jednoduše dělal to, co má. Velká firma zevnitř je plná směrnic, procesů a vytváří si byrokracii sama pro sebe. Mám sám zkušenost, jaké je to spolupracovat s malou firmou a s korporací - jsou to jiné světy.

Problém liberalismu, aspoň jak ho chápu, je ten, že neumožnuje se dobře vypořádat s následujcími problémy. To je jen malý výčet, co mě teď napadl. Následující body beru skoro jako axiomy platné za všech okolností:

* Peníze tvoří peníze
Ten kdo je má je za vodou. Podnikání nelze začít bez prvotních investic. Ten kdo má málo riskuje nejvíce. Ten kdo má hodně už ani nemusí vytvářet nějaké skutečné hodnoty, stačí mu vhodně investovat. A opět - není to jenom jiná forma přiživování na výsledcích práce někoho jiného?

* Slabší prohrává
Příklad za všechny. Ženy-matky jsou znevýhodněné na trhu práce. Zastávají mimořádně důležitou roli ve společnosti, ale tržní prostředí to jaksi neuznává. Pro zaměstnavatele je snažší zaměstnat někoho jiného. Podobně znám hodně lidí ve věkové skupině 50+, kteří mají dost problém uplatnit se na trhu práce. A není o to neochotě se přízpůsobit nebo učit novým věcem.

* Kapitalismus se řídí strategii nejrychlejšího zisku
Zákony přežití na trhu mě motivují k tomu, abych využil všechny dostupné prostředky ke zlepšení svojí situace a konkurenceschopnosti. Takže se prolamují všechny těžební a emisní limity a emisní povolenky fungují jako novodobý případ odpustků značících, že je možná něco špatně. Svět čelí klimatickým změnám (i když p. Klaus to tak nevidí) a problémy s tím spojené spíš odkládáme, než řešíme. Samotný tržní mechanismus je nedokáže zohlednit.

Mám za to, že ústřední heslo Svobodných „necháme vám vaše peníze“ je populismus nového druhu srovnatelný s tím, jaký jsme zvyklí slýchat z oranžového tábora. Daně provází lidstvo od nepaměti jako mor a cholera. Pocit, že mi někdo bere z mého může být frustrující. Problém je v tom, že to co mám za „moje peníze“ v nějakém ohledu moje peníze nejsou a to, co platím na dani je daň za to, že stát a společnost nějak funguje. Přitom nemám naivní přesvědčení, že věci fungují jak mají, ale zrovnatak se nelze donekonečna schovávat za vizi efektivnější státní správy - doposud je to totiž pořád jen vize. Pokud by se stát zřekl části příjmů na daních, bylo by korektní zmínit, čeho všeho se tímto zříkáme.

Abych uvedl na pravou míru, také si přeji efektivní státní správu a přebujelá byrokracie vadí i mě (komu ne?). Tyhle postoje myslím odráží určité nálady ve společnosti. Ale když jdu na úřad, nechodím tam s pocitem, že má paní za okýnkem vlastně bezva obživu ani nežiju pocitem, že se něco děje jakoby z mých peněz. Paní je jenom malé kolečko v obřím soukolí. Rozdíl je jen ten, že jí zaměstnává stát.

Na závěr. Nejsem naivní, abych věřil v nějaké spásné řešení. Nehodlám měnit ani společenské pořádky. Jenom se snažím upozornit na příklady toho, kdy má podle mého názoru své odůvodnění regulativní přístup - ať už legislativní cestou nebo dotacemi. Doposud jsme podle mého až příliš často zmiňovali dotace jako něco automaticky nežádoucího. Jestliže se TomášP vyznává z liberálního přesvědčení, já o sobě řeknu, že mám nejblíže k sociální demokracii (jakýmsi ideovým směřováním - kdybych se měl ohlížet na to, co se v ČSSD děje, asi bych nevolil).

Budu rád za vaše názory, ale neočekávám velkou diskusi, vše podstatné jako kdyby bylo řečeno v diskusi předešleho článku. Kdybych dlouho neodpovídal, je to tím, že nestíhám svůj vlastní život :-).


K článku je 884 komentářů.
I agree Lipovan (Z.)
Odp: I agree Zákys
Odp2: I agree Juras
Odp3: I agree Zákys
Odp4: I agree Juras
Odp5: I agree Zákys
Odp6: I agree Tomáš P.....a
Odp7: I agree Zákys
Odp8: I agree Tomáš P.....a
Odp9: I agree Zákys
Odp10: I agree Tomáš P.....a
Další článek Juras
Odp: Další článek Platfus
Odp2: Další článek Juras
Odp3: Další článek Platfus
Odp4: Další článek Juras
Odp4: Další článek Tomáš P.....a
Odp: Další článek Platfus
Odp2: Další článek Tomáš P.....a
Odp3: Další článek Tomáš P.....a
Odp3: Další článek Platfus
Odp4: Další článek Tomáš P.....a
Odp5: Další článek Zákys
Odp6: Další článek Tomáš P.....a
Odp5: Další článek Platfus
Odp6: Další článek Tomáš P.....a
Odp7: Další článek Platfus
Odp8: Další článek Tomáš P.....a
Odp7: Další článek Platfus
Odp8: Další článek Tomáš P.....a
Odp9: Další článek Platfus
Odp10: Další článek Tomáš P.....a
Odp9: Další článek Zákys
Odp10: Další článek Juras
Odp11: Další článek Tomáš P.....a
Odp: Další článek Platfus
Odp2: Další článek Platfus
Odp3: Další článek Juras
Odp4: Další článek Platfus
Odp5: Další článek Tomáš P.....a
Odp6: Další článek Platfus
Odp7: Další článek Tomáš P.....a
Odp8: Další článek Platfus
Odp9: Další článek Tomáš P.....a
Odp10: Další článek Platfus
Odp11: Další článek Tomáš P.....a
Odp12: Další článek ivan
Odp13: Další článek Platfus
Odp13: Další článek Tomáš P.....a
Odp7: Další článek Tomáš P.....a
Odp8: Další článek Lipovan (Z.)
Odp5: Další článek Juras
Odp6: Další článek Tomáš P.....a
Odp7: Další článek Juras
Odp8: Další článek Tomáš P.....a
Odp9: Další článek Juras
Odp9: Další článek Juras
Odp10: Další článek Juras
Odp11: Další článek ivana Kozárová
Odp12: Další článek Juras
Odp13: Další článek Tomáš P.....a
Odp14: Další článek Tomáš P.....a
Odp15: Další článek Lipovan (Z.)
Odp16: Další článek Tomáš P.....a
Odp10: Další článek ivan
Odp2: Další článek Tomáš P.....a
Odp: Další článek hans
Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp2: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp2: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp3: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek... Tlapka
Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp2: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp3: Ahoj, budu reagovat na článek... Vlastimil Čech
Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek... Vlastimil Čech
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek... Tlapka
Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek... Vlastimil Čech
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek... Vlastimil Čech
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... Tlapka
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Tlapka
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... Vlastimil Čech
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp16: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp17: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp18: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Tlapka
Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp16: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp17: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp18: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... ivana Kozárová
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp2: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp3: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... Juras
Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek... .
Nadsamec Gejza Lipovan (Z.)
Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp16: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek... ivan
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Tlapka
Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Lipovan (Z.)
Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek... Tlapka
Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek... Tomáš P.....a
Odp2: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
Odp3: Ahoj, budu reagovat na článek... Platfus
Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek... Zákys
PS: ČSSD měla ve svém programu... Tomáš P.....a
Odp: PS: ČSSD měla ve svém programu... Zákys
Odp2: PS: ČSSD měla ve svém programu... Tomáš P.....a
Odp3: PS: ČSSD měla ve svém programu... Juras
Odp4: PS: ČSSD měla ve svém programu... Tomáš P.....a
Odp3: PS: ČSSD měla ve svém programu... Zákys
Odp4: PS: ČSSD měla ve svém programu... Tomáš P.....a
Odp5: PS: ČSSD měla ve svém programu... Zákys
A co říkáte na fungování třeba ČD a na... Tomáš P.....a
Občané sobě Lipovan (Z.)
Odp: Občané sobě Tomáš P.....a
Odp2: Občané sobě Zákys
Odp3: Občané sobě Tomáš P.....a
Odp4: Občané sobě Zákys
Odp5: Občané sobě Tomáš P.....a
Odp6: Občané sobě Zákys
Odp7: Občané sobě Tomáš P.....a
Odp8: Občané sobě Zákys
Odp9: Občané sobě Tomáš P.....a
Odp10: Občané sobě Zákys
Odp11: Občané sobě Zákys
Odp11: Občané sobě Tomáš P.....a
Odp11: Občané sobě Tlapka
Odp4: Občané sobě ivana Kozárová
Odp5: Občané sobě Tomáš P.....a
Odp6: Občané sobě ivana Kozárová
Odp7: Občané sobě Lipovan (Z.)
Odp8: Občané sobě ivana Kozárová
Odp9: Občané sobě Tomáš P.....a
Odp10: Občané sobě Tlapka
Kastrovaným býkům co jejich jest... Zákys
Odp: Kastrovaným býkům co jejich jest... Tlapka
BIS: Veřejný sektor je vysáván Tomáš P.....a
Další vynikající článek Tomáš P.....a
Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp2: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp2: Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp3: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp3: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp4: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp5: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp6: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp7: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp8: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp9: Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp10: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp11: Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp12: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp13: Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp14: Jen tak pro pořádek... Juras
Odp15: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp16: Jen tak pro pořádek... Juras
Odp17: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp18: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp15: Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp16: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp17: Jen tak pro pořádek... Platfus
Odp18: Jen tak pro pořádek... Juras
Odp19: Jen tak pro pořádek... Platfus
Odp20: Jen tak pro pořádek... Juras
Odp20: Jen tak pro pořádek... Juras
Odp21: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp22: Jen tak pro pořádek... Platfus
Odp23: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp16: Jen tak pro pořádek... ivan
Odp17: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp17: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp17: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp17: Jen tak pro pořádek... Platfus
Odp18: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp19: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp20: Jen tak pro pořádek... Juras
Odp19: Jen tak pro pořádek... Platfus
Odp20: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp20: Jen tak pro pořádek... Juras
Odp21: Jen tak pro pořádek... ivan
Odp18: Jen tak pro pořádek... ivan
Odp19: Jen tak pro pořádek... ivan
Odp20: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp19: Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp20: Jen tak pro pořádek... ivan
Odp19: Jen tak pro pořádek... Platfus
Odp20: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp14: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp15: Jen tak pro pořádek... hans
Odp12: Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp13: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp14: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp15: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp16: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp17: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp18: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp17: Jen tak pro pořádek... Juras
Odp18: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp18: Jen tak pro pořádek... ivana Kozárová
Odp11: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp11: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp12: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp13: Jen tak pro pořádek... Tlapka
Odp14: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp11: Jen tak pro pořádek... ivan
Odp12: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp12: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp12: Jen tak pro pořádek... Platfus
Odp13: Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp14: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp14: Jen tak pro pořádek... Juras
Odp13: Jen tak pro pořádek... ivana Kozárová
Odp14: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp15: Jen tak pro pořádek... ivana Kozárová
Odp16: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp16: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp17: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp18: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp19: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp16: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp17: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp18: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp19: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp20: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp17: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp18: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp19: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp19: Jen tak pro pořádek... Tlapka
Odp20: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp18: Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp19: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp20: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp21: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp12: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp9: Jen tak pro pořádek... Zákys
Odp10: Jen tak pro pořádek... Tomáš P.....a
Odp7: Jen tak pro pořádek... Vlastimil Čech
Odp8: Jen tak pro pořádek... ivan
Odp9: Jen tak pro pořádek... Lipovan (Z.)
Odp10: Jen tak pro pořádek... ivan
Odp11: Jen tak pro pořádek... Platfus
Odp12: Jen tak pro pořádek... ivan
Odp7: Jen tak pro pořádek... Zákys
Už se perou, konzistenti Lipovan (Z.)
Odp: Už se perou, konzistenti Tomáš P.....a
Odp2: Už se perou, konzistenti Zákys
Odp3: Už se perou, konzistenti Tomáš P.....a
Odp4: Už se perou, konzistenti Platfus
Odp5: Už se perou, konzistenti Lipovan (Z.)
Odp6: Už se perou, konzistenti Platfus
Odp6: Už se perou, konzistenti Tlapka
Odp5: Už se perou, konzistenti Tlapka
Odp4: Už se perou, konzistenti Zákys
Odp5: Už se perou, konzistenti Tomáš P.....a
Odp6: Už se perou, konzistenti Tlapka
Odp2: Už se perou, konzistenti Juras
Odp3: Už se perou, konzistenti Vlastimil Čech
Odp4: Už se perou, konzistenti Platfus
Odp3: Už se perou, konzistenti Tomáš P.....a
Odp4: Už se perou, konzistenti Lipovan (Z.)
Odp5: Už se perou, konzistenti Tomáš P.....a
Odp6: Už se perou, konzistenti Lipovan (Z.)
Odp7: Už se perou, konzistenti Tomáš P.....a
Odp8: Už se perou, konzistenti Lipovan (Z.)
Odp4: Už se perou, konzistenti Platfus
Odp5: Už se perou, konzistenti Tomáš P.....a
Odp6: Už se perou, konzistenti Platfus
Odp7: Už se perou, konzistenti Tomáš P.....a
Dobrůtky pro zakyse..;-) Inspirace... Tomáš P.....a
Kdyby jste nebyl tak omezený... Zákys
Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Tomáš P.....a
Odp: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Tomáš P.....a
Odp2: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Zákys
Odp3: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Tomáš P.....a
Odp3: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Tlapka
Odp4: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Zákys
Odp5: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Tomáš P.....a
Odp6: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Zákys
Odp7: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Tomáš P.....a
Odp8: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Zákys
Odp9: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Tomáš P.....a
Odp5: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Tlapka
Odp6: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Zákys
Odp7: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Tlapka
Odp8: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Zákys
Odp2: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Juras
Odp3: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Zákys
Odp4: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám... Juras
Epilogue about Polák Lipovan (Z.)
Odp: Epilogue about Polák ivan
Odp2: Epilogue about Polák Lipovan (Z.)
Odp3: Epilogue about Polák Zákys
Odp3: Epilogue about Polák ivan
Odp4: Epilogue about Polák Lipovan (Z.)
O zdraví .
Odp: O zdraví Tlapka
Odp: O zdraví .
Odp2: O zdraví Juras
Odp3: O zdraví Vlastimil Čech
Odp4: O zdraví Juras
Odp5: O zdraví Vlastimil Čech
Odp6: O zdraví Tomáš P.....a
Odp7: O zdraví Vlastimil Čech
Odp8: O zdraví Lipovan (Z.)
Odp9: O zdraví Platfus
Odp10: O zdraví Lipovan (Z.)
Odp11: O zdraví ivan
Odp12: O zdraví Lipovan (Z.)
Odp13: O zdraví ivan
Odp14: O zdraví ivana Kozárová
Odp9: O zdraví Tomáš P.....a
Odp10: O zdraví Vlastimil Čech
Odp11: O zdraví Tomáš P.....a
Odp12: O zdraví Zákys
Odp13: O zdraví Tomáš P.....a
Odp14: O zdraví Zákys
Odp11: O zdraví Lipovan (Z.)
Odp12: O zdraví ivan
Odp13: O zdraví Lipovan (Z.)
Odp14: O zdraví ivan
Odp15: O zdraví Lipovan (Z.)
Odp15: O zdraví Zákys
O pračce a hygieně... .
Odp: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp2: O pračce a hygieně... .
Odp3: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp4: O pračce a hygieně... Zákys
Odp5: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp6: O pračce a hygieně... Tlapka
Odp7: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp6: O pračce a hygieně... Zákys
Odp7: O pračce a hygieně... Lipovan (Z.)
Odp4: O pračce a hygieně... .
Odp5: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp2: O pračce a hygieně... Vlastimil Čech
Odp3: O pračce a hygieně... ivan
Odp4: O pračce a hygieně... Vlastimil Čech
Odp5: O pračce a hygieně... ivan
Odp5: O pračce a hygieně... Lipovan (Z.)
Odp4: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp5: O pračce a hygieně... Zákys
Odp5: O pračce a hygieně... Vlastimil Čech
Odp6: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp4: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp5: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp6: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp6: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp7: O pračce a hygieně... Vlastimil Čech
Odp7: O pračce a hygieně... Platfus
Odp8: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp9: O pračce a hygieně... Tlapka
Odp10: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp11: O pračce a hygieně... Tlapka
Odp7: O pračce a hygieně... Lipovan (Z.)
Odp7: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp8: O pračce a hygieně... Zákys
Odp4: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp5: O pračce a hygieně... .
Odp6: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp7: O pračce a hygieně... ivan
Odp8: O pračce a hygieně... Lipovan (Z.)
Odp8: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp9: O pračce a hygieně... .
Odp9: O pračce a hygieně... ivan
Odp10: O pračce a hygieně... Zákys
Odp10: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp9: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp10: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp11: O pračce a hygieně... Lipovan (Z.)
Odp12: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp11: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp12: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp13: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp13: O pračce a hygieně... Tlapka
Odp13: O pračce a hygieně... Zákys
Odp9: O pračce a hygieně... ivan
Odp10: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp11: O pračce a hygieně... ivan
Odp12: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Prosba o pomoc .
Odp: Prosba o pomoc Juras
Poděkování za odkaz. .
Odp: Poděkování za odkaz. Juras
Odpověď z odkazu. .
Království za koně .
Odp: Království za koně ivan
Odp2: Království za koně .
Odp3: Království za koně ivan
Odp3: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp4: O pračce a hygieně... Vlastimil Čech
Odp5: O pračce a hygieně... Tomáš P.....a
Odp: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp2: O pračce a hygieně... .
Odp3: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp4: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp4: O pračce a hygieně... .
Odp5: O pračce a hygieně... Juras
Odp6: O pračce a hygieně... .
Odp7: O pračce a hygieně... Juras
Odp8: O pračce a hygieně... Tlapka
Odp5: O pračce a hygieně... ivan
Odp6: O pračce a hygieně... Lipovan (Z.)
Odp7: O pračce a hygieně... ivan
Odp7: O pračce a hygieně... Tlapka
Odp8: O pračce a hygieně... Vlastimil Čech
Odp5: O pračce a hygieně... ivana Kozárová
Odp4: O zdraví ivan
Odp3: O zdraví Tlapka
Odp4: O zdraví Zákys
Odp5: O zdraví Tlapka
Odp6: O zdraví Tomáš P.....a
Odp6: O zdraví Zákys
Odp7: O zdraví Tlapka
Odp8: O zdraví Zákys
Odp9: O zdraví Tlapka
Odp10: O zdraví Zákys
Odp11: O zdraví Tlapka
Odp12: O zdraví ivana Kozárová
Pro pana Ivana .
Odp: Pro pana Ivana ivan
Odp2: Pro pana Ivana .
Odp3: Pro pana Ivana ivan
Odp4: Pro pana Ivana ivan
Odp5: Pro pana Ivana .
Odp4: Pro pana Ivana Zákys
Odp5: Pro pana Ivana ivana Kozárová
Odp4: Pro pana Ivana Lipovan (Z.)
Odp5: Pro pana Ivana ivan
Odp: Pro pana Ivana ivana Kozárová
Kvalita automatických praček .
Odp: Kvalita automatických praček Juras
Odp: Kvalita automatických praček Lipovan (Z.)
Odp2: Kvalita automatických praček ivan
Odp3: Kvalita automatických praček Lipovan (Z.)
Odp4: Kvalita automatických praček Platfus
Odp4: Kvalita automatických praček ivan
Odp5: Kvalita automatických praček Vlastimil Čech
Odp5: Kvalita automatických praček ivana Kozárová
Odp6: Kvalita automatických praček Zákys
Odp7: Kvalita automatických praček ivana Kozárová
Odp8: Kvalita automatických praček .
Odp9: Kvalita automatických praček Vlastimil Čech
Odp8: Kvalita automatických praček Zákys
Odp: Kvalita automatických praček ivana Kozárová
Odp2: Kvalita automatických praček Lipovan (Z.)
Odp2: Kvalita automatických praček Juras
Děkuji Vám všem za informace o pračkách. .
Odp: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. Lipovan (Z.)
Odp: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. Tlapka
Odp: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. ivana Kozárová
Odp: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. ivan
Odp2: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. Vlastimil Čech
Odp3: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. Lipovan (Z.)
Odp: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. ivana Kozárová
Odp2: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. .
Odp3: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. Lipovan (Z.)
Odp4: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. ivana Kozárová
Odp5: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. Lipovan (Z.)
Odp6: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. ivana Kozárová
Odp7: Děkuji Vám všem za informace o pračkách. ivana Kozárová
Děkuji za další rady. .
Rozpečenej a mírně osmahnutej rohlík a... ivan
Odp: Rozpečenej a mírně osmahnutej rohlík a... .
Konec vánoc Lipovan (Z.)
Odp: Konec vánoc Zákys
Vánoční strom s kořeny .
Odp: Vánoční strom s kořeny Vlastimil Čech
Odp2: Vánoční strom s kořeny .
Odp2: Vánoční strom s kořeny Zákys
Odp3: Vánoční strom s kořeny Vlastimil Čech
Odp4: Vánoční strom s kořeny .
Odp5: Vánoční strom s kořeny Vlastimil Čech
Odp6: Vánoční strom s kořeny .
Odp7: Vánoční strom s kořeny Platfus
Odp8: Vánoční strom s kořeny Tlapka
Odp9: Vánoční strom s kořeny Olix
Odp10: Vánoční strom s kořeny ivan
Odp11: Vánoční strom s kořeny Olix
Odp11: Vánoční strom s kořeny Zákys
Odp12: Vánoční strom s kořeny Lipovan (Z.)
Odp11: Vánoční strom s kořeny Tlapka
Odp: Vánoční strom s kořeny Lipovan (Z.)
Odp2: Vánoční strom s kořeny ivan
Odp: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp2: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp2: Konec vánoc Tlapka
Odp3: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp4: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp4: Konec vánoc Lipovan (Z.)
Odp4: Konec vánoc Tlapka
Odp5: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp6: Konec vánoc Lipovan (Z.)
Odp7: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp3: Konec vánoc Zákys
Odp4: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp3: Konec vánoc Vlastimil Čech
Odp4: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp4: Konec vánoc Tlapka
Odp5: Konec vánoc ivan
Odp6: Konec vánoc ivan
Odp7: Konec vánoc Lipovan (Z.)
Odp7: Konec vánoc Tlapka
Odp8: Konec vánoc Tlapka
Odp9: Konec vánoc Vlastimil Čech
Odp10: Konec vánoc Zákys
Odp10: Konec vánoc ivan
Odp9: Konec vánoc ivan
Odp7: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp6: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp7: Konec vánoc Lipovan (Z.)
Odp8: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp9: Konec vánoc Lipovan (Z.)
Odp10: Konec vánoc Platfus
Odp11: Konec vánoc Livrak
Odp11: Konec vánoc ivan
Odp12: Konec vánoc Lipovan (Z.)
Odp12: Konec vánoc Juras
Odp13: Konec vánoc Zákys
Odp14: Konec vánoc Lipovan (Z.)
Odp15: Konec vánoc Zákys
Odp15: Konec vánoc ivan
Odp16: Konec vánoc Lipovan (Z.)
Odp17: Konec vánoc Zákys
Odp18: Konec vánoc ivan
Odp19: Konec vánoc Zákys
Odp20: Konec vánoc ivan
Odp21: Konec vánoc Zákys
Odp21: Konec vánoc Tlapka
Odp15: Konec vánoc ivana Kozárová
Odp16: Konec vánoc Vlastimil Čech
Odp17: Konec vánoc Juras
Odp11: Konec vánoc Juras
Odp10: Konec vánoc Tlapka
Odp10: Konec vánoc ivana Kozárová
Liberalismus také naráží na jistý... petros
Odp: Liberalismus také naráží na jistý... Zákys
Odp2: Liberalismus také naráží na jistý... petros
Odp3: Liberalismus také naráží na jistý... Zákys
Odp: Liberalismus také naráží na jistý... Lipovan (Z.)
Odp2: Liberalismus také naráží na jistý... ivana Kozárová
Odp3: Liberalismus také naráží na jistý... *
Odp4: Liberalismus také naráží na jistý... ivana Kozárová
Odp5: Liberalismus také naráží na jistý... *
Odp6: Liberalismus také naráží na jistý... ivan
Odp7: Liberalismus také naráží na jistý... .
Odp8: Liberalismus také naráží na jistý... ivan
Odp6: Liberalismus také naráží na jistý... Zákys
Tamaryšek .
Odp7: Liberalismus také naráží na jistý... Tlapka
Odp6: Liberalismus také naráží na jistý... ivana Kozárová
Tamaryšek .
Odp: Tamaryšek ivana Kozárová
Odp7: Liberalismus také naráží na jistý... Tlapka
Odp7: Liberalismus také naráží na jistý... Vlastimil Čech
Odp8: Liberalismus také naráží na jistý... Zákys
Odp8: Liberalismus také naráží na jistý... ivana Kozárová
Odp9: Liberalismus také naráží na jistý... Zákys
Odp10: Liberalismus také naráží na jistý... ivana Kozárová
Odp4: Liberalismus také naráží na jistý... Tlapka
Překlepy a chyby neřeším už roky... ivan
Odp: Překlepy a chyby neřeším už roky... Lipovan (Z.)
Ivane... Lipovan (Z.)
Odp: Ivane... hans
Odp2: Ivane... Lipovan (Z.)
Odp: Ivane... ivan
S tím vykořisťováním a ožebračováním je... Neuvedeno
Odp: S tím vykořisťováním a ožebračováním je... hans
Odp2: S tím vykořisťováním a ožebračováním je... Lipovan (Z.)
turistický ruch Vlastimil Čech
Odp: turistický ruch ivan
Odp: turistický ruch hans
Odp2: turistický ruch Zákys
Odp3: turistický ruch Tlapka
Odp: turistický ruch Lipovan (Z.)
Cyklostezky vznikají pro to, že na... Neuvedeno
Odp: Cyklostezky vznikají pro to, že na... hans
Odp: Cyklostezky vznikají pro to, že na... Lipovan (Z.)
Stát se snaží pomáhat některým lidem... Neuvedeno
Odp: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivana Kozárová
Vztah Nevztah ze současnosti .
Odp: Vztah Nevztah ze současnosti Lipovan (Z.)
Odp2: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp3: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp4: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp5: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp6: Stát se snaží pomáhat některým lidem... *
Odp7: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp7: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp7: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp8: Stát se snaží pomáhat některým lidem... .
Odp9: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp8: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp9: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp10: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp11: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp12: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp13: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp14: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp15: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp16: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp10: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp11: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp12: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Juras
Odp13: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp12: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp13: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp14: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp13: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp14: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp15: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp16: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp17: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Livrak
Odp18: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp19: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Livrak
Odp20: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Juras
Odp20: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp21: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Livrak
Odp22: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp20: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp11: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp12: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivana Kozárová
Odp13: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp14: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp15: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp15: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp14: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp15: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp16: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp17: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp15: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp16: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp17: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp18: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp19: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp20: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp21: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp21: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp22: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp23: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp22: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Vlastimil Čech
Odp23: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp24: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp25: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp26: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp26: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp27: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp28: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp22: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp23: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp24: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp25: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Béčko
Odp26: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp27: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Béčko
Odp28: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp29: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Béčko
Odp30: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp31: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Juras
Odp32: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp33: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp34: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp35: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Juras
Odp36: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp37: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Juras
Odp38: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp39: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp40: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp41: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp41: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp42: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Lipovan (Z.)
Odp42: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp43: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Juras
Odp42: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp43: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Vlastimil Čech
Odp44: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp43: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp44: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
pane Zákysi Vlastimil Čech
Odp44: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp: pane Zákysi Zákys
Odp45: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp2: pane Zákysi Tlapka
Odp2: pane Zákysi Vlastimil Čech
Odp3: pane Zákysi Zákys
Odp3: pane Zákysi Lipovan (Z.)
Odp4: pane Zákysi ivana Kozárová
Odp5: pane Zákysi Juras
Odp6: pane Zákysi Tlapka
Odp6: pane Zákysi ivana Kozárová
Odp6: pane Zákysi Olix
Odp11: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Vlastimil Čech
Odp12: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp13: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp14: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp14: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp14: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp15: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp16: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp16: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Vlastimil Čech
Odp17: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Odp18: Stát se snaží pomáhat některým lidem... ivan
Odp19: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Tlapka
Odp20: Stát se snaží pomáhat některým lidem... Zákys
Pane Neuvedeno, .
Osobní bankroty Lipovan (Z.)
Narazil jsem opět na zajímavou diskusi... Neuvedeno
Odp: Narazil jsem opět na zajímavou diskusi... ivana Kozárová
Odp2: Narazil jsem opět na zajímavou diskusi... Lipovan (Z.)
Odp3: Narazil jsem opět na zajímavou diskusi... ivana Kozárová
Odp4: Narazil jsem opět na zajímavou diskusi... Tlapka
Odp5: Narazil jsem opět na zajímavou diskusi... ivana Kozárová
Odp6: Narazil jsem opět na zajímavou diskusi... Lipovan (Z.)
Odp7: Narazil jsem opět na zajímavou diskusi... Žorž
Odp5: Narazil jsem opět na zajímavou diskusi... Zákys
Trochu odbíhám od tématu spaní... Neuvedeno
Odp: Trochu odbíhám od tématu spaní... Lipovan (Z.)
Odp2: Trochu odbíhám od tématu spaní... ivana Kozárová
Odp: Trochu odbíhám od tématu spaní... Zákys
Odp2: Trochu odbíhám od tématu spaní... ivana Kozárová
Odp3: Trochu odbíhám od tématu spaní... Zákys
Odp4: Trochu odbíhám od tématu spaní... ivana Kozárová
Odp4: Trochu odbíhám od tématu spaní... Tlapka
Odp5: Trochu odbíhám od tématu spaní... ivana Kozárová
Odp: Trochu odbíhám od tématu spaní... ivana Kozárová
Odp2: Trochu odbíhám od tématu spaní... Lipovan (Z.)
Odp3: Trochu odbíhám od tématu spaní... Vlastimil Čech
Odp4: Trochu odbíhám od tématu spaní... Lipovan (Z.)
Odp5: Trochu odbíhám od tématu spaní... ivana Kozárová
Odp6: Trochu odbíhám od tématu spaní... Žorž
Odp7: Trochu odbíhám od tématu spaní... ivana Kozárová
Odp5: Trochu odbíhám od tématu spaní... Vlastimil Čech
Odp5: Trochu odbíhám od tématu spaní... Zákys
Odp6: Trochu odbíhám od tématu spaní... ivana Kozárová
Odp6: Trochu odbíhám od tématu spaní... Vlastimil Čech
Mimochodem! Co je s panem Ivanem ???... Vlastimil Čech
Odp: Mimochodem! Co je s panem Ivanem ???... Tlapka
Odp2: Mimochodem! Co je s panem Ivanem ???... ivana Kozárová
Ukrajina má po dnešním krveprolití... Neuvedeno
Odp: Ukrajina má po dnešním krveprolití... j.hermanek
Odp2: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Tlapka
Odp2: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Zákys
Odp3: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Tlapka
Odp3: Ukrajina má po dnešním krveprolití... j.hermanek
Odp4: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Vlastimil Čech
Odp2: Ukrajina má po dnešním krveprolití... ivana Kozárová
Odp3: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Vlastimil Čech
Odp2: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Platfus
Odp3: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Tlapka
Odp3: Ukrajina má po dnešním krveprolití... ivana Kozárová
Odp4: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Platfus
Odp5: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Tlapka
Odp6: Ukrajina má po dnešním krveprolití... ivana Kozárová
Odp7: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Tlapka
Odp8: Ukrajina má po dnešním krveprolití... j.hermanek
Odp9: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Tlapka
Odp4: Ukrajina má po dnešním krveprolití... Tlapka
Dnes jsem se dozvěděl o ropákovi roku... Neuvedeno
Odp: Dnes jsem se dozvěděl o ropákovi roku... Lipovan (Z.)
Odp2: Dnes jsem se dozvěděl o ropákovi roku... ivana Kozárová
Odp3: Dnes jsem se dozvěděl o ropákovi roku... Tlapka
Odp4: Dnes jsem se dozvěděl o ropákovi roku... ivana Kozárová
Omlouvám se jak odbočuji z hlavní... Neuvedeno
Odp: Omlouvám se jak odbočuji z hlavní... ivana Kozárová
S liberalizmem souvisí také dotace... Neuvedeno
Odp: S liberalizmem souvisí také dotace... Zákys
Odp2: S liberalizmem souvisí také dotace... ivana Kozárová
Omlouvám se za " paušálním zracování... Neuvedeno
Odp: Omlouvám se za " paušálním zracování... Juras
Odp2: Omlouvám se za " paušálním zracování... ivana Kozárová
Odp3: Omlouvám se za " paušálním zracování... Juras
Odp4: Omlouvám se za " paušálním zracování... ivana Kozárová
No rozhodl jsem se přece jít k volbám... Neuvedeno
No a máme po volbách. Jen, aby to... Neuvedeno
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru