Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
21.7.2010 14:23

Svět, čas a tak vůbec... (Odpověď Juzkovi)

K sepsání tohoto zamyšlení mě přimělo přečtení Juzkova článku Svět je jiný. Původně se mělo jednat jenom komentář, ale nějak mi nekontrolovatelně přerostl. Bez přečtení původního textu asi nebude tolik srozumitelný, za což se Svícařům omlouvám.

Juzek napsal zajímavý, místy poměrně hutný příspěvek, plný různých postřehů. Ne ve všem bych ale autora následoval. Dialog Juzka a Sawa možná víc než článek samotný odkrývá problémy, se kterými se potýkáme. Většina námitek z diskuse vychází z toho zjevného rozporu času jako fyzikální veličiny a času autenticky prožívaného. Aby debata neulpěla na banální úrovni - zkusím tezi „čas je člověk“ (co je to za nesmysl? rychle pryč odtud.:-)) chvíli hájit, abych se s ní následně rozešel. Nejdřív ale obecný úvod.

Filozofie má už ze své pozice určitý prim před speciálními vědami, protože je sama jejich metodologií. Při dnešním bouřlivém rozvoji věd se člověk snadno spolehne na poznatky, které mu dodává věda, a méně se ptá po tom, jak jsou možné. Toto specificky filozofické téma ale nepřestane být nikdy aktuální. Já jako poznávající subjekt jsem skutečně odkázán na svůj rozum a na smysly. Oproti senzualistické tezi „nic není v rozumu, co nebylo dřív ve smyslech“, která je v mnohém zjednodušující, bych ale postavil tezi Kantovu „smysly bez rozumu jsou slepé, rozum bez smyslů prázdný“. Pravé poznání se odehrává v dialektickém propojení obojího.

Věškeré naše poznání je zprostředkováno smysly, které nás mohou pochopitelně šálit. Věc o sobě je přímo nepoznatelná, to je jeden z ústředních problémů filozofie a až potud s Juzkem souhlasím. Z toho, ale ještě nelze činit závěr, že smyslová zkušenost je ve všech ohledech moje. Sofisma „Člověk je vposledku měrou všech věcí“ neplatí zcela. Můj smyslový vjem je můj do té míry, že se jedná můj vědomý obsah, ale své smyslové vjemy nemám ve své moci. Nemůžu si říct, co vidím nebo slyším. Pro určení hranice subjektu a objektu je právě tohle to podstatné. Já jsem to, co mám ve své moci, a věc je ta, která mi klade odpor. Tento odpor, jako když se rukou dotknu stolu, mě přesvědčuje o tom, že něco vnímám a zaroveň je to ten druh působení, který každé pozorování činí závislé na pozorovateli. Pokud tento moment nerozliším, zákonitě upadnu do Juzkova bezbřehého subjektivismu.

„Dokud se mne nikdo neptá, vím, co je čas. Kdybych to ale chtěl tázajícímu vysvětlit, nevím.“, tolik klasický výrok Augustina Aurelia. Čas patří mezi běžné pojmy, které pro svou samozřejmost jen málokdy podrobujeme nějakému zkoumání. Náš svět není nějaké „akvárium“ vymezené kartézskými souřadnicemi, kde čas vystupuje pouze jako další veličina. Tato stále přežívající představa, kterou si spojojume s vědeckým světonázorem, už moderní věda odvrhla. Tím nechci začínat debatu o věcech, kterým nerozumím, jde mi jen o to ukázat, že takto pojímaný čas je jen dalším naším paradigmatem, nikoliv něčím stálým, co bychom si měli promítat do povahy světa. Čas je naší abstrakcí trvání, které podobně jako smyslové vjemy vnímáme, ale přitom nezáleží na nás. Tvrdit něco jiného je jako tvrdit, že když zavřu oči, přestane svět existovat a když je znovu otevřu, svět tu zase je. Ne, že by to tak souviselo, ale připomněla se mi debata, kterou jsme vedli před mnoha lety s kamarádem na gymplu - tvrdil mi, že kdyby věděl, že má poslední minutu života a měl před sebou tlačítko, které zničí svět, tak že neví, proč by ho nezmáčkl. My ostatní ho přesvědčovali, že to možná není úplně dobrý postoj :-).

Pokud budeme i nadále zastávat stanovisko, že čas je věcí člověka, vyvstává tu další problém. S našimi přirozenými pojmy prostoru a času totiž snadno upadneme do rozporů. Dějinami filozofie se napříč line téma proslulých Zenónových aporií (Achiles, který nedožene želvu. Letící šíp, který neletí, protože v každém okamžiku stojí na místě.), každá doba přidala svůj komentář, ale jakési definitivní rozřešení dala až soudobá matematika. Aristotelovo pojetí času jako „počítaného pohybu“ neodpovídá povaze kontinua. Kdyby byl Zenón mezi námi, asi by se nám někde v ústraní smál - podezřívám ho z určité potměšilosti. Jeho závěr, že pohyb vlastně neexistuje, nelze brát vážně - daleko spíš nás chce přimět, abychom přehodnotili svá východiska. Odpověď na aporie bychom chtěli po filozofii a zatím nám je dává matematika, co s tím? Jsme u otázky, jak se matematika vztahuje ke světu.

Rozdíl mezi tím, co člověk vytváří a kdy „jen“ rozkrývá souvislosti je v přirozeném jazyku dostatečně odlišen dvojicí slov - vynalézat a objevovat. Matematické poznatky jsou obecně považovány za objevy. Pokud se chceme ptát, jestli tomu tak skutečně je, je potřeba přejít na nižší úroveň. Pro soudobou matematiku je charakteristická axiomatická vystavba. V základu stojí několik výroků, které bereme za výchozí a platné, odtud dál veškeré matematické pravdy plynou pomocí odvozovacích pravidel. Toto rozhodnutí motivuje praxe - dokazatelnost nebo nedokazatelnost nějakého tvrzení se stává technickým problémem. Oprávněnost axiomů zkoumá filozofická logika „přirozená čísla máme od boha, ostatní je dílem člověka“, jak se vyjádřil jeden matematik, přičemž mu dozajista nešlo o to, postulovat existenci boha. Bez určitých předpokladů se neobejdeme. Ovšem mít přirozená čísla, to není tak málo, pokud uvážíme co všechno získáváme. A naopak, chceme toho skutečně tak moc?

Juzkův model radikálního subjektivismu doplácí na svou skytou vnitřní rozpornost. Není sám o sobě nejvlastnějším způsobem poznávání člověka, ačkoliv se za něj vydává. Samotný čistý subjekt je asi taková idealizace skutečnosti jako ve fyzice hmotný bod. Je totiž potřeba jakoby vyjít ze sebe, abych mohl mluvit o svých smyslech či rozumu. Určitou mnohdy skrytou úlohu přitom sehrávají i poznatky speciálních věd, což trochu narušuje doměle čistou metodu uvažování. Jazykem fenomenologie - jedná se jen o další nepřípustnou formu kladení skutečnosti. Takže k diskutované argumentaci v kruhu - Juzku, v tom kruhu jste s námi a těžko s tím něco uděláme :-).

To nejhorší, co se může filozofovi přihodit, je to, že se chopí nějakého principu a začne ho bezvýhradně uplatňovat a absolutizovat. Pokud přitom ztratí ochotu zas a znovu podrobovat kritice svá východiska, když už se jeho závěry rozcházejí se zkušeností, ustrne jako bezejmenný patník podél cesty poznání. Nanejvýš ostatním ukazuje, jak daleko už neradno zajít.

Škoda, že jsem se tu na Svíci s Juzkem minul o pár let, zajímaly by mě jeho reakce.


K článku je 231 komentářů.
Sofisti Alfons
Odp: Sofisti Juras
Odp2: Sofisti Alfons
Odp3: Sofisti Tlapka
Přečetl jsem oba články a nedá mi abych... Hy
Odp: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych... Neuvedeno
Odp2: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych... Tlapka
Odp3: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych... ivan
Odp4: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych... Tlapka
Odp5: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych... ivan
Odp6: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych... Tlapka
Ztratil jsem se Lipovan
Odp: Ztratil jsem se iva
Odp2: Ztratil jsem se Lipovan
Odp3: Ztratil jsem se Tlapka
Odp4: Ztratil jsem se Platfus
Odp5: Ztratil jsem se Platfus
Odp: Ztratil jsem se Platfus
Odp2: Ztratil jsem se Tlapka
Odp: Ztratil jsem se Platfus
Odp2: Ztratil jsem se Tlapka
Odp3: Ztratil jsem se Platfus
Odp4: Ztratil jsem se Tlapka
Odp4: Ztratil jsem se santiago
Odp5: Ztratil jsem se Platfus
Odp6: Ztratil jsem se tlapka
Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe... werterber
Odp: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe... Juras
Odp2: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe... werterber
Odp3: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe... Juras
Odp4: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe... werterber
Odp5: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe... Juras
Odp6: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe... werterber
Odp7: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe... Juras
Odp8: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe... Tlapka
werterberovi %
Odp: werterberovi werterber
Odp2: werterberovi Tlapka
Odp2: werterberovi Juras
Všechno stárne- Alfons
Odp: Všechno stárne- Tlapka
Odp2: Všechno stárne- Alfons
Odp3: Všechno stárne- Tlapka
Odp4: Všechno stárne- Alfons
Odp5: Všechno stárne- Tlapka
Odp2: Všechno stárne- %
Odp3: Všechno stárne- Tlapka
Odp3: werterberovi Platfus
Odp4: werterberovi Tlapka
Odp5: werterberovi Platfus
Odp6: werterberovi Tlapka
Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty... werterber
Odp: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty... Lipovan
Odp2: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty... werterber
Odp3: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty... Juras
Odp4: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty... werterber
Odp5: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty... Tlapka
Odp2: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty... Alfons
Odp3: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty... Tlapka
Odp4: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty... Alfons
Odp5: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty... Tlapka
Ale někdo má já větší a někdo menší... Alfons
Odp: Ale někdo má já větší a někdo menší... Tlapka
Odp2: Ale někdo má já větší a někdo menší... Alfons
Odp3: Ale někdo má já větší a někdo menší... Tlapka
Hezký je ten podtext reakce na nějaký... Tony
Odp: Hezký je ten podtext reakce na nějaký... Platfus
Odp2: Hezký je ten podtext reakce na nějaký... Tony
Odp3: Hezký je ten podtext reakce na nějaký... Tlapka
Odp2: Hezký je ten podtext reakce na nějaký... Neuvedeno
Odp3: Hezký je ten podtext reakce na nějaký... Platfus
Protože nám teď na Svíci možná trochu... Platfus
Odp: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Juras
Odp2: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Platfus
Odp3: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Neuvedeno
Odp4: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Neuvedeno
Odp4: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Alfons
Odp5: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Neuvedeno
Odp6: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Alfons
Odp7: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Neuvedeno
Odp8: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Neuvedeno
Odp9: Protože nám teď na Svíci možná trochu... ivan
Odp10: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Neuvedeno
Odp11: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Tlapka
Odp11: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Platfus
Odp9: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Alfons
Odp10: Protože nám teď na Svíci možná trochu... tlapka
Odp8: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Neuvedeno
Odp9: Protože nám teď na Svíci možná trochu... Neuvedeno
Odp10: Protože nám teď na Svíci možná trochu... iva
Tak nevím,podle vědy prý informaci... miras
Odp: Tak nevím,podle vědy prý informaci... Neuvedeno
Odp2: Tak nevím,podle vědy prý informaci... Neuvedeno
Odp3: Tak nevím,podle vědy prý informaci... Neuvedeno
Odp4: Tak nevím,podle vědy prý informaci... miras
Odp3: Tak nevím,podle vědy prý informaci... miras
Odp2: Tak nevím,podle vědy prý informaci... ivan
Odp3: Tak nevím,podle vědy prý informaci... ivan
Odp3: Tak nevím,podle vědy prý informaci... Neuvedeno
Jestliže gravitace černé díry dokáže... miras
Odp: Jestliže gravitace černé díry dokáže... tlapka
Odp2: Jestliže gravitace černé díry dokáže... miras
Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Neuvedeno
Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Juras
Odp5: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Juras
Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže... miras
Odp5: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Juras
Odp2: Jestliže gravitace černé díry dokáže... miras
Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže... tlapka
Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže... miras
Odp: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Neuvedeno
Odp2: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Juras
Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže... tlapka
Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Juras
Odp5: Jestliže gravitace černé díry dokáže... tlapka
Odp: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Juras
Vysmátá skepse Lipovan
Odp: Vysmátá skepse Juras
Odp2: Vysmátá skepse Lipovan
Odp3: Vysmátá skepse tlapka
Odp4: Vysmátá skepse Juras
Odp3: Vysmátá skepse Juras
Odp4: Vysmátá skepse Lipovan
Odp5: Vysmátá skepse Platfus
Odp5: Vysmátá skepse Juras
Odp6: Vysmátá skepse Platfus
Odp7: Vysmátá skepse miras
Odp8: Vysmátá skepse Platfus
Odp9: Vysmátá skepse iva
Odp10: Vysmátá skepse Platfus
Odp10: Vysmátá skepse Neuvedeno
Odp11: Vysmátá skepse iva
Odp12: Vysmátá skepse Juras
Odp13: Vysmátá skepse iva
Odp9: Vysmátá skepse miras
Odp10: Vysmátá skepse Platfus
Odp11: Vysmátá skepse miras
Odp12: Vysmátá skepse Juras
Odp13: Vysmátá skepse miras
Odp14: Vysmátá skepse Juras
Odp13: Vysmátá skepse Lipovan
Odp14: Vysmátá skepse Juras
Odp15: Vysmátá skepse Lipovan
Odp16: Vysmátá skepse Juras
Odp14: Vysmátá skepse iva
Odp12: Vysmátá skepse Platfus
Odp13: Vysmátá skepse Juras
Odp13: Vysmátá skepse Platfus
Odp14: Vysmátá skepse Neuvedeno
Odp13: Vysmátá skepse miras
Odp14: Vysmátá skepse Platfus
Odp15: Vysmátá skepse miras
Odp16: Vysmátá skepse Platfus
Odp15: Vysmátá skepse Juras
Odp6: Vysmátá skepse tlapka
Odp7: Vysmátá skepse miras
Odp8: Vysmátá skepse Juras
Odp2: Jestliže gravitace černé díry dokáže... miras
Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže... tlapka
Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže... miras
Odp5: Jestliže gravitace černé díry dokáže... tlapka
Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Platfus
Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Platfus
Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže... miras
Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže... tlapka
Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže... Neuvedeno
Jediné místo kde se nachází čas,jsou... miras
Odp: Jediné místo kde se nachází čas,jsou... tlapka
Odp2: Jediné místo kde se nachází čas,jsou... miras
Odp3: Jediné místo kde se nachází čas,jsou... tlapka
Odp: Jediné místo kde se nachází čas,jsou... ***
Odp2: Jediné místo kde se nachází čas,jsou... miras
Odp2: Jediné místo kde se nachází čas,jsou... tlapka
Odp2: Jediné místo kde se nachází čas,jsou... miras
Jasně existenci času nemůže popřít... miras
Odp: Jasně existenci času nemůže popřít... iva
Odp2: Jasně existenci času nemůže popřít... miras
Odp: Jasně existenci času nemůže popřít... Neuvedeno
Odp2: Jasně existenci času nemůže popřít... Juras
Odp3: Jasně existenci času nemůže popřít... tlapka
Odp4: Jasně existenci času nemůže popřít... miras
Odp: Jasně existenci času nemůže popřít... Juras
Odp2: Jasně existenci času nemůže popřít... miras
Odp3: Jasně existenci času nemůže popřít... Juras
Odp4: Jasně existenci času nemůže popřít... miras
Odp5: Jasně existenci času nemůže popřít... Juras
Odp6: Jasně existenci času nemůže popřít... miras
Odp7: Jasně existenci času nemůže popřít... Juras
Odp8: Jasně existenci času nemůže popřít... miras
Odp4: Jasně existenci času nemůže popřít... tlapka
Odp5: Jasně existenci času nemůže popřít... Juras
Odp2: Jasně existenci času nemůže popřít... Lipovan
Odp3: Jasně existenci času nemůže popřít... Juras
Odp4: Jasně existenci času nemůže popřít... Lipovan
Odp5: Jasně existenci času nemůže popřít... Juras
Odp6: Jasně existenci času nemůže popřít... Juras
Odp7: Jasně existenci času nemůže popřít... Lipovan
Odp8: Jasně existenci času nemůže popřít... tlapka
Odp9: Jasně existenci času nemůže popřít... Juras
Odp10: Jasně existenci času nemůže popřít... tlapka
Vidím to poněkud jinak,každý... miras
Odp: Vidím to poněkud jinak,každý... Juras
Odp2: Vidím to poněkud jinak,každý... miras
Odp3: Vidím to poněkud jinak,každý... iva
Odp4: Vidím to poněkud jinak,každý... miras
Odp5: Vidím to poněkud jinak,každý... iva
Odp6: Vidím to poněkud jinak,každý... miras
Odp7: Vidím to poněkud jinak,každý... iva
Odp8: Vidím to poněkud jinak,každý... miras
My lidé vytváříme různé teorie či... miras
Odp: My lidé vytváříme různé teorie či... tlapka
Odp2: My lidé vytváříme různé teorie či... iva
Odp3: My lidé vytváříme různé teorie či... iva
Odp2: My lidé vytváříme různé teorie či... miras
Odp3: My lidé vytváříme různé teorie či... Neuvedeno
Odp4: My lidé vytváříme různé teorie či... miras
Odp5: My lidé vytváříme různé teorie či... Alfons
Odp6: My lidé vytváříme různé teorie či... miras
Odp6: My lidé vytváříme různé teorie či... miras
Odp7: My lidé vytváříme různé teorie či... Platfus
Odp8: My lidé vytváříme různé teorie či... Juras
Odp9: My lidé vytváříme různé teorie či... Platfus
Odp10: My lidé vytváříme různé teorie či... Juras
Odp11: My lidé vytváříme různé teorie či... Platfus
Odp8: My lidé vytváříme různé teorie či... miras
Odp9: My lidé vytváříme různé teorie či... Platfus
Odp10: My lidé vytváříme různé teorie či... Juras
Odp11: My lidé vytváříme různé teorie či... Platfus
Odp12: My lidé vytváříme různé teorie či... miras
Odp12: My lidé vytváříme různé teorie či... miras
Odp10: My lidé vytváříme různé teorie či... miras
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru